Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI S.P. Wielka Łąka PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania Fundacja Ziemia Gotyku LGD - NEWSLETTER Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Sołectwo Pruska Łąka 16.09.2014
Hejnał Kowalewa Pomorskiego
Z ostatniej chwili

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

WYKLUCZENIE CYFROWE !
Budżety sołeckie na rok 2015
Wpisał: Karolina Kowalska   
15.09.2014
Koniec sierpnsierakowo_05_09_14_000.jpgia i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2015r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już szósty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim. 
Zobacz cały artykuł…
 
ZAMKNIĘCIE DROGI Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
Wpisał: Daria Nowakowska   
15.09.2014
W związku z otrzymaną informacją od wykonawcy realizowanych robót budowlanych związanych z przebudową drogi  powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie powiadamiamy, iż od 16.09.2014r. do odwołania nastąpi zamknięcie ul. 1 Maja, na odcinku od skrzyżowania z ul. 23 Stycznia do torów kolejowych.
Terminy zamknięcia poszczególnych odcinków drogi będą uzgadniane przez wykonawcę z mieszkańcami ul. 1 Maja.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
KOŁYSZ NAS ZIEMIO
Wpisał: Grażyna Majewska   
15.09.2014

ziemia_kolysze_15_09_2014.jpgII REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI

EKOLOGICZNEJ I TURYSTYCZNEJ

KOŁYSZ NAS ZIEMIO"

Zobacz cały artykuł…
 
Dożynki w parafii Srebrniki
Wpisał: Karolina Kowalska   
15.09.2014
dozynki_w_parafii_srebrniki_15_09_14_000.jpgPo dożynkach gminnych w Kowalewie Pomorskim przyszedł czas na podziękowania za plony w Małych Ojczyznach. W dniu 13 września br. swoje małe dożynki urządzili mieszkańcy wsi Mlewiec, Srebrniki i Mariany należących do parafii Srebrniki.
Zobacz cały artykuł…
 
Wykonawca wszedł i kończy
Wpisał: Karolina Kowalska   
15.09.2014
wykonawca_wszedl_i_konczy_15_09_14_000.jpgZ radością informujemy, że wykonawca ........ nie wywiązał się dokładnie z zapisów umowy. Dokument ten, podpisany przez samorząd gminy Kowalewo Pomorskie i firmę Wilczyński&Wilczyński zobowiązuje wykonawcę do zmodernizowania nawierzchni czterech dróg gminnych do końca VI 2015r. Warunki pogodowe pozwoliły jednak, że prace praktycznie zakończono w ciągu kilku miesięcy. Właśnie trwa układanie masy asfaltowej na drodze w Wielkiej Łące.
Zobacz cały artykuł…
 
Felek- nasz nowy przyjaciel
Wpisał: Karolina Kowalska   
15.09.2014

felek_0000_15_09_14.jpgPracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim podjęli się opieki nad czwartym psem o wdzięcznym imieniu Felek. Urzędasek nr III nazwany przez nich Biszkopt i przysposobiony w lipcu tego roku przegrał z chorobą. Natomiast dwa wcześniejsze znalazły szczęśliwe domy.

Zobacz cały artykuł…
 
Pocket Concerts
Wpisał: Barbara Niewidział - Dyrektor MGOK   
12.09.2014

pocket_na_strone_small_2014.jpg

Zobacz cały artykuł…
 
Dzień Kukurydzy
Wpisał: Edyta Jasińska   
12.09.2014

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Oddział w Przysieku

zaprasza na

Kujawsko-Pomorski Dzień Kukurydzy

który odbędzie się 18 września 2014 roku
na terenie kolekcji odmian w Grubnie koło Chełmna

Zobacz cały artykuł…
 
NARODOWE CZYTANIE 2014
Wpisał: Ewa Cierniakowska   
12.09.2014

small.jpgDnia 6 września 2014r. Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim po raz kolejny włączyła się w akcję Narodowego Czytania zainicjowaną  przez Prezydenta RP. Polacy zostali poproszeni o przypomnienie sobie „Trylogii" Henryka Sienkiewicza.

Zobacz cały artykuł…
 
STYPENDIUM SZKOLNE
Wpisał: Ewa Kaczmarek   
12.09.2014
komunikat_09_07_2014_small.jpg
Zobacz cały artykuł…
 
Apel do społeczeństwa
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
12.09.2014

W dniach 19-20 września 2014 roku miasto i gmina Kowalewo Pomorskie przystąpi do kolejnej akcji „Sprzątanie Świata - Polska". Tegoroczna kampania prowadzona będzie pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!".

Zobacz cały artykuł…
 
Działkowcy w 100% za pozostaniem w strukturze
Wpisał: Karolina Kowalska   
12.09.2014
small.jpgCzłonkowie Miejskich Ogrodów Działkowych „Jedność" w Kowalewie Pomorskim na walnym posiedzeniu w dniu 9 września br. jednogłośnie opowiedzieli się za pozostaniem w strukturze Polskiego Zw. Działkowców. Było to drugie podejście, bo czerwcowe walne z powodu zbyt niskiej frekwencji nie odbyło się.
Zobacz cały artykuł…
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - WAŻNY PARTNER W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY.
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.09.2014

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Departament Spraw Społecznych, organizuje w dniu 30 września 2014 r. konferencję poświęconą zjawisku przemocy w rodzinie i profilaktyce przemocy w ogóle.

