Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Powszechne szczepienia przeciwko COVID-19 - osoby w wieku powyżej 70 i 80 lat

14 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

Szanowni  Mieszkańcy, proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się  15 stycznia 2021 roku.
Dostępne będą trzy kanały, za pośrednictwem których można się̨ umówić i zarejestrować na konkretny termin szczepienia:

  • bezpośrednio w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) – w punkcie szczepień, w gminie Kowalewo Pomorskie tj. NZOZ ESKULAP - tel. 56 684 10 20,
  • dzwoniąc na specjalną infolinię - 989,
  • poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
Powiększ zdjęcie

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy

15 grudnia 2020 |
Mirosław Wasilewski

W dniu 10 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego z Panem Sebastianem Borowiak Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz Panem Romanem Grzymowicz Prokurentem zakładu PLASTICA Sp. z o.o. w sprawie budowy obwodnicy Miasta Kowalewo Pomorskie oraz rozbudowy zakładu we Frydrychowie.

Powiększ zdjęcie

Komunikat dotyczący obsługi interesantów

30 października 2020 |
Monika Piróg

W związku z rosnąca liczbą osób zakażonych wirusem Covid-19 zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim do niezbędnego minimum.

Powiększ zdjęcie

Wyłączenia prądu

5 marca 2021 |
Katarzyna Brzycka

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

  • dnia 09.03.2021r. stacja Pluskowęsy 4w godz. 10.00-13.30

Powiększ zdjęcie

Opłata roczna za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

5 marca 2021 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Przypominamy, osobom zobowiązanym, do wniesienia opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, że za rok 2021 opłatę należy wnieść w terminie do dnia 31 marca br

Powiększ zdjęcie

Termin wnoszenia opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

5 marca 2021 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Przypominamy, że za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobierane są opłaty roczne, które wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Powiększ zdjęcie

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

3 marca 2021 |
Donata Pilarska-Mądry

W dniu 25 lutego bieżącego roku odbyła się kolejna XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Ze względu na nadal trwający stan epidemii i z uwagi na ponownie rosnącą liczbę osób zakażonych wirusem COVID-19 Sesje Rady Miejskiej nadal odbywają się bez udziału gości zaproszonych.

Powiększ zdjęcie

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!

3 marca 2021 |
Agnieszka Januszko

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiększ zdjęcie

Wystawa "Kobieta i kwiaty"

2 marca 2021 |
Wiktor Kamiński

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zaprasza do odwiedzania wystawy "Kobieta i kwiaty".

Powiększ zdjęcie

Już drugi raz dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

2 marca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Powiększ zdjęcie

Projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”

2 marca 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji".

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Kampania edukacyjna „Bądź solidarny, bądź COVIDARNY!”

1 marca 2021 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczyna kampanię edukacyjną „Bądź solidarny, bądź COVIDARNY!". Jej organizatorzy chcą uświadomić konsumentom jak ważne jest dzisiaj wspieranie rodzimych firm.

 

Powiększ zdjęcie

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

1 marca 2021 |
Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu

15 lutego br. rozpocznie się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021r.

Powiększ zdjęcie

Projekt Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy

1 marca 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy". Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projekcie i termin kolejnego naboru.

Powiększ zdjęcie

Promocja projektu ,,Aktywizacja młodzieży NEET"

1 marca 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, w imieniu Instytutu Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w poinformowaniu jak największej liczby osób o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19, pt: „Aktywizacja młodzieży NEET” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń.

Powiększ zdjęcie

Wielkanocny Konkurs 2021

1 marca 2021 |
Wiktor Kamiński

Wydarzeniem wpisującym się w tradycję Kowalewa Pomorskiego w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne, która ubarwia i wzbogaca krajobraz kulturalny jest Wielkanocny Konkurs organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

25 lutego 2021 |
Fundacja im. Stefana Batorego

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk.

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

23 lutego 2021 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

MARZEC

Powiększ zdjęcie

Zasady wydawania żywności z Banku Żywności UE

22 lutego 2021 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kowalewie Pomorskim informuje,  iż żywność z Banku Żywności UE będzie wydawana przy ul. Plac Wolności 3.

Z uwagi na pandemię COVID-19  i  zachowanie zasad  bezpieczeństwa zdecydowano o wydawaniu żywności wg kolejności alfabetycznej.

