Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Zaproszenie na spotkanie w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

21 września 2021 |
Mirosław Wasilewski

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zaprasza mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie na spotkanie w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

Powiększ zdjęcie

Punkt Spisowy

6 sierpnia 2021 |
Anna Szewczyk

Gminne Biuro Spisowe w Kowalewie Pomorskim informuje, że z dniem 09.08.2021 r., rozpoczyna działalność punkt spisowy dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Osoby, które nie dokonały jeszcze samospisu, oraz do których nie dotarł jeszcze rachmistrz spisowy zapraszamy serdecznie do punktu spisowego utworzonego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13, pokój nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12:00. Tel. 56 47 56 504

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie na XXI Dzień Papieski

28 września 2021 |
Wiktor Kamiński

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zaprasza na XXI Dzień Papieski pod hasłem Nie lękajcie się!

Powiększ zdjęcie

Uwaga zmiana organizacji ruchu

28 września 2021 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez firmę Nexera Sp. z o.o.. informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji: „Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej".

Powiększ zdjęcie

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030”

28 września 2021 |
Małgorzata Dębińska

Uprzejmie informujemy, że od 28 września 2021 r. do 12 października 2021 r.
prowadzone jest badanie ankietowe,
mające na celu określenie kierunku rozwoju
Gminy Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Seniorze uważaj na podejrzane telefony w sprawie czternastki!

27 września 2021 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy otrzymał informację, że do jednej z naszych klientek zadzwoniła oszustka, która podszywała się pod pracownika ZUS, oferując pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę.

Powiększ zdjęcie

OSTRZEŻENIE Głównego Inspektora Sanitarnego

27 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy KWARANTANNA. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych‼

Prosimy NIE OTWIERAĆ LINKU wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna NIGDY NIE WYSYŁAŁA, ANI NIE WYSYŁA wiadomości z przekierowaniem do stron‼

Otwarcie linku może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o usunięcie wiadomości z telefonu.

Powiększ zdjęcie

Pierwsze spotkanie Kowalewskiego DKK za nami

24 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Pierwsze spotkanie DKK w naszej bibliotece już za nami, odbyło się 23 września 2021 roku i miało charakter organizacyjny. Członkowie klubu zapoznali się z ideą i zasadami funkcjonowania klubu. W miłej atmosferze, wywiązała się spontaniczna dyskusja podczas której uczestnicy rozmawiali o tym co czytają, co przeczytali ostatnio, jakie są ich oczekiwania i zainteresowania czytelnicze oraz zapoznali się z książkami, którymi DKK dysponuje.

Powiększ zdjęcie

Akcja przewonienia gazu ziemnego: "Jesień 2021"

24 września 2021 |
Karolina Kowalska

W związku z otrzymanym pismem, które wpłynęło do tutejszego Urzędu informujemy, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 05.10. - 07.10.2021 roku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2021", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

24 września 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Szanowni Państwo, w związku z realizacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu pt „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy informujemy potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie. 

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Aktywizacja młodzieży NEET"

24 września 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Szanowni Państwo, w związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19 pt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń, informujemy potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie dla przedsiębiorców - Internacjonalizacja MŚP. Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne

24 września 2021 |
Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

Powiększ zdjęcie

Uroczystości dożynkowe wraz z poświęceniem drogi gminnej nr 110118C w Srebrnikach

24 września 2021 |
Beata Lewandowska

Dnia 19 września br. mieszkańcy sołectwa Srebrniki zorganizowali dożynki sołeckie połączone z poświęceniem drogi gminnej nr 1101180C.

Powiększ zdjęcie

Odwiedziny w bibliotece

23 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

22 września Miejska Biblioteka Publiczna gościła grupę Tygrysków oraz przedstawiciela z grupy Groszków, oddziału przedszkolnego SP w Mlewie, wraz z opiekunkami p. Ewą i p.Asią . Była to pierwsza ich wizyta w Bibliotece.

Powiększ zdjęcie

Projekt WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

22 września 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH NABORACH.

