Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Powszechne szczepienia przeciwko COVID-19 - osoby w wieku powyżej 70 i 80 lat

14 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

Szanowni  Mieszkańcy, proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się  15 stycznia 2021 roku.
Dostępne będą trzy kanały, za pośrednictwem których można się̨ umówić i zarejestrować na konkretny termin szczepienia:

  • bezpośrednio w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) – w punkcie szczepień, w gminie Kowalewo Pomorskie tj. NZOZ ESKULAP - tel. 56 684 10 20,
  • dzwoniąc na specjalną infolinię - 989,
  • poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
Powiększ zdjęcie

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy

15 grudnia 2020 |
Mirosław Wasilewski

W dniu 10 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego z Panem Sebastianem Borowiak Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz Panem Romanem Grzymowicz Prokurentem zakładu PLASTICA Sp. z o.o. w sprawie budowy obwodnicy Miasta Kowalewo Pomorskie oraz rozbudowy zakładu we Frydrychowie.

Powiększ zdjęcie

Komunikat dotyczący obsługi interesantów

30 października 2020 |
Monika Piróg

W związku z rosnąca liczbą osób zakażonych wirusem Covid-19 zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim do niezbędnego minimum.

Powiększ zdjęcie

Licytacje Sztabu WOŚP W Kowalewie Pomorskim

18 stycznia 2021 |
Wiktor Kamiński

Zapraszamy na nasze licytacje Allegro Kupując, wspierasz 29. Finał WOŚP – Finał z głową.

Powiększ zdjęcie

Zabezpieczmy nasze czworonogi przed niskimi temperaturami!

15 stycznia 2021 |
Renata Siwiec

W związku z niskimi temperaturami apelujemy o pomoc w znalezieniu zwierzętom schronienia przed mrozem. Jeśli jest taka możliwość, to uchylmy część okienek w piwnicach lub innych pomieszczeniach gospodarczych dla dzikich kotów.

Powiększ zdjęcie

Informacja w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

15 stycznia 2021 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 otrzymaną z Banku Żywności w Toruniu.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do współpracy w programie „Kowalewska Karta Seniora”

15 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

Szanowni Przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, serdecznie zapraszam do współpracy w ramach Programu „Kowalewska Karta Seniora", która polegać miałaby na przystąpieniu do programu jako Partner.

Powiększ zdjęcie

Akcja Zima 2020/2021

15 stycznia 2021 |
Renata Siwiec

Wykaz instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzenie „Akcji Zima 2020/2021" na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

Powiększ zdjęcie

Wyniki XXIII Festiwalu Kolęd Pastorałek i Piosenek Świątecznych

14 stycznia 2021 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

Celem organizacji Festiwalu jest pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania, prezentacja twórczości kolędniczej oraz pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia.

Powiększ zdjęcie

Konkurs fotograficzno-plastyczny "Mój najukochańszy zwierzęcy przyjaciel"

13 stycznia 2021 |
Wiktor Kamiński

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zaprasza wszystkie chętne dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym: "Mój najukochańszy zwierzęcy przyjaciel".

Powiększ zdjęcie

Życzenia dla Babci i Dziadka - konkurs online

13 stycznia 2021 |
Wiktor Kamiński

Organizatorem wydarzenia jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim. Uczestnicy konkursu - najmłodsi czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim. Tematem przewodnim konkursu jest dzień Babci i Dziadka i zaprezentowanie życzeń lub wiersza dla nich.

Powiększ zdjęcie

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

13 stycznia 2021 |
Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
• Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
• Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Uwaga zmiana organizacji ruchu

12 stycznia 2021 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez PBDI S.A. informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji: „Farma Wiatrowa Piątkowo".

Powiększ zdjęcie

Ogłoszenie o plebiscycie

12 stycznia 2021 |
Ewa Dąbkowska

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej", w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego Gmina Kowalewo Pomorskie ma szanse uzyskać dofinansowanie w 2021 roku na realizację inwestycji w w/w zakresie.

Powiększ zdjęcie

Ambulansowy pobór krwi w Kowalewie Pomorskim

8 stycznia 2021 |
Marta Chądzyńska

W dniu 7 stycznia br. odbyła się akcja poboru krwi w naszej Gminie zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021.

Powiększ zdjęcie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.

Powiększ zdjęcie

Program - "Wspieraj Seniora" na rok 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w trosce o bezpieczeństwo osób starszych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu "WSPIERAJ SENIORA" na I kwartał 2021r., z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Powiększ zdjęcie

Rok 2021 – bez opłaty targowej

8 stycznia 2021 |
Natalia Bolewska

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która ma wesprzeć przedsiębiorców w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.