Zobacz cały artykuł…
 
ZIT Wojewódzki się ukonstytuował
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.09.2014
small.jpgZwiązek ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) Regionalny w dniu 8 września br. ukonstytuował się.  Wśród członków Komitetu Sterującego wybrano Zarząd i przyjęto regulaminy prac Komitetu jak i Zarządu.
Zobacz cały artykuł…
 
Najlepsi prymusi nagrodzeni stypendiami
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.09.2014
small.jpgW dniu 8 września br. wręczono 37 uczniom z gminy Kowalewo Pomorskie stypendia naukowe Burmistrza Miasta za wysokie wyniki w nauce i godne reprezentowanie gminy Kowalewo Pomorskie. Jest to trzecia edycja przyjętego uchwałą z dnia 14 czerwca 2012r. programu w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród.
Zobacz cały artykuł…
 
Bilans - sierpień 2014
Wpisał: Natalia Kociemska   
10.09.2014
Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.08.2014r.

Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 98,43 %

Ściągalność wieś (ogółem) - 96,71 %
Zobacz cały artykuł…
 
płatności bezpośrednie
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.09.2014

105e0arimr_09_2014.jpgAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu 

serdecznie zaprasza:

dnia 25-09-2014r.(czwartek)  godz. 10:00

do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim

Zobacz cały artykuł…
 
Dożynki Wojewódzkie w 2015r. w Kowalewie Pomorskim
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.09.2014
dozynki_woj_2015_000.jpgTo już jest pewne. Mamy nawet na to papier. Kujawsko- Pomorskie Dożynki Wojewódzko- Diecezjalne w 2015r. odbędą się w gminie Kowalewo Pomorskie. Marszałek Piotr Całbecki powierzył nam rolę organizatora w czasie tegorocznych dożynek w Łabiszynie (diecezja bydgoska) w dniu 7 września br. 
Zobacz cały artykuł…
 
Pamiętając o przeszłości dbamy o przyszłość Sierakowo pozyskało mikrodotację
Wpisał: Marta Pawlik-Śliwa - Przewodnicząca KGW Sierakowo   
08.09.2014

089.jpgW dniu 3 września  br. przedstawicielki KGW Sierakowo  Zofia Klugowska i Marta Pawlik-Śliwa podpisały umowę  na mikrodotację, realizowaną przez    Stowarzyszenie Kujawsko -Pomorski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Pozarządowych TŁOK- ‘'Inicjuj z FIO". Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich.

Zobacz cały artykuł…
 
Najzdolniejsi sportowcy i ich trenerzy nagrodzeni finansowo
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.09.2014

small.jpgW dniu 4 września br Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczył stypendia, za szczególne osiągnięcia w sporcie, zawodnikom z naszego regionu. Takie spotkania wzmacniają i podkreślają więź, jaka łączy samorząd lokalny ze sportowcami. Nagrody i stypendia są bowiem wypłacane ze środków z budżetu gminy, a zasady i tryb ich przyznawania został szczegółowo uregulowany w uchwale Rady Miejskiej nr XI/108/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku.

Zobacz cały artykuł…
 
Bank Żywności UE
Wpisał: Monika Białkowska   
08.09.2014

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż żywność z Banku Żywności UE dla osób korzystających z tej pomocy będzie wydawana w dniach:

11.09.2014r. od godz.800 do godz.1400

12.09.2014r. od godz.800 do godz.1400

15.09.2014r. od godz.800 do godz.1800

w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3

Zobacz cały artykuł…
 
Dożynki w Kiełbasinie
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.09.2014
dozynki_w_kielbasinie_07_09_14_000.jpgPo dożynkach gminnych w Kowalewie Pomorskim przyszedł czas na podziękowania za plony w Małych Ojczyznach. W dniu 7 września br. swoje małe dożynki urządzili mieszkańcy wsi Nowy Dwór i Mlewo należący do parafii Kiełbasin, a za tydzień świętować będą mieszkańcy wsi Mlewiec, Srebrniki i Mariany należących do parafii Srebrniki.
Zobacz cały artykuł…
 
Chełmoniec podziękował za plony
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.09.2014
chelmoniec_podz_za_plony_06_09_14_000.jpgWspólną, dożynkową kolacją w dniu 6 września br. mieszkańcy wsi Chełmoniec podziękowali za plony. Zaprosili do stołu Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego oraz radnego Michała Klafczyńskiego. Były podziękowania za współpracę i życzenia radości i obfitych zbiorów, tym razem roślin okopowych.

Dzięki tegorocznym plonom na chełmonieckich stołach nie zabrakło ciast i mięsiwa.