Powiększ zdjęcie

Jesienna Wystawa Ogrodnicza – Barwy Lata – Jesienią w Ogrodzie

22 września 2021 |
Marta Chądzyńska

W dniu 19 września 2021 roku na terenach wystawowych w Minikowie koło Nakła po raz kolejny odbyła się Jesienna Wystawa Ogrodnicza pn. BARWY LATA – JESIENIĄ W OGRODZIE. Została ona połączona z promocją karpia nakielskiego pn. „KARP NIE TYLKO NA ŚWIĘTA".

Powiększ zdjęcie

EKOBIESIADA 2021

22 września 2021 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

W dniu 19 września 2021 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zorganizowano po raz czternasty konkursy w ramach EKOBIESIADY. Impreza corocznie organizowana jest w ramach kampanii Sprzątanie Świata-Polska. Ekobiesiada składała się z konkursów: plastycznego, pokazu mody ekologicznej, kulinarnego oraz dodatkowo wybrano „Super Szefów Kowalewa Pomorskiego 2021".

Powiększ zdjęcie

Zaroszenie na webinarium „Wspieramy rozwój biznesu przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego”

21 września 2021 |
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Serdecznie zapraszamy na webinarium „Wspieramy rozwój biznesu przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego" Banku Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski w dniu 29 września 2021 r. o godzinie 10:00. Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom z regionu Kujawsko-Pomorskiego i poświęcone wsparciu rozwoju biznesu.

Powiększ zdjęcie

Dożynki sołeckie w Bielsku

21 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 11 września br. w sołectwie Bielsk odbyły się dożynki sołeckie, które tradycyjnie ukoronowały całoroczny trud rolników związany z zakończeniem najważniejszych prac polowych i zbiorem zbóż. Uroczystość zainaugurowało nabożeństwo pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Relidzińskiego.

Powiększ zdjęcie

Koncert w Kawiarence Muzycznej

21 września 2021 |
Wiktor Kamiński

W dniu 18.09.2021 r. w KAWIARENCE MUZYCZNEJ M-GOK w Kowalewie Pomorskim odbył się koncert w wykonaniu Karoliny Zielińskiej i Marka Piątkowskiego. Artyści zaprezentowali dawne niezapomniane polskie przeboje m. in. Anny Jantar, Zbigniewa Wodeckiego, Czerwonych Gitar. Wszyscy zgromadzeni przy filiżance kawy i słodkim ciastku z przyjemnością wysłuchali radosnych i pełnych ekspresji utworów.

Powiększ zdjęcie

Srebrne kolarskie ostatki

21 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Miniony weekend był niezwykle udany i pracowity w wykonaniu kolarzy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo. 18 września br. Jagoda Dębińska wraz z Amelią Falkowską (obie SP Wielkie Rychnowo) wywalczyły srebrny medal podczas rozegranych w Robakowie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w jeździe dwójkami na czas.

Powiększ zdjęcie

Informacja o zaplanowanych pomiarach ruchu na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

21 września 2021 |
Mirosław Wasilewski

Przekazujemy pismo informujące o zaplanowanych pomiarach ruchu w dniach 21.09.2021 do 01.10.2021 r. na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w związku z planowaną budową obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.

Powiększ zdjęcie

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

20 września 2021 |
Natalia Maleszewska

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zaproś kominiarza".

Powiększ zdjęcie

MISTRZOWSKIE LEKCJE WF

20 września 2021 |
Grupa Wydawnicza Semantika

Certyfikowana praktyczna konferencja dla nauczycieli WF i trenerów sportowych w placówkach edukacyjnych

TERMIN: 9 października 2021 r. Poznań godz. 9.00-15.00

Powiększ zdjęcie

DKK w kowalewskiej bibliotece

20 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Grill integracyjny mieszkańców sołectwa Kowalewo Pomorskie

20 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 15 września 2021 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbył się grill integracyjny mieszkańców sołectwa Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Wizyta przedszkolaków w bibliotece

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. W poniedziałek 13 września z okazji Akcji Narodowe Czytanie dwie grupy z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim wybrały się na wycieczkę do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskiem. 

