Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

14 maja 2020 |
Ewa Bąk

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 820.) informuję, że z dniem 18 maja 2020 r. (poniedziałek) wznawia się bezpośrednią obsługę klientów Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

23 października 2020 |
Wiktor Kamiński

W związku ze stwierdzeniem u pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim zakażenia wirusem SARS-CoV-2 działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostaje zawieszona do dnia 27.10.2020 r.

Powiększ zdjęcie

Odbiór odpadów z miejsc kwarantanny oraz izolacji domowej

22 października 2020 |
Anna Dalke

Informujemy, że mieszkańcy objęci kwarantanną oraz przebywający w izolacji są zobowiązani do postępowania z odpadami komunalnymi w sposób zmniejszający ryzyko przypadkowego zarażenia osób postronnych.

Powiększ zdjęcie

Nowa kotłownia w Świetlicy w Mlewie

22 października 2020 |
Mirosław Wasilewski

W dniu 9 października 2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Mlewie w zakresie zmiany sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opalowym w istniejącym budynku WDK w Mlewie". 

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

22 października 2020 |
Edyta Jasińska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Druha Piotra Pawlewicza długoletniego Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskowęsach oraz działacza na rzecz ochrony przeciwpożarowej

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają: Zarząd Oddziału M – G Zw. OSP RP w Kowalewie Pomorskim oraz Druhowie OSP z terenu gminy.

Powiększ zdjęcie

Informacja na temat obsługi interesantów MGOPS w Kowalewie Pomorskim

22 października 2020 |
Agnieszka Januszko

Szanowni Państwo, z uwagi na występującą w Polsce pandemię koronawirusa Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników MGOPS obsługa nadal jest realizowana z zachowaniem określonych zasad tj.:

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

21 października 2020 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla Pani Małgorzaty Pawlewicz pracownika Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, z powodu śmierci Męża
Składają: Burmistrz Miasta Jacek Żurawski Radni Rady Miejskiej, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Koniec okresu trwałości projektu

21 października 2020 |
Marcin Dębiński

W związku z upływem okresu trwałości projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" informujemy, że od dnia 1 listopada 2020 r. nie będzie już świadczona usługa świadczenia dostępu do sieci Internet.

Powiększ zdjęcie

Funkcjonowanie Pływalni w Kowalewie Pomorskim

20 października 2020 |
Ewa Dąbkowska

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 19 października 2020 r. Pływalnia w Kowalewie Pomorskim będzie dostępna wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych oraz dla uczniów i studentów w ramach zajęć na uczelni lub szkole z zachowniem reżimu sanitarnego.

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Dzień Edukacji Narodowej

19 października 2020 |
Monika Kozińska

Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich pracowników niepedagogicznych, pracujących w instytucjach związanych z oświatą. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.

Powiększ zdjęcie

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”

19 października 2020 |
Renata Siwiec

Corocznie od lat organizowana kampania „Sprzątanie Świata" ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.

Powiększ zdjęcie

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

19 października 2020 |
Natalia Maleszewska

Z dniem 15 października 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1578), która wprowadza możliwość przyznania świadczenia wyrównawczego wszystkim beneficjentom ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 319 ze zm.).

Powiększ zdjęcie

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych - wniosek

19 października 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie mogą wystąpić do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS) z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.

Powiększ zdjęcie

Spotkanie informacyjne - Powszechny Spis Rolny 2020

19 października 2020 |
Główny Urząd Statystyczny

W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 30%. Dlatego, żeby pomóc rolnikom organizujemy spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS. Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 10. Potrwa 60 minut.

Powiększ zdjęcie

Oddaliśmy hołd Honorowym Obywatelom Kowalewa Pomorskiego

16 października 2020 |
Marta Chądzyńska

W dniu 16 października br. o godzinie 10:00 w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim została odprawiona Msza św., podczas której oddano hołd wszystkim Honorowym Obywatelom Kowalewa Pomorskiego. Tytuł ten nadany został osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Kowalewo Pomorskie, są to:

Powiększ zdjęcie

Zebranie Samorządu Osiedlowego Osiedle Brodnickie

16 października 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

We wszystkich sołectwach na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie odbyły się zebrania wiejskie. Teraz przyszła kolej na Osiedle Brodnickie, co miało miejsce 12 października 2020 r. Przewodniczący Osiedla Brodnickiego Henryk Sławiński oraz Zarząd zaprosili mieszkańców, Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego i Radnego Rady Miejskiej Wojciecha Małkiewicza.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

16 października 2020 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia Panu Piotrowi Strzeleckiemu Radnemu Rady Miejskiej z powodu śmierci Ojca składają:
Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

15 października 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 14 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania dokonano przeglądu podjętych decyzji i działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Powiększ zdjęcie

Mistrz Polski wygrywa w Golubiu-Dobrzyniu

15 października 2020 |
UKS Sokół Wielkie Rychnowo

W dniu 10 października br. na zakończenie udanego sezonu szosowego zawodnicy UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo wystartowali w wyścigu kolarskim ze startu wspólnego o Puchar Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń.

Powiększ zdjęcie

XX Dzień Papieski

13 października 2020 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

W dniu 11 października 2020 roku już po raz dwudziesty uczczono pamięć Świętego Jana Pawła II, a w tym roku szczególnie, bo przypadła 100 rocznica jego urodzin. Kochany, podziwiany, obdarzony największym szacunkiem, największy autorytet moralny współczesnego świata.