Zobacz cały artykuł…
 
Pierwsza porażka piłkarzy
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.09.2014
pierwsza_porazka_06_09_14000.jpgPiąte spotkanie piłkarzy LKS Promień w dniu 6 września br. zakończyło się pierwszą w tym sezonie porażką. Ulegli oni gospodarzom -LTP Lubanie 2:0. Nie pomógł doping kibiców, w tym burmistrza oraz członków zarządu klubu. Boisko w Lubaniu od dawna było dla naszych piłkarzy pechowe. Zawsze wracaliśmy stamtąd na tarczy.
Zobacz cały artykuł…
 
Godziny otwarcia CRiS
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
05.09.2014
godziny_otwarcia_cris_01_05_09_14.jpg
 
OBOWIĄZEK NAUKI PO UKOŃCZENIU GIMNAZJUM
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
04.09.2014
Obowiązek nauki po ukończeniu gimnazjum realizowany jest poprzez:

a) uczęszczanie na zajęcia do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,

b) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

a ponadto może być spełniany poprzez:

a) udział młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) spełnianie tego obowiązku poza szkołą - gdy uczeń posiada na taką formę spełniania obowiązku nauki zezwolenie dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej do której uczęszcza.

Zobacz cały artykuł…
 
Kibicowali najlepszym
Wpisał: Jacek Magdziński   
03.09.2014

small.jpgW niedzielę 31 sierpnia br. organizatorzy nocnego turnieju piłki nożnej „atletico cup NIGHT EDITION" dopełnili swoich obowiązków i zabrali zwycięską drużynę Bud-Ryss Warszewice na mecz polskiej ekstraklasy Lechia Gdańsk - Ruch  Chorzów. Przypomnijmy, że była to główna nagroda niecodziennego turnieju.

Zobacz cały artykuł…
 
Dołącz do drużyny
Wpisał: Magdalena Charczuk   
03.09.2014
paczka_01.jpg
Zobacz cały artykuł…
 
Nowoczesne rozwiązania problemu gospodarki osadowej Gminy Kowalewo Pomorskie
Wpisał: Wiesław Chmielewicz   
03.09.2014

Budowa  słonecznej suszarni  komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim na działce nr: 293 obręb 4   w Kowalewie Pomorskim.

Zobacz cały artykuł…
 
ZAPROSZENIE NA MECZE MŁODZIEŻOWYCH REPREZENTACJI WOJEWÓDZKICH
Wpisał: Dariusz Rozwadowski   
03.09.2014
mecze_03_09_2014.jpg
Zobacz cały artykuł…
 
Witaj szkoło
Wpisał: Karolina Kowalska   
03.09.2014

small.jpgDwa miesiące wakacji minęły jak z bicza trzasnął i ponownie szkolne mury rozbrzmiewają gwarem i tupotem uczniowskich stóp.

Zobacz cały artykuł…
 
Podziękowaliśmy za plony, czyli Dożynki 2014.
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.09.2014
dozynki_31_01_14_000.jpgZ pól zebrane, a teraz przyszedł czas na podziękowania. W dniu 31 sierpnia br. rolnicy z gminy Kowalewo Pomorskie podsumowali żniwa. Były one obfite i słoneczne. Pogoda była rolnikom przychylna. Organizatorami uroczystości oprócz samorządu i parafii było tym razem sołectwo Szychowo z sołtysem Kazimierzem Kropkowskim na czele, które wywiązało się z obowiązku bardzo dobrze.
Zobacz cały artykuł…
 
Sokoły utrzymują wysoką formę - Adrian Marzec najszybszy
Wpisał: Dariusz Osmański   
02.09.2014

small.jpgKolejny udany start zaliczyli zawodnicy UKS „SOKÓŁ" Wielkie Rychnowo, zgodnie z kalendarzem wyścigów wystartowali w dwuetapowym wyścigu, w którym zaplanowano jazdę indywidualną na dystansie 4,5 km i start wspólny.

Zobacz cały artykuł…
 
75 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Wpisał: Magdalena Charczuk   
02.09.2014

small.jpg1 września br. o godz. 12:00 mieszkańcy Kowalewa Pom. spotkali się po raz 42 w Parku im. 730- lecia Miasta, aby uczcić pamięć poległych w II Wojnie Światowej.

Zobacz cały artykuł…
 
PODZIĘKOWANIE
Wpisał: Renata Kałuża   
01.09.2014

         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego

 w Pluskowęsach w imieniu przedszkolaków i najmłodszych uczniów

dziękuje

Ochotniczej Straży Pożarnej z Pluskowęs

a szczególnie p. Andrzejowi Jaguś i p. Piotrowi Pawlewicz

za

przywrócenie przyszkolnego placu zabaw do stanu pozwalającego na zabawy w nowym roku szkolnym 2014/2015.

 

Zobacz cały artykuł…
 
Miejsce namierzone
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.09.2014

miejsce_01_09_14_00.jpgKilka dni temu zaprezentowaliśmy Państwu tajemnicze zdjęcie przedstawiające miejsce odbywania się mszy świętych polowych. Pytaliśmy się, gdzie ono się znajduje.

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5771&Itemid=16

Zobacz cały artykuł…
 
Pierwsze strzelanie w Kiełpinach
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.09.2014
pierwsze_strzelanie_01_08_14_000.jpgWykonawca właśnie przekazał gminie zmodernizowaną strzelnicę w Kiełpinach. W dniu 29 sierpnia br. doszło do pierwszego tam strzelania. Bronią był jednak aparat fotograficzny. Poniżej przekazujemy kilka ustrzelonych, fajnych fotek.