Powiększ zdjęcie

Informacja dot. pomocy żywnościowej

22 lutego 2021 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim realizujeProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020.

Powiększ zdjęcie

Program „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”

22 lutego 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Informujemy, że na terenie naszego województwa od stycznia 2021 roku realizowany jest program „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim", w ramach którego można skorzystać z:

Powiększ zdjęcie

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

17 lutego 2021 |
Natalia Maleszewska

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!" to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla prowadzona przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na mocy porozumienia z dnia 17 lipca 2020 r.

Powiększ zdjęcie

"Kobieta i kwiaty"

17 lutego 2021 |
Barbara Niewidział - Dyrektor M-GOK

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zaprasza wszystkie Panie o artystycznej duszy do wzięcia udziału udziału w organizacji wystawy "Kobieta i kwiaty".

Powiększ zdjęcie

Startują „Zielone Wyzwania”! Do wygrania sprzęt sportowy i treningi ze szkoleniowcami z Polskiego Związku Piłki Nożnej!

15 lutego 2021 |
PZPN

Jesienią, gdy całą Europę zalała druga fala pandemii koronawirusa, rozgrywki XXI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników musiały zostać odwołane. 

Powiększ zdjęcie

Zabezpieczmy nasze czworonogi przed niskimi temperaturami!

15 lutego 2021 |
Renata Siwiec

W związku z niskimi temperaturami apelujemy o pomoc w znalezieniu zwierzętom schronienia przed mrozem. Jeśli jest taka możliwość, to uchylmy część okienek w piwnicach lub innych pomieszczeniach gospodarczych dla dzikich kotów.

Powiększ zdjęcie

Nabór Członków Komisji Konkursowej

12 lutego 2021 |
Ewa Bąk

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. w trybie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Powiększ zdjęcie

Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów!

12 lutego 2021 |
Agnieszka Kozłowska

W związku z występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

12 lutego 2021 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla Pana Wojciecha Czarneckiego pracownika Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,
z powodu śmierci Mamy
Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Kondolencje

12 lutego 2021 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia Panu Jackowi Czarneckiemu Wójtowi Gminy Chełmża z powodu śmierci MAMY składają:
Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022

12 lutego 2021 |
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim informuje, że od 01.03.2021r. do 15.03.2021r. będą trwały zapisy do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Powiększ zdjęcie

Sezon grzewczy – powracający problem spalania śmieci

12 lutego 2021 |
Edyta Jasińska

Wraz z dużym spadkiem temperatury w sezonie grzewczym powraca w naszej gminie problem spalania śmieci i zanieczyszczenia powietrza.

Powiększ zdjęcie

Nabór wniosków w ramach rozwoju istniejących przedsiębiorstw

11 lutego 2021 |
LGD „Dolina Drwęcy”

Poniżej zamieszczamy informację o ogłoszonym naborze wniosków nr 1/2021 w ramach rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Szczegóły naborów na stronie: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/272,prow?tresc=3706

Powiększ zdjęcie

Konkurs na Europejskie Drzewo Roku

11 lutego 2021 |
Powiat Mielecki

Ruszyło głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

Powiększ zdjęcie

Informacja dla dzierżawców

11 lutego 2021 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu dzierżawy gruntów pod garaż i ogródków przydomowych będących w zasobie gminnym.

Powiększ zdjęcie

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych!

10 lutego 2021 |
Anna Szewczyk

Szanowni Państwo!

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego (w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym) podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - do 16 lutego 2021 r.

Powiększ zdjęcie

Nowe zasady, ale nadal w reżimie sanitarnym. Zmiany od 12 lutego

10 lutego 2021 |
Ewa Bąk

W ramach określonego reżimu sanitarnego otwieramy hotele, stoki, kina, teatry, baseny. Nowe zasady będą obowiązywały na razie przez dwa tygodnie. Chcemy powoli i ostrożnie wracać do normalności, stale jednak przypominając, że pandemia trwa. 

Powiększ zdjęcie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.

8 lutego 2021 |
Natalia Maleszewska

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2020 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Powiększ zdjęcie

eKRUS

8 lutego 2021 |
Natalia Maleszewska

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.