Powiększ zdjęcie

Wielkie serce na nakrętki

13 października 2020 |
Anna Dalke

Metalowy kosz w kształcie serca na plastikowe nakrętki, którego wykonanie i ustawienie sfinansowała firma Gra-Mar z Kowalewa Pomorskiego został zlokalizowany przy wejściu na teren Urzędu Miejskiego. 

Powiększ zdjęcie

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

12 października 2020 |
Edyta Jasińska

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami.

Powiększ zdjęcie

Powszechny Spis Rolny – Dlaczego warto wybrać samospis, czyli spisać się samodzielnie przez Internet?

12 października 2020 |
Edyta Jasińska

Powszechny Spis Rolny 2020 trwa do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie można wziąć przez Internet, telefon albo skorzystać z wyznaczonych miejsc spisowych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim lub Urzędzie Statystycznym.

Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20pochodzi%20ze%20strony%20internetowej%20Urzędu%20Marszałkowskiego

Powstanie nowa ścieżka rowerowa na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

9 października 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 7 października Burmistrz Miasta Jacek Żurawski uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do ambulansu poboru krwi

9 października 2020 |
Katrzyna Szczutowska

Uprzejmie Informujemy, iż Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa
w Bydgoszczy
serdecznie zaprasza do ambulansu poboru krwi

Powiększ zdjęcie

Obowiązek deratyzacji

8 października 2020 |
Renata Siwiec

Przypominamy, że z zapisów §15.1 Uchwały nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wynika obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na obszarach nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej oraz na terenach przemysłowych zakładów pracy.

Powiększ zdjęcie

Dołączyliśmy do kampanii „Pod biało-czerwoną”

8 października 2020 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Informujemy, że Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną", który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce.

Powiększ zdjęcie

Zebranie zespołu zarządzania kryzysowego

5 października 2020 |
Monika Piróg

Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze wzrostem liczby osób poddanych kwarantannie domowej, w dniu 1 października 2020r. w tut. Urzędzie spotkał się zespół zarządzania kryzysowego.

Powiększ zdjęcie

Sołectwo Bielsk podzieliło fundusz sołecki

5 października 2020 |
Małgorzata Dębińska

W sołectwie Bielsk w dniu 24 września odbyło się zebranie wiejskie podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021. W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Burmistrza p. Ilona Rybicka oraz Radna Rady Miejskiej p. Halina Dąbrowska.

Powiększ zdjęcie

Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w Sołectwie Mlewo

2 października 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 29 września 2020 roku w Wiejskim Domu Kultury w Mlewie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy podzielili budżet na 2021 r. W zebraniu udział wzięło 17 uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi. Z zaproszenia skorzystał także Burmistrz Miasta Jacek Żurawski.

Powiększ zdjęcie

Rychnowskie Sokoły na piątkę w Mistrzostwach Polski

1 października 2020 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W dniach 26-27.09.2020r. br. kolarski peleton zawitał do Wielkopolski, gdzie w gminach Opatówek i Godziesze Wielkie, rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym w jeździe na czas dwójek i drużyn.

Powiększ zdjęcie

Centrum kontaktu COVID-19

1 października 2020 |
Główny Inspektorat Sanitarny

Przypominamy, że dla wszystkich dzwoniących w sprawie kwarantanny Covid-19 dostępna jest infolinia czynna 24/h +48 22 25 00 115. Należy wybrać 1, a następnie 2. Centrum kontaktu przyjmie zgłoszenie i będzie monitorować jego realizacje przez inspekcję sanitarną.

Powiększ zdjęcie

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

1 października 2020 |
Karolina Jacuńska

Pragnę złożyć wszystkim osobom starszym najserdeczniejsze życzenia
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych!

Powiększ zdjęcie

Sukces zawodniczki LKS Promień Kowalewo Pomorskie

30 września 2020 |
Benedykt Mroziński

W eliminacjach strefowych do finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików, które odbyły się w dniach 20-26 września w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dworek Gozdawa k. Mogilna znakomicie zaprezentowała się szachistka LKS Promień Wiktoria Laskowska, która po emocjonującej walce zajęła II miejsce i zapewniła sobie awans do Finału Mistrzostw Polski w grupie dziewcząt do 10 lat.

Powiększ zdjęcie

Zebranie wiejskie w Sołectwie Pluskowęsy

30 września 2020 |
Karolina Kowalska

W dniu 25 września 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Pluskowęsy, podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021 w łącznej kwocie 28.376,92 zł.

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

30 września 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

PAŹDZIERNIK

Powiększ zdjęcie

XXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

30 września 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 25 września bieżącego roku odbyła się kolejna XXII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Podczas piątkowej Sesji Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej jak również powołania Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pomorskiego, dokonali koniecznych przesunięć w budżecie gminy, określili również rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół.

Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne - „Planowanie z mieszkańcami"

30 września 2020 |
Monika Lewandowska

W ramach programu „Planowanie z mieszkańcami" w Gminie Kowalewo Pomorskie konsultacjom społecznym poddany będzie projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Zebranie wiejskie w Sołectwie Pruska Łąka

28 września 2020 |
Natalia Maleszewska

Dnia 23.09.2020 r. o godz. 18.00 w sołectwie Pruska Łąka (Szewa i Pruska Łąka) odbyło się zebranie wiejskie, które poprowadził Sołtys Sołectwa p. Zbigniew Manikowski. Celem zebrania było podjęcie przez mieszkańców Sołectwa uchwał w sprawie przesunięcia środków funduszu sołeckiego na 2020 r. pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami oraz w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 r.