Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

RAZEM dla Kujaw i Pomorza

18 stycznia 2019 |
Magdalena Radko
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI zaprasza Rolników i mieszkańców wsi
na spotkania powiatowe pn. „RAZEM dla Kujaw i Pomorza”
Hala sportowa w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom., ul. Jana Pawła II 2
24 STYCZNIA (czwartek) GODZINA 13.30
Powiększ zdjęcie

Zabawa Choinkowa dla dzieci w sołectwie Bielsk

23 stycznia 2019 |
Opiekun Sołectwa Małgorzata Dębińska

Dzieci z sołectwa Bielsk licznie zgromadziły się w świetlicy wiejskiej aby uczestniczyć w spotkaniu z Mikołajem. Tegoroczna aura sprawiła, że Święty Mikołaj musiał dać wolne swoim reniferom i przybył do Bielska pieszo. Zmęczony wędrówką chętnie odpoczął w świetlicy i rozdawał dzieciom prezenty.

Powiększ zdjęcie

Szkolenie „Nowoczesny chów trzody chlewnej..."

22 stycznia 2019 |
Organizatorzy

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku zaprasza  na dwudniowe szkolenie projektowe „Nowoczesny chów trzody chlewnej z uwzględnieniem zasad higieny, polepszenia dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt".

Powiększ zdjęcie

e-Akta. Teraz prościej i taniej

22 stycznia 2019 |
Monika Piróg

Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. Pracodawcy będą mogli prowadzić i przechowywać dokumentację w wybranej przez siebie postaci – papierowo lub elektronicznie.

Powiększ zdjęcie

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE O PROGRAMIE „EUROPA DLA OBYWATELI”

22 stycznia 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo,

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora, Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO,

Powiększ zdjęcie

Choinka dla dzieci z Sołectwa Mlewo

22 stycznia 2019 |
Donata Pilarska-Mądry

W niedzielne popołudnie 20 stycznia 2019 roku w Wiejskim Domu Kultury w Mlewie odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci z terenu Sołectwa Mlewo.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski witając dzieci życzył im udanej zabawy, złożył również życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Burmistrz przekazał dla wszystkich dzieci słodycze.

Powiększ zdjęcie

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku - NOWY WZÓR WNIOSKU

22 stycznia 2019 |
Natalia Kociemska

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku,

Powiększ zdjęcie

19 stycznia uczciliśmy dwie rocznice

21 stycznia 2019 |
M.Radko

19 stycznia br. w Kowalewie Pomorskim w Parku 730- lecia Miasta pod Pomnikiem Ku Czci Poległych świętowano 74 rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej oraz 99 rocznicę powrotu Kowalewa Pomorskiego na mapy Polski. Pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów dla uczczenia pamięci Osób Poległych i Pomordowanych.

Powiększ zdjęcie

Uwaga!!! - Przerwa w dostawie wody

21 stycznia 2019 |
ZUW Ostrowite

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. Ostrowite informuje, że w dniach 23-24 stycznia 2019r. w godzinach 8:00-15:00 w miejscowości Wielka Łąka mogą nastąpić przerwy w dostawie wody oraz pogorszenie jej jakości w związku z prowadzonymi pracami przy inwestycji „Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące".

Za utrudnienia przepraszamy

Zapraszamy na Ferie z MGOK

21 stycznia 2019 |
Organizatorzy

Powiększ zdjęcie

Terminy spotkań informacyjnych dla mieszkańców w miesiącu styczniu

21 stycznia 2019 |
Sadowska Katarzyna LGD "Dolina Drwęcy"

Gmina Kowalewo Pomorskie 24.01.2019 15:00-17:00 sala muzyczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. St. Reymonta Plac Wolności 13

Powiększ zdjęcie

Planowane wyłączenia prądu

21 stycznia 2019 |
Agnieszka Szczepanowska

Zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 15 stycznia 2019r. z ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Toruniu informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:  w dniu 24.01.2019 r. w godz. 7.30 – 13.30 Stacja: Kowalewo Pomorskie  ul. Konopnickiej

Powiększ zdjęcie

Prace rewitalizacyjne przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim.

18 stycznia 2019 |
M. Gadomska

Cały czas trwają prace rewitalizacyjne przyMiejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”, w ramach projektu pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”...

Powiększ zdjęcie

Zakończono rewitalizację remizo-świetlicy w Srebrnikach

18 stycznia 2019 |
M. Gadomska

Gmina Kowalewo Pomorskiezakończyła inwestycję pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe”. Projektdofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy 1 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej RLKS), RPO WK-P na lata 2014-2020.

Powiększ zdjęcie

Św. Mikołaj w asyście śnieżynek zawitał do Sołectwa Chełmoniec

18 stycznia 2019 |
Magdalena Gadomska

Pomimo braku możliwości zorganizowania wspólnej zabawy choinkowej w świetlicy wiejskiej w Chełmońcu – z uwagi na zaplanowany remont (I-II kw. 2019 r.), Sołtys wraz z Radą Sołecką zainicjowali wyjście Św. Mikołaj w teren i obdarowanie każdego dziecka pokaźnym prezentem.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie informacyjne

17 stycznia 2019 |
Magdalena Gadomska

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Wsparcie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”,

Powiększ zdjęcie

Karta Dużej Rodziny – zmiany od stycznia 2019 r.

17 stycznia 2019 |
Ewa Bicz

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty może ubiegać się każdy z rodziców i małżonkowie rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Powiększ zdjęcie

WRZUCAMY DLA ORKIESTRY

16 stycznia 2019 |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

W niedzielę 13 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 27. Tegoroczne hasło akcji to „Gramy dla dzieci małych i bez focha. Na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.”

Powiększ zdjęcie

27. Finał WOŚP: Pomaganie jest dziecinnie proste.

16 stycznia 2019 |
Wiktor Kamiński

Podczas tegorocznego XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierano pieniądze dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W niedzielę, 13 stycznia 2019 roku, ponad 120 tysięcy wolontariuszy 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszło na ulice nie tylko polskich miast, ale także grało w kilkudziesięciu krajach na świecie.

Powiększ zdjęcie