Powiększ zdjęcie

Wizyta przedszkolaków w Bibliotece - grupa Zajączki

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Dnia 16 września na spotkanie z Biblioteką zaprosiliśmy grupę Zajączki z Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim. Na dzieci czekała moc atrakcji, od opowieści o książkach, zwyczajach, regułach panujących w bibliotece. Zawodzie Bibliotekarza, ich pracy, rolach jakie pełnią w bibliotece i zadaniach jakie wykonują na co dzień w placówce. 

Powiększ zdjęcie

Kolejny zakup Nowości książkowych dla młodszych i starszych czytelników

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Kolejny zakup Nowości książkowych dla młodszych i starszych czytelników. Wśród nich powieści przygodowe, obyczajowe o tematyce wojennej, bajki z ulubionymi bohaterami, książeczki dla początkujących czytelników. Gorąco polecamy!

Powiększ zdjęcie

Mała Książka Wielki Człowiek

17 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – kolejna odsłona kampanii Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki w naszej bibliotece.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do udziału w XXVIII Diecezjalnym Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej

17 września 2021 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zaprasza do udziału w XXVIII Diecezjalnym Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej który odbędzie się w dniu 16 października 2021 r.

Powiększ zdjęcie

Sukcesy w kolarskiej lidze Uczniowskich Klubów Sportowych

15 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Bardzo dobrą passę kontynuują zawodnicy UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo, którzy w miniony weekend wystartowali w dwóch wyścigach w ramach kolarskiej Ligi UKS województwa kujawsko – pomorskiego.

Powiększ zdjęcie

Codzienne zajęcia realizowane w Dziennym Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim

15 września 2021 |
Terapeuci i Opiekunowie Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim

Codziennej aktywizacji, rehabilitacji i usprawnianiu uczestników w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej, wzmacnianiu oraz rozwijaniu sprawności, samodzielności służą różnorodne formy zajęć tj.:

Powiększ zdjęcie

Trening drogą do sukcesu

15 września 2021 |
Jolanta Zarembska

Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Orlik" z sekcji piłki ręcznej wakacje spędziły aktywnie na treningach przygotowujących do sezonu. Treningi odbywały się w lipcu i sierpniu. Kolejnym krokiem , który miał pomóc w dobrej formie, był wyjazd na obóz sportowy do Ustki w ostatnich dniach wakacji. 

Powiększ zdjęcie

Setne urodziny Walerii Szcząchor

14 września 2021 |
Monika Ingram

Pani Waleria Szcząchor Mieszkanka Gminy Kowalewo Pomorskie skończyła 100 lat. Wyjątkowe i okrągłe urodziny świętowała otoczona kochającymi najbliższymi. 

Powiększ zdjęcie

„Pożegnanie lata” w sołectwie Chełmonie

14 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W sobotnie popołudnie 11 września 2021 r. odbyło się spotkanie integracyjne „Pożegnanie lata" w sołectwie Chełmonie. Po długiej przerwie związanej z panującą epidemią koronawirusa była to okazja do spotkania się mieszkańców.

Powiększ zdjęcie

Zakończenia lata w Nowym Dworze

14 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 11 września 2021 r. odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Nowy Dwór. Po długiej przerwie związanej z panującą epidemią koronawirusa była to okazja do wspólnego spotkania się.

Powiększ zdjęcie

Tanecznym krokiem przez Osiedle Brodnickie…

14 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W ubiegły piątek (10 września 2021 r.) w świetlicy osiedlowej, na Osiedlu Brodnickim, odbyły się zajęcia Zumby, uczestniczki udały się w muzyczną podróż, w szalone lata 20.

Powiększ zdjęcie

Ruszył Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2021” tygodnika „Newsweek Polska"

10 września 2021 |
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Znasz osobę, która działa na rzecz innych udzielając się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? A może kogoś, kto bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? Zgłoś ją do trzynastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku" tygodnika „Newsweek Polska". Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r.

Powiększ zdjęcie

Wysokie loty kolarskich Sokołów

9 września 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

04 września br. po raz trzynasty UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo był organizatorem Mistrzostw Województwa Kujawsko – Pomorskiego o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w ramach kolarskiej ligi UKS.