Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Wnioskuj o sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników (AKTUALIZACJA)

15 października 2021 |
Marcin Dębiński

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Powiększ zdjęcie

Szczepionkobus w Gminie Kowalewo Pomorskie

7 października 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Szczepionkobus
w Gminie
Kowalewo Pomorskie
19 października 2021

Powiększ zdjęcie

Kolarskie Sokoły na podium w Lubiczu

15 października 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

Na zakończenie udanego sezonu szosowego w minioną niedzielę zawodnicy UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo wystartowali w XIII Integracyjnym Kryterium Asów rozegranym w Lubiczu Górnym.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie na XXVIII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej

14 października 2021 |
Wiktor Kamiński

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zaprasza na XXVIII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej

Powiększ zdjęcie

Uwaga zmiana organizacji ruchu

14 października 2021 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez firmę Nexera Sp. z o.o.. informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji: „Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej".

Powiększ zdjęcie

Projekt SZANSA NA LEPSZY START 2 - wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy

14 października 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie i termin kolejnego naboru.

Powiększ zdjęcie

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2021 |
Patrycja Tuszyńska

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom
życzę dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy.
Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.

Powiększ zdjęcie

KGW Sierakowo realizuje projekt

14 października 2021 |
Monika Piróg

KGW Sierakowo we wrześniu br. podpisało umowę na mikrodotację w kwocie 5000,00 zł. W ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0" realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030; KGW Sierakowo realizuje projekt „Sprzęt kupujemy, bo po pandemii w społeczność Sierakowa inwestujemy"

Powiększ zdjęcie

Konkurs z nagrodami na Dyktanda.pl!

13 października 2021 |
Joanna Jasińska

Serwis Dyktanda.pl zaprasza do udziału w konkursie Angielski Mistrz Wypracowań!

Zmagania uczestników będą opierały się na objaśnieniu zagadnień z języka obcego. Organizator oczekuje, że prace konkursowe pisane będą po polsku, tak aby mogły stanowić faktyczną pomoc dla osób, które dopiero uczą się języka angielskiego. Jedynie przykłady i nazwy np. czasów należy pisać po angielsku.

Powiększ zdjęcie

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

13 października 2021 |
Katarzyna Brzycka

Informujemy, że Gmina Kowalewo Pomorskie przygotowuje:

Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kowalewo Pomorskie

Powiększ zdjęcie

Jesienne ostatki kolarskich Sokołów

12 października 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

09 października br. zawodnicy UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo wystartowali w wyścigu kolarskim ze startu wspólnego o Puchar Burmistrza Miasta Golub – Dobrzyń.
Na selektywnej trasie miejsca w „top 15" wywalczyli:

Powiększ zdjęcie

„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

12 października 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnych w 2021 r. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

Powiększ zdjęcie

Msza święta w intencji Honorowych Obywateli Gminy Kowalewo Pomorskie

12 października 2021 |
Marta Chądzyńska

Informujemy, że w dniu 16 października br. (sobota), o godzinie 1000 w kościele pw. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim odbędzie się msza św. w intencji wszystkich Honorowych Obywateli Gminy Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków

11 października 2021 |
Edyta Jasińska

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Powiększ zdjęcie

XXI Dzień Papieski

11 października 2021 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

Święty Jan Paweł II - najpiękniejszy człowiek naszych czasów. Tak bardzo szukamy dzisiaj pięknych -ludzi pięknego serca, tak bardzo chcielibyśmy, żeby świat był lepszy, bardziej sprawiedliwy, bezpieczny, przyjazny. Te wartości rozsiewał po całym świecie nasz Ojciec Święty.

Powiększ zdjęcie

Odwiedziny Seniorów

11 października 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

W środę, 6 października kowalewską bibliotekę odwiedziła grupa Seniorów wraz z opiekunami z Dziennego Domu Pobytu w Kowalewie Pomorskim. Podopieczni dowiedzieli się jak funkcjonuje biblioteka, a rozmowa toczyła się o podejmowanych inicjatywach i działaniach biblioteki, w których mogą uczestniczyć. Spotkanie poświęcone było historii, historii Kowalewa i okolic, a przedmiotem naszego spotkania była twórczość Henryka Klimka.

Powiększ zdjęcie

Kowalewska Noc Bibliotek za nami...

11 października 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

To już kolejna edycja Nocy Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowalewie Pomorskim w tym roku akcja przebiegała pod hasłem Czytanie Wzmacnia.

Powiększ zdjęcie

Aplikacja mobilna ePraca

11 października 2021 |
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu

Aplikacja - ePraca pomoże Ci szybko znaleźć zatrudnienie!

Powiększ zdjęcie

Spotkanie informacyjne w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

11 października 2021 |
Bożena Rymanowska

W środę 06 października 2021 roku, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St.Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego etap: Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Biura Projektowego Lafrentz Sp. z o.o Poznań, lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy gminy.

Powiększ zdjęcie

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

11 października 2021 |
Katarzyna Brzycka

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 16 września 2021 r. została podpisana umowa z Pollight Sp. z o.o, Al. J. Ch. Szucha 11B lok. H2, 00-580 Warszawa na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie" na łączną kwotę 1.024.590,00 zł brutto.

Powiększ zdjęcie

Kolarskie Sokoły w czołówce Mistrzostw Polski

11 października 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W dniach 02-03 października br. kolarski peleton zawitał do Wielkopolski, gdzie w gminach Opatówek i Godziesze Wielkie, rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym w jeździe na czas dwójek i drużyn.