Już teraz zapraszam mieszkańców i pasjonatów strzelania na najbliższe zawody strzeleckie. W tym dniu nastąpi również uroczyste otwarcie strzelnicy poprzedzone mszą świętą- zaprasza Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 
Zobacz cały artykuł…
 
Kolejne zwycięstwo naszego Promyka
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.09.2014

Nasz Promyk, a właściwie PROMIEŃ zakończył w dniu 30 sierpnia br. czwarte spotkanie w IV lidze sukcesem 1:0. Gościli na własnym boisku Gopło Kruszwicę. Gol zdobyty w 71 minucie przez Jacka Magdzińskiego spowodował, że LKS Promień był liderem tabeli, przynajmniej do godz. 16.45.

Zobacz cały artykuł…
 
Bezkonkursowo dalej będą kierować placówkami oświatowymi
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.09.2014
bezkonkursowo_01_09_14_000.jpgPublicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach (gm. Kowalewo Pom.) kierować będą przez najbliższe pięć lat ci sami dyrektorzy.
Zobacz cały artykuł…
 
Wyprawka szkolna
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
29.08.2014

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. (Dz.U. z dnia 31 lipca 2014r. poz. 1024) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych w 2014 r. " Wyprawka szkolna"

informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie

dla uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną :

Zobacz cały artykuł…
 
A gdzie to jest?
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.08.2014

gdzie_to_jest_26_08_2014.jpgZapraszam do wspólnej zabawy. W czasie objazdu gminy natknąłem się na miejsce, w którym odbywają się msze święte polowe. Słyszałem o tym, ale dopiero teraz miałem okazję dotrzeć na miejsce. Osoba, która odgadnie, gdzie zrobiono to zdjęci i poda lokalizację wskazując wieś i przybliżone miejsce będzie mogła wybrać sobie gadżet promocyjny: kubeczek, koszulka lub flaga gminy.

Zobacz cały artykuł…
 
Zostali mianowani na mianowanych
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.08.2014

small.jpgCzterech nauczycieli ze szkół, gdzie organem prowadzącym jest samorząd gminy Kowalewo Pom. zdało egzamin na nauczyciela mianowanego. W dniu 26 sierpnia br. akty na wyższe stopnie zawodowe wręczył im Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w towarzystwie dyrektorów ich szkół.

Zobacz cały artykuł…
 
Aktywny wypoczynek mieszkańców Piątkowa
Wpisał: Anna Dalke   
27.08.2014
piatkowo_small_26_08_2014.jpgW dniu 14 sierpnia 2014r. mieszkańcy Piątkowa wraz z Panią Sołtys Maryleną Lewandowską oraz członkami Rady Sołeckiej wybrali się na wycieczkę rowerową do zaprzyjaźnionego gospodarstwa ze stadniną konną w Wielkim Pułkowie.
Zobacz cały artykuł…
 
Uroczystość w Lipienicy
Wpisał: Magdalena Charczuk   
27.08.2014
posw_figurki_lipienica_27_08_14_000.jpgW niedzielę 24 sierpnia br. o wieczornej porze odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanej figurki świętej znajdującej się w sołectwie Lipienica. Mieszkańcy sołectwa włożyli w nią wiele pracy oraz pieniędzy by wyglądała jak nowa. Ksiądz proboszcz Maciej Augustyński poświęcił przy zgromadzonych mieszkańcach figurkę oraz pomodlił się za osoby pracujące przy jej remoncie oraz budowie.
Zobacz cały artykuł…
 
Amerykański konsul w Kowalewie Pomorskim
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.08.2014
small.jpgNa zaproszenie TZMO SA z trzydniową wizytą w regionie przebywał pan R. Lawrance Ashe, Jr - Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Atlancie wraz z małżonką. W dniu 26 sierpnia br. wspólnie z prezesem Jarosławem Józefowiczem zwiedził kowalewską Plasticę zlokalizowaną na gruntach należących do TZMO. Gospodarz gminy Burmistrz Andrzej Grabowski przedstawił zalety lokalizacji na naszym rynku TZMO i objęcia gruntów podstrefą ekonomiczną.
Zobacz cały artykuł…
 
Z uśmiechem i bez narzekania
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.08.2014

z_umiechem.jpgMieszkanka wsi Mlewo świętowała w dniu 25 sierpnia br. 95 urodziny. Jubilatka Kunegunda Sałacka wraz z najbliższymi- chrześniakiem Henrykiem Sałackim i jego małżonką Krystyną zaprosiła znajomych oraz władze samorządowe. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wraz z kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zytą Szymańską i pracownikiem Beatą Życińską życzyli szacownej jubilatce kolejnych lat w tak wyśmienitym zdrowiu.

Zobacz cały artykuł…
 
W Wielkim Rychnowie poświęcili drogę i świętowali
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.08.2014

44.jpgMieszkańcy wsi Wielkie Rychnowo, Borówno i Nowy Dwór (gm. Kowalewo Pomorskie) w dniu 24 sierpnia br. dokonali otwarcia zmodernizowanej drogi w kierunku Kamionek. Później już wspólnym festynem podziękowali za udane plony i mijające wakacje. Aby tradycji stało się zadość droga została poświęcona przez ks. kanonika Benedykta Drewek. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, ks. kanonik Benedykt Drewek, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski, sołtys Rychnowa Zdzisław Czarnomski, sołtys Borówna Piotr Strzelecki, sołtys Nowego Dworu Zofia Turowska i pracownik urzędu Małgorzata Wegner.