Powiększ zdjęcie

Projekt Polska Szczęśliwych Rodzin

8 stycznia 2021 |
Paulina Wilamowska

Miło nam poinformować, że nasza gmina została wyróżniona grantem w projekcie @Polska Szczęśliwych Rodzin za swoje działania prorodzinne. Są to m.in.:

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

7 stycznia 2021 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

STYCZEŃ

Powiększ zdjęcie

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

7 stycznia 2021 |
Renata Siwiec

W związku z wystąpieniem opadów śniegu przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,

Powiększ zdjęcie

Otwarcie Dziennego Domu Pobytu

5 stycznia 2021 |
Monika Piróg

W dniu 30 grudnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu im. Siostry Moniki-Teresy Gojtowskiej. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. Poświęcenia obiektu i modlitwę odmówił ks. kanonik Piotr Igielski Dziekan Dekanatu Kowalewo Pomorskie.

KOWALEWSKA KARTA SENIORA

4 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

KOWALEWSKA KARTA SENIORA

Powiększ zdjęcie

Budżet na rok 2021 przyjęty

31 grudnia 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

29 grudnia 2020 roku podczas XXV Sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021. Jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

Powiększ zdjęcie

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym

30 grudnia 2020 |
Joanna Jasińska

Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele" dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. 

Powiększ zdjęcie

Szczepienia przeciwko COVID-19

29 grudnia 2020 |
Ewa Bąk

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się w I kwartale 2021 r.

 

Powiększ zdjęcie

Powszechny Spis Rolny zakończony

28 grudnia 2020 |
Monika Piróg

30 listopada br. zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat.

Powiększ zdjęcie

XXVII rocznica śmierci ks. Franciszka Ksawerego Okroya

28 grudnia 2020 |
Monika Piróg

25 grudnia br. w XXVII rocznicę śmierci ks. Franciszka Ksawerego Okroya wieloletniego proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Okroya.

Powiększ zdjęcie

Odbiór chodnika przy ul. Podborek

24 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 21 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

EtnoPolska 2021. NABÓR WNIOSKÓW!

24 grudnia 2020 |
Ewa Bąk

Szanowni Państwo,
trwa nabór wniosków w konkursie  wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021 ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury dla organizacji pozarządowych. Z pozyskanych środków można dofinansować zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Powiększ zdjęcie

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin chwilowo nieczynny

24 grudnia 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Informujemy, że konsultacje w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Kowalewie Pomorskim w dniu 28 grudnia 2020r. zostają odwołane. O terminach kolejnych spotkań poinformujemy do 15 stycznia 2021r.

Powiększ zdjęcie

Przekazanie paczek świątecznych

24 grudnia 2020 |
Justyna Zagacka

W dniu 15 grudnia w imieniu wolontariuszy działających, przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim zostały przekazane paczki świąteczne. Paczki te zostały przekazane przez pracowników socjalnych osobom starszym i samotnym z terenu Gminy Kowalewa Pomorskiego. W imieniu tych osób serdecznie dziękujemy za okazane serce i pamięć.

Powiększ zdjęcie

Tradycyjna wigilia dla potrzebujących nie odbędzie się, jednak potrzebujący nie pozostaną bez wsparcia

24 grudnia 2020 |
Zyta Szymańska

Z powodu pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 nie odbędzie się w tym roku tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie. Jednak nie oznacza to, że potrzebujący pozostaną bez wsparcia.

Powiększ zdjęcie

Odbiór drogi gminnej w Piątkowie

24 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 21 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z Brodnicy w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2021 r.

24 grudnia 2020 |
Anna Dalke

Poniżej zamieszczamy odnośniki do harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na 2021 r., przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Powiększ zdjęcie

Odbiór drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

23 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 9 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie.

Powiększ zdjęcie

Uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

22 grudnia 2020 |
Joanna Jasińska

W dniu 17 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pani Iwony Kuchnickiej - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie.

Powiększ zdjęcie

Przestrzeń rekreacyjna – Wielkie Rychnowo

22 grudnia 2020 |
Zdzisław Czarnomski

Sołtys wraz z Radą Sołecką Wielkie Rychnowo składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Jackowi Żurawskiemu za wsparcie inicjatywy oraz opiekunowi sołectwa Wiesławowi Chmielewiczowi za przygotowanie wniosku projektu. Cieszymy się, że realizację zadania udało się sfinalizować przed nadchodzącymi Świętami i mamy nadzieję, że obiekt będzie się cieszył zainteresowaniem mieszkańców.