Powiększ zdjęcie

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2021”

11 października 2021 |
Beata Lewandowska

W dniach 17-18 września br. mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie po  raz kolejny przystąpili do akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Tegoroczna kampania prowadzona była pod hasłem "Myślę, więc nie śmiecę".

Powiększ zdjęcie

Zakończenie cyklu zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok

8 października 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniach od 11 sierpnia do 29 września 2021 r. we wszystkich sołectwach w Gminie Kowalewo Pomorskie odbyły się 23 zebrania wiejskie oraz zebranie Komitetu Osiedlowego Osiedle Brodnickie i Komitetu Osiedlowego Osiedle Jana Kochanowskiego.

Powiększ zdjęcie

Obowiązek deratyzacji

8 października 2021 |
Karolina Kowalska

Przypominamy, że zgodnie z zapisami § 15 Uchwały nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek wykonywania deratyzacji w obrębie własnej posesji.

Powiększ zdjęcie

Wzrost wysokości kosztów upomnienia

8 października 2021 |
Aneta Watras

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. W sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021r.,poz. 67) od 13 października 2021r. wzrośnie wysokość kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z obecnych 11,60 zł na 16,00 zł.

Powiększ zdjęcie

Punkt szczepień przeciwko COVID-19 w Aptece „Dobra” przy ul. Chopina 16 w Kowalewie Pomorskim

6 października 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W związku z informacją przekazaną przez Kierownika Apteki „Dobra" w Kowalewie Pomorskim, mieszczącej się przy ul. Chopina 16 informujemy, że w w/wym. Aptece został utworzony Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Powiększ zdjęcie

Pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia

6 października 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Masz 40 lat lub więcej?
Skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych i bądź zdrów!

Powiększ zdjęcie Pogorzelisko%20-%20ilustracja

Komunikat o zakończonej zbiórce - Nowa Biała

5 października 2021 |
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, iż dnia 30 września 2021 roku zakończyła się zbiórka pieniędzy dla pogorzelców z miejscowości Nowa Biała. Łączna suma środków finansowych zebranych przez mieszkańców gminy w Kowalewie Pomorskim wyniosła 550 zł. Ww. środki zostały przekazane na konto Urzędu Gminy w Nowym Targu.

Powiększ zdjęcie

Informacja dot. zmiany telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)

5 października 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z dniem 1 października br. zostaje zlikwidowany numer telefonu 781 091 475, pod który mieszkańcy mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Powiększ zdjęcie

XXXIII sesja Rady Miejskiej W Kowalewie Pomorskim

5 października 2021 |
Marta Chądzyńska

W dniu 30 września bieżącego roku odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Wiodący temat obrad Rady Miejskiej skupiał się na omówieniu spraw bieżących. Po powitaniu gości i przyjęciu zmienionego porządku sesji oraz protokołu z XXXII sesji Burmistrz Miasta Jacek Żurawski przedstawił tematy informacyjne.

Powiększ zdjęcie

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium!

4 października 2021 |
Fundacja Dobra Sieć

„Stypendia? A to nie jest przypadkiem tylko dla uczniów szkół podstawowych?” – jako Fundacja Dobra Sieć, prowadząca największy w Polsce program stypendialny MojeStypendium.pl, często słyszymy to pytanie. A więc odpowiadamy:

Powiększ zdjęcie

Muzyczna Jesień w Dolinie Drwęcy

4 października 2021 |
LGD „Dolina Drwęcy”

Muzyczna Jesień w Dolinie Drwęcy

17 października

Amfiteatr przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Dziennym Domu Pobytu

1 października 2021 |
Opiekunowie i Terapeuci Dziennego Domu Pobytu

W dniu 27 września br. uczestnicy Dziennego Domu świętowali Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Przygotowane na ten dzień atrakcje były wielką niespodzianką dla pensjonariuszy. Była kawa, ciasto, uroczysty obiad oraz symboliczna róża dla każdego uczestnika i życzenia.

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

1 października 2021 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

PAŹDZIERNIK

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

29 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Uprzejmie informujemy, iż Pracownicy Grupy LUX MED Diagnostyka w Gdyni, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonają
bezpłatne badania mammograficzne w dniu: - 21 października 2021 r. w godz. 9.00-15.00

Powiększ zdjęcie

Uwaga zmiana organizacji ruchu

28 września 2021 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez firmę Nexera Sp. z o.o.. informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji: „Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej".

Powiększ zdjęcie

Seniorze uważaj na podejrzane telefony w sprawie czternastki!

27 września 2021 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy otrzymał informację, że do jednej z naszych klientek zadzwoniła oszustka, która podszywała się pod pracownika ZUS, oferując pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę.

Powiększ zdjęcie

OSTRZEŻENIE Głównego Inspektora Sanitarnego

27 września 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy KWARANTANNA. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych‼

Prosimy NIE OTWIERAĆ LINKU wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna NIGDY NIE WYSYŁAŁA, ANI NIE WYSYŁA wiadomości z przekierowaniem do stron‼

Otwarcie linku może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o usunięcie wiadomości z telefonu.

Powiększ zdjęcie

Pierwsze spotkanie Kowalewskiego DKK za nami

24 września 2021 |
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Pierwsze spotkanie DKK w naszej bibliotece już za nami, odbyło się 23 września 2021 roku i miało charakter organizacyjny. Członkowie klubu zapoznali się z ideą i zasadami funkcjonowania klubu. W miłej atmosferze, wywiązała się spontaniczna dyskusja podczas której uczestnicy rozmawiali o tym co czytają, co przeczytali ostatnio, jakie są ich oczekiwania i zainteresowania czytelnicze oraz zapoznali się z książkami, którymi DKK dysponuje.