Zobacz cały artykuł…
 
Każdy dzień przynosi zmiany
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.08.2014

Fsmall.jpgirma SKANSKA na dobre zagościła na terenie gminy Kowalewo Pomorskie modernizując drogę do Wąbrzeźna. Każdego dnia można zauważyć postępy na placu budowy. Praktycznie nowa nawierzchnia jest już ukończona. Do zmiany pozostała jeszcze tylko ul. 1-go Maja oraz ułożenie chodnika. Wykonawca ma czas do połowy 2015r.

Zobacz cały artykuł…
 
Mlewo podziękowało za plony
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.08.2014

small.jpgW dniu 23 sierpnia we wsi Mlewo po raz ósmy rolnicy dziękowali za zbiory. Było składanie chleba, święcenie wieńca i wspólne biesiadowanie przy suto zastawionych stołach do późnych godzin nocnych.

Zobacz cały artykuł…
 
Z dziękczynną, sąsiedzką wizytą
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.08.2014

small.jpgPo żniwach nadszedł czas na dożynki. Jest to staropolski zwyczaj kultywowany w całym kraju. W dniu 24 sierpnia br. skorzystaliśmy z zaproszeń i udaliśmy się z wizytą do sąsiadów, czyli do gminy Golub Dobrzyń i gminy Radomin.. Tradycyjnie wszędzie odbywały się msze polowe, a wybrani starostowie dożynek przekazywali na ręce włodarzy chleb.

Zobacz cały artykuł…
 
XXIII Turniej Sołecki o Puchar Burmistrza
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.08.2014

small.jpgW kolejnej, XXIII już edycji Turnieju Sołeckim w dniu 24 sierpnia br. spotkało się 17 drużyn piłkarskich reprezentujących 12 sołectw i 2 osiedla. Grać mogli wszyscy, bez względu na wiek i płeć. Warunkiem było tylko miejsce zameldowania. Drużynom towarzyszyli sołtysi, którzy w napięciu śledzili swoich przedstawicieli oraz umiejętności konkurencji. Kibice, a w śród nich Burmistrz Miasta, dyrektorzy szkół, działacze klubu LKS Promień życzyli uczestnikom wspaniałej zabawy.

Zobacz cały artykuł…
 
Zapraszamy rolników na szkolenia!
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
26.08.2014
Zobacz cały artykuł…
 
Nowy sponsor Sekcji Trójboju Siłowego LKS Promień Kowalewo Pomorskie
Wpisał: Grzegorz Jeziorski   
26.08.2014

agrolok_26_08_2014.jpgSzanowni Państwo mam zaszczyt poinformować iż Sekcja Trójboju Siłowego działająca przy kowalewskim klubie sportowym „PROMIEŃ" ma nowego sponsora. Firmą która zainteresowała się naszą sekcją i postanowiła nas wspomóc jest AGROLOK z Golubia-Dobrzynia (z siedzibą przy ul. Dworcowej 4). Od dawna marzeniem sekcji było zakupienie jednakowych strojów dla zawodników które jeszcze lepiej podkreślą jaki klub reprezentujemy. To marzenie spełniło się za sprawa firmy AGROLOK która zgodziła się je ufundować.

Zobacz cały artykuł…
 
Godziny otwarcia CRiS
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
25.08.2014

 cris_001_25_08_14.jpg

Informujemy, iż Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim jest czynne codziennie od godziny 10.00 do 21.00.
Centrum Rekreacji i Sportu - tel. 501-014-382

 
Przybyły nam trzy kolejne place zabaw.
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.08.2014
place_25_08_14_000.jpgDzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych w gminie Kowalewo Pomorskie przybyły trzy nowe place zabaw. Teraz najmłodsi mieszkańcy gminy mają do dyspozycji łącznie 12 ogólnodostępnych obiektów na terenach wiejskich oraz wspaniale wyposażony plac na Centrum Rekreacji i Sportu.
Zobacz cały artykuł…
 
Piłkarze LKS Promień pną się w tabeli jak burza
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.08.2014
lks_000_24_08_14.jpg

Po trzech spotkaniach rundy jesiennej IV ligi piłkarzy LKS Promień Kowalewo Pomorskie od lidera tabeli dzielą tylko 2 punkty. Zwycięskie spotkanie z Lechem Rypin i remis z Elaną podniosły morale naszej drużyny i oczywiście kibiców. Podopieczni Tomasza Paczkowskiego zachwycają nas w tym sezonie.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dla zwolnionych pracowników
Wpisał: Monika Piróg   
22.08.2014
Urząd Miejski z siedzibą w Kowalewie Pomorskim uprzejmie informuje, iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt „Powrót na rynek pracy IV - czas na nowy start" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" PO KL. Projekt adresowany jest  do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy utracili pracę lub są przewidziani do zwolnienia z przyczyn dot. zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne.
Zobacz cały artykuł…
 
Zwrot podatku akcyzowego
Wpisał: Irena Wróblewska   
22.08.2014

Warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uprzejmie informuję, iż w 2014 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu, który w 2014 r. wynosić będzie 81,70 zł/ha, 

Zobacz cały artykuł…
 
Dożynki 2014- Oni nas reprezentują
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.08.2014

10.05.14_4619_dozynki_2014.jpgTradycją polskiego święta plonów czyli popularnych DOŻYNEK jest funkcja Starostów Dożynek, którzy reprezentują środowisko rolników. Od 2005r. w gminie Kowalewo Pomorskie wprowadzono również postać Gospodarzy Dożynek reprezentujących podmioty gospodarcze i ludzi aktywnych zawodowo. Jest to symboliczna konsolidacja terenów wiejskich i miejskich. Corocznie inne sołectwo jest współorganizatorem dożynek parafialno- gminnych. W tym roku jest to Szychowo.

Zobacz cały artykuł…
 
Samowole budowlane
Wpisał: Bożena Rymanowska   
20.08.2014

W związku z napływającymi  w ostatnim okresie do tut. Urzędu  informacjami o wszczynanych postępowaniach przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie tzw. samowoli budowlanych  przypominamy ,że zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art.29-31 przedmiotowej ustawy.

Zobacz cały artykuł…
 
KLIMEK DRUGI W TURKU
Wpisał: Agnieszka Zielaskowska   
20.08.2014

small_22.jpg15 sierpnia br. na terenie miasta Turku rozegrane zostało „XIII Kryterium Kolarskie o Memoriał Mirosława Rabczewskiego i Edwarda Gałczyńskiego".  

Zobacz cały artykuł…
 
Adrian Marzec z UKS SOKÓŁ Wielkie Rychnowo najlepszy w Raciążku
Wpisał: Agnieszka Zielaskowska   
20.08.2014

small.jpgBardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS „SOKÓŁ" Wielkie Rychnowo podczas V Dwuetapowego Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Po Nizinie Ciechocińskiej", który odbył się w dniach 16-17.08.2014r.

Zobacz cały artykuł…
 
WAKACJE Z M-GOK
Wpisał: Wioleta Matczak   
19.08.2014
small.jpgOd 4.08.2014 do 14.08.2014 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się wakacje dla dzieci. Trzydziesto sześcio osobowa grupa integrowała się przy wspólnych grach, zabawach, konkursach. Podczas zajęć dzieci poznały nowe techniki plastyczne, rozwijając zdolności manualne, a także inteligencję i wyobraźnię twórczą.
Zobacz cały artykuł…
 
Szanowni czytelnicy
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.08.2014
W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi treści artykułów w lokalnej prasie na temat mandatu radnego Zbigniewa Musiała w załączeniu przekazuję stanowisko radcy prawnego przesłane do prasy. Artykuł z dnia 07.08.14 zamieszczony w Gazecie Pomorskiej nie zawierał całej, przekazanej przez nas treści. Radca prawny gminy Kowalewo Pomorskie uczestniczył we wszystkich rozprawach sądowych (WSA, NSA), natomiast nie był obecny przedstawiciel pana radnego.

Mam nadzieje, że po jego lekturze osoby zainteresowane będą usatysfakcjonowane wyczerpującymi wyjaśnieniami.

Z poważaniem
Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta


Zobacz cały artykuł…
 
WYKLUCZENIE CYFROWE - wydłużenie terminu
Wpisał: Joanna Krasicka   
19.08.2014

wykluczenie_cyfrowe_000_19_08_14.jpg


OGŁOSZENIE W sprawie rekrutacji do Projektu:


Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"

Gmina Kowalewo Pomorskie ... wyznacza dodatkowy termin składania dokumentów aplikacyjnych do Projektu i wydłuża ten termin do dnia 15 września 2014 roku.

Zobacz cały artykuł…
 
Weź udział w IV edycji Tour de Kowalewo- na mecie czeka najnowsza monografia gminy
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.08.2014

rajd_00_19_08_14.jpgTrasę IV edycji Tour de Kowalewo wyznaczono. Wyruszymy 14 września br. z parkingu Publicznego Gimnazjum i mijając wsie: Bielsk, Chełmonie, Chełmoniec wrócimy do Kowalewa na plac za Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, gdzie odbędzie się festyn. Trasa o długości 15km. pozwoli na jazdę wszystkimi rodzajami nawierzchni, od asfaltu aż po piaski.

Zobacz cały artykuł…
 
Piłka nożna na wesoło
Wpisał: Jacek Magdziński   
18.08.2014
small.jpgW sobotę 16.08.2014 do Kowalewa Pomorskiego zawitała drużyna Elany Toruń za którą przyjechała ogromna ilość sympatyków żółto - niebieskich. Stadion należący do kowalewskiego Centrum Rekreacji i Sportu wypełnił się po brzegi zaprzyjaźnionymi  kibicami obu ekip.
Zobacz cały artykuł…
 
Wspaniały mecz pełen emocji
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.08.2014

wsp_mecz_pelen_emocji_16_08_14_000.jpgDrugie spotkanie rundy jesiennej IV ligi zakończyło się remisem 1:1. W dniu 16 sierpnia br. gościliśmy u siebie Elanę Toruń. Całe spotkanie było pełne emocji. Pierwszy gol padł dopiero w 86 minucie. Jego autorem był Jacek Magdziński. W 88 minucie sędzia Jacek Kowalewski podyktował rzut karny spowodowany ręką również Jacka Magdzińskiego.

Zobacz cały artykuł…
 
Rondo w Srebrnikach
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.08.2014
male1.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie powstało kolejne małe rondo. Wcześniej w Szewie, a teraz w Srebrnikach przy gminnej drodze na Lądy. W czasie prowadzonej inwestycji zmodernizowano prawie 1300m odcinek drogi.
Zobacz cały artykuł…
 
Kondolencje
Wpisał: Monika Sitniewska   
14.08.2014
kondolencje_001_14_08_14.jpg
 
Pożyczki dla organizacji pozarządowych
Wpisał: Magdalena Charczuk   
13.08.2014
small.jpg
Zobacz cały artykuł…
 
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Wpisał: Bożena Rymanowska   
13.08.2014

Zawiadomieniem z dnia 11 kwietnia 2014 roku znak GN.660.45.2014 ( zamieszczonym m.in. na stronie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. w dniu 05 maja 2014r) Starosta Golubsko-Dobrzyński zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Kowalewa Pomorskiego.

Zobacz cały artykuł…
 
Lato w przedszkolu pełne przygód
Wpisał: Renata Sulska  nauczyciel Przedszkola Publicznego   
13.08.2014

small.jpgCzas wakacji to czas relaksu i swobody. Większość naszych podopiecznych korzysta już z uroków wakacji od początku czerwca, a dla pozostałych zorganizowaliśmy w miesiącu lipcu cykl zajęć pod hasłem „Mali tropiciele przygód".

Zobacz cały artykuł…
 
ZAMKNIĘCIE DROGI
Wpisał: Bożena Rymanowska   
13.08.2014

Informujemy, że w dniach 13, 14 i 16 sierpnia 2014 roku wykonawca przebudowy drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie będzie układał masy bitumiczne na odcinku od Pływaczewa do Kowalewa Pomorskiego w godzinach od 7.00 do 18.00. W związku z powyższym droga w tych dniach na tym odcinku będzie nieprzejezdna.

 

Zobacz cały artykuł…
 
Zaproszenie na IV Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
12.08.2014

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza przedstawicieli środowisk angażujących się w rozwój turystyki wiejskiej do wzięcia udziału w IV Kujawsko-Pomorskim Forum Turystyki Wiejskiej, realizowanym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko - Pomorską Organizacją Turystyczną. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się w dniach 23-25 września 2014r. w Osadzie Karbówko w miejscowości Elgiszewo.

Zobacz cały artykuł…
 
Rozpoczęcie Wakacji z M-GOK
Wpisał: Barbara Niewidział - Dyrektor M-GOK   
11.08.2014
small.jpgOd poniedziałku 4.08.2014 do czwartku 14.08.2014 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się wakacje dla dzieci . Grupa liczy trzydzieści sześć osób w wieku od siedmiu do trzynastu lat. Organizowane są gry i zabawy ruchowe. Podczas warsztatów plastycznych dzieci rozwijają swoje zdolności manualne wykorzystując farbowany ryż , masę solną oraz malowanie na szkle.
Zobacz cały artykuł…
 
APEL  zagrożenie suszą!
Wpisał: Edyta Jasińska   
11.08.2014

W związku z długotrwałym brakiem opadów Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie   zwraca się z apelem do Sołtysów o rozpropagowanie wśród rolników zamieszkujących naszą gminę,  możliwości zgłaszania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Zobacz cały artykuł…
 
Sezon piłkarski rozpoczęty i Rypin pokonany.
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.08.2014
promien_lech_rypin_000_09_08_14.jpgPiłkarze LKS Promień Kowalewo Pomorskie mają za sobą pierwszy z trzydziestu meczy IV ligi. W dniu 9 sierpnia br. na wyjeździe podopieczni Tomasza Paczkowskiego (mieszkańca Rypina) pokonali niekwestionowanego liderowi tej tabeli drużynę Lech Rypin 2:1. Po stracie gola w 46 minucie Promyczki spięły się i gola zdobył w 82 minucie Remigiusz Spychalski, a w doliczonym czasie (92min.), przy poważnej interwencji Dawida Marskiego gospodarze strzelili sobie samobója.
Zobacz cały artykuł…
 
Apel o szacunek dla przodków
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.08.2014

small.jpgZwracam się z prośbą o uszanowanie miejsca pamięci i nie zaśmiecanie starego cmentarza w Wielkim Rychnowie i wszystkich innych miejsc pochówków. W ostatnim okresie, w czasie objazdu gospodarskiego  stwierdziliśmy podrzucenie starych opon, gruzu i śmieci gospodarczych (szkło, papier) na terenie poewangelickiego cmentarza w Wielkim Rychnowie. Połamano również kilka drzewek. Jest to miejsce kultu dla naszych przodków, któremu należy się szacunek, a wokoło jest wiele pięknych miejsc, gdzie można urządzać sobie pikniki czy miejsca spotkań w bardziej komfortowych warunkach.

 

Z poważaniem

Andrzej Grabowski

Burmistrz Miasta  

Zobacz cały artykuł…
 
Słońce praży, praca wre
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.08.2014
small.jpgSierpień sprzyja pracom inwestycyjnym w gminie Kowalewo Pomorskie. Zakończono modernizację strzelnicy gminnej w Kiełpinach. Trwają prace ukończeniowe na chodniku przy ul. Odrodzenia, które wykonuje spółka ZGKiM Kowalewo Pomorskie. Układanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Drzymały jest właśnie na półmetku.
Zobacz cały artykuł…
 
Szkoda, że to już koniec
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.08.2014
small.jpgKolejny obóz Kowalewem Pomorskim, żegnają się kolejni uczestnicy obozu BMX. Szybko minęło 6 tygodni i kończy się trzecia edycja kolonii organizowanych  przez firmę AveBmx na kowalewskim skate parku. W tym roku, w 3 turnusach wzięło udział łącznie 150 młodych ludzi w wieku 8- 18 lat. Obóz staje się coraz bardziej Międzynarodowy, w tym roku gościliśmy uczestników z Ukrainy, Rosji (z Syberii), Łotwy, Węgier, Kazachstanu oraz polonusów z Holandii, Niemiec, Francji i Irlandii.
Zobacz cały artykuł…
 
II EDYCJA WAKACYJNYCH WARSZTATÓW W SIERAKOWIE
Wpisał: Przewodnicząca KGW Sierakowo Marta Pawlik-Śliwa   
08.08.2014
small.jpgW dniach od 30 lipca do 1 sierpnia br. panie z KGW Sierakowo zorganizowały II edycję Wakacyjnych Warsztatów- Sierakowo 2014 „ Z historią na ty" ( I edycja odbyła się  w lipcu 2013 r „ Nuda w Sierakowie się nie uda") Chętnych do udziału w wieku  od 6 do 14 lat nie brakowało, udało się  zebrać 28 uczestników ( nie licząc  ulubieńca wszystkich dzieciaków- psa Biszkopta, który wiernie im towarzyszył, a w dzień wyjazdu cierpliwie czekał na ich powrót .
Zobacz cały artykuł…
 
Wystawa prac plastycznych
Wpisał: Barbara Niewidział-Dyrektor MGOK   
07.08.2014

small.jpgW dniu 1 sierpnia br. w sali wystawowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim otwarto wystawę prac plastycznych Karoliny Tryczak studentki UMK w Toruniu Wydziału Malarstwa. Na wystawie zaprezentowane są rysunkowe akty postaci. Prace wykonane są w technikach łączonych : ołówek, tusz, węgiel. Wystawę obejrzeć można codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 16.00.Serdecznie zapraszamy.

Zobacz cały artykuł…
 
Mówimy stanowcze NIE przemocy w rodzinie
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.08.2014
nie_przemocy_small.jpgMinister Sprawiedliwości wyraził zgodę, aby w Kowalewie Pomorskim powstała filia Punktu Pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej. Inicjatorzy tego pomysłu: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom- Ofiarom Przemocy „AZYL" z Torunia chcą zapewnić pokrzywdzonym nie tylko z naszej gminy, ale i z całego powiatu miejsce, gdzie będą mogły skorzystać z pomocy psychologa i prawnika.
Zobacz cały artykuł…
 
Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Wpisał: Sylwia Pawliczyn   
07.08.2014

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.07.2014r.

Zobacz cały artykuł…
 
Szanowni przedsiębiorcy!!
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
06.08.2014
Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie pojawiła się możliwość zorganizowania szkolenia w  ramach  projektu  „Ekoinnowacje  drogą  do  efektywności  energetycznej  przedsiębiorstw". Szkolenie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej firm poprzez zmniejszenie przez nie zużycia energii. 
Zobacz cały artykuł…
 
Szanowni czytelnicy
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.08.2014

Na moje ręce wpłynęły podziękowania od organizatorów obozu BMX którymi chciałbym się z Państwem podzielić.

Ze swojej strony bardzo dziękuję mieszkańcom za ciepłe i życzliwe podejście do naszych młodych gości, za otwartość i pokazanie kowalewskiej gościnności.

Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta

Zobacz cały artykuł…
 
Konkursy i projekty
Wpisał: Magdalena Charczuk   
06.08.2014
Informuję o konkursach i projektach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Nabory te dotyczą:
  1. Konkursu "Pieśni Niepokornej 2014".

  2. Projektu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Zdolni na start"- rok szkolny 2014/2015.

  3. Projektu "Krok w przyszłość- stypendia dla doktorantów"- rok akademicki 2014/2015

Więcej informacji zainteresowani znajdą w załącznikach . Zachęcamy do wzięcia udziału w w/w projektach i życzymy powodzenia.

 
Osiedle Jana Kochanowskiego umie się bawić
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.08.2014
os_j_kochanowskiego_umie_sie_bawic_05_08_14_000.jpgOd 11 lat Przewodniczący Stanisław Kaznowski wraz z Zarządem Osiedla Jana Kochanowskiego (gm. Kowalewo Pomorskie) zaprasza mieszkańców na letni festyn. Wspiera go w tym Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pom., który zapewnia animacje kulturalno- sportowe.
Zobacz cały artykuł…
 
W trosce o osoby słabsze.
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.08.2014
w_trosce_o_os_slabsze_05_08_14_000.jpgOd sierpnia w gminie Kowalewo Pomorskie przybyły dwa dodatkowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jedno zlokalizowane przy ul. Batalionów Chłopskich koło marketu Biedronka. Natomiast drugie na nowym parkingu przy ul. Św. Mikołaja służyć będzie zmotoryzowanym interesantom urzędu, kibicom piłki nożnej czy odwiedzającym pobliski cmentarz.
Zobacz cały artykuł…
 
Dot. artykułu "Mrówka w centrum miasta"
Wpisał: Bