Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Obwodnica - podpisanie umowy na opracowanie STEŚ

15 czerwca 2021 |
Monika Piróg

W dniu 14 czerwca br. w tut. Urzędzie podpisano umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15"

Powiększ zdjęcie

Punkt szczepień powszechnych

30 kwietnia 2021 |
Monika Piróg

Informujemy, iż od dnia 5 maja br. swoją działalność rozpoczął Punkt Szczepień Powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu zlokalizowany w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sosnowej 2A.

Powiększ zdjęcie

Punkt informacyjno-konsultacyjny do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste Powietrze”

23 lipca 2021 |
Edyta Jasińska

Informujemy mieszkańców, że w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim funkcjonuje Punkt informacyjno-konsultacyjny na potrzeby programu „Czyste Powietrze" dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z gminy Kowalewo Pomorskie zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania.

Powiększ zdjęcie

STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

23 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Zgodnie z prośbą KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO zamieszczamy informację dot. tematyki stosowania  dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie na szczepienie przeciwko COVID-19 - akcja jednodniowa

23 lipca 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Mobilna Jednostka Szczepień w Kowalewie Pomorskim
Termin: 3 sierpnia 2021 r. godz. 13.00-16.00
Miejsce: Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury
im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim

Powiększ zdjęcie

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

20 lipca 2021 |
Edyta Jasińska

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
– obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków od 1 lipca 2021 roku
1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Powiększ zdjęcie

Awaria telefonu stacjonarnego w ZGKiM Sp. z o.o.

19 lipca 2021 |
Danuta Lewandowska

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. informuje, że linia telefonu stacjonarnego zakładu uległa uszkodzeniu w czasie burzy, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Z informacji uzyskanych od operatora awaria jest trudna do zlokalizowania i przewidywany czas naprawy wyznaczono do 23 lipca br.

Powiększ zdjęcie

XXVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy

16 lipca 2021 |
Benedykt Mroziński

W dniach 09 – 11 lipca w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XXVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy. Niestety z powodu pandemii ponownie musieliśmy zorganizować w okrojonej formie. Dla dzieci zorganizowano dwudniowe zawody, a w niedzielę zorganizowano otwarty turniej w szachach aktywnych. Do rywalizacji przystąpiło ponad 140 szachistów.

Powiększ zdjęcie

Nowy okres zasiłkowy- Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz alimentacyjny 2021/2022

16 lipca 2021 |
Ewa Bicz

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2021/2022 odbywać się będzie od 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Ośrodka, w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2021r.

Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach do programu „Czyste powietrze”

16 lipca 2021 |
Paulina Zielińska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż zgodnie z Komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.

Powiększ zdjęcie

STRATY PO ULEWNYCH DESZCZACH

15 lipca 2021 |
Katarzyna Frasunkiewicz

W związku ze stratami jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku występujących w nocy z 14 na 15 lipca 2021r. ulewnych deszczy i huraganu, które przyczyniły się do zalania pól oraz szkody w uprawach rolnych prosimy o składanie do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim informacji o szkodach powstałych w gospodarstwie rolnym 

Powiększ zdjęcie

Uruchomienie syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2021 r.

12 lipca 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W związku ze zbliżającą się 77 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 na terenie miasta i gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Powiększ zdjęcie

Apel o pomoc dla pogorzelców z Nowej Białej

12 lipca 2021 |
Kierownik MGOPS Zyta Szymańska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zwraca się z gorącym apelem o pomoc finansową dla pogorzelców z miejscowości Nowa Biała.

Powiększ zdjęcie

Podpisanie aktu notarialnego w sprawie SIM „KZN-Toruński”

9 lipca 2021 |
Paulina Wilamowska

W dniu 1 lipca 2021 roku Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski uczestniczył w  podpisaniu aktu notarialnego, zawiązującego Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Toruński", w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Powiększ zdjęcie

ZAPROSZENIE DLA WYSTAWCÓW STOISK NA DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE 2021

9 lipca 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Tradycyjne dożynki to podsumowanie wysiłku rolników, sadowników, ogrodników. To również podziękowanie za trudy pracy na roli i poświęcenie włożone w zbiór tegorocznych zbóż, a jednocześnie radosne spotkanie wszystkich rolników z terenu gminy.

Powiększ zdjęcie

Konkurs na „Najciekawszy witacz dożynkowy 2021”

7 lipca 2021 |
Paulina Wilamowska

Zapraszamy wszystkie sołectwa z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie do udziału w konkursie na „Najciekawszy witacz dożynkowy 2021". Konkurs ten od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Powiększ zdjęcie

NASZE SZCZYPIORNISTKI

7 lipca 2021 |
Paulina Szymańska.

W maju odbyła się wojewódzka konsultacja Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej 
w Wądzyniu. Brało w niej udział 5 uczennic z naszego Szkolnego Klubu Sportowego „Orlik" 
tj. Milena Boniecka, Oliwia Chmielewicz, Samanta Ciołek, Wiktoria Gajtkowska, Olga Górna.

Powiększ zdjęcie

Wakacyjne podia kolarskich Sokołów

6 lipca 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W dniu 04 lipca br. startem na wyścigu w Rogóźnie udanie pierwszą część sezonu zakończyli zawodnicy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo. W kategorii żakini doskonale spisała się Jagoda Dębińska (SP Wielkie Rychnowo), która pomimo udziału w kraksie wykazała się walecznością oraz hartem ducha i wywalczyła 3. miejsce.

Powiększ zdjęcie

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie będącymi właścicielami nieruchomości przyległych do drogi gminnej nr 110746C w zakresie przedstawienia propozycji nazwy ulicy

5 lipca 2021 |
Katarzyna Przygocka

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w zakresie zamiaru nadania nazwy ulicy - dla drogi gminnej nr 110746C (działki nr geod. 300/25, 300/29, 300/31) położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Porozumienie między ZUS a Pocztą Polską oraz KRUS w ramach wsparcia obsługi wniosków o świadczenie 300+

2 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start". Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Powiększ zdjęcie

eZaświadczenie na portalu eKRUS

2 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):

Powiększ zdjęcie

Życzenia z okazji Dnia Spółdzielczości

2 lipca 2021 |
Patrycja Baran

Z okazji Dnia Spółdzielczości wszystkim członkom spółdzielni
działającym na terenie naszej Gminy moc najserdeczniejszych życzeń, wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu osobistym
oraz wielu sukcesów i zadowolenia w pracy zawodowej


                

Powiększ zdjęcie

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

2 lipca 2021 |
Karolina Kowalska

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021,poz. 11).

Powiększ zdjęcie

Promocja Projektu "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

1 lipca 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, w związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu pt „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku informujemy potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie. W załączeniu przesyłamy pismo z informacjami dotyczącymi wyżej wskazanego projektu.

Powiększ zdjęcie

Ogłoszenie o wyniku rekrutacji - „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

1 lipca 2021 |
Małgorzata Fryc

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w związku z przeprowadzoną rekrutacją uczestników do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” podaje do wiadomości: Listę zakwalifikowanych uczestników projektu, Listę rezerwową uczestników projektu, ważne informacje dotyczące w/w projektu.

Powiększ zdjęcie

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

1 lipca 2021 |
Anna Szewczyk

W dniu 28 czerwca 2021 r., odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do udziału w konkursie „Mistrz Wypracowań”

1 lipca 2021 |
Karolina Milczarek

Informujemy, że na portalu edukacyjnym Dyktanda.pl ruszyła kolejna edycja konkursu „Mistrz Wypracowań". Każdy z uczestników ma możliwość wybrania tematu związanego z geografią, historią oraz językiem polskim.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do ambulansu poboru krwi i udziału w turnieju pod hasłem "Czerwony Szlak Życia"

1 lipca 2021 |
Katarzyna Szczutowska

Informujemy, że Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do Turnieju Gmin organizowanego pod hasłem„Czerwony Szlak Życia". Zwycięzcą będzie Gmina, która w okresie trwania turnieju zbierze największą ilość jednostek krwi w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Powiększ zdjęcie

XXXI sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

30 czerwca 2021 |
Donata Pilarska-Mądry

Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, a także wotum zaufania.

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

30 czerwca 2021 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

LIPIEC

Powiększ zdjęcie

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

30 czerwca 2021 |
Monika Kozińska

W dniu 25 czerwca 2021 roku w Gminie Kowalewo Pomorskie, podobnie jak we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce, odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021. To dzień podsumowania ciężkiej i wytężonej pracy. 

Powiększ zdjęcie

Promocja projektu „Aktywizacja NEET”

29 czerwca 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o.

W związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19 pt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń, informujemy potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie. W załączeniu przesyłamy pismo z informacjami dotyczącymi wyżej wskazanego projektu.

Powiększ zdjęcie

Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Zrób coś twórczego z odpadu starego”

29 czerwca 2021 |
Anna Dalke

W dniu 25 czerwca 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim rozstrzygnięto konkurs ekologiczny pn. „Zrób coś twórczego z odpadu starego".

Powiększ zdjęcie

Regionalny Turniej Kyokushin Karate w Kowalewie Pomorskim.

29 czerwca 2021 |
Krzysztof Lewandowski - Kierownik Sekcji Karate Kowalewo Pomorskie

W sobotę 19 czerwca 2021 roku w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim odbył się  Regionalny Turniej Kyokushin Karate organizowany przez Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin oraz Sekcję w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich za nami

29 czerwca 2021 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo

W dniach 25-26 czerwca br. 9 osobowa reprezentacja UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo wzięła udział w szosowych Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w Raszkowie.

Powiększ zdjęcie

WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

28 czerwca 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH 4 NABORACH. UWAGA – po raz drugi realizowany jest tzw. nabór rezerwowy o zasięgu ogólno-wojewódzkim.

Powiększ zdjęcie

Zmiana realizatora rządowego programu „Dobry start”

25 czerwca 2021 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022.

Powiększ zdjęcie

Podziękowania

25 czerwca 2021 |
Paulina Górska

Mieszkańcy naszej gminy włączyli się w pomoc 3-letniej Lence z Obrowa, która walczy ze złośliwym nowotworem- glejakiem nerwu wzrokowego. Osoby o dobrych sercach dołożyły swoją cegiełkę, dzięki czemu Lence udało się uzbierać potrzebną kwotę na leczenie. Nasz udział polegał na zbieraniu nakrętek oraz zorganizowaniu kiermaszu ciast.

Powiększ zdjęcie

Życzenia wakacyjne

25 czerwca 2021 |
Karolina Jacuńska

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień.

Powiększ zdjęcie

KPODR - szkolenia online

24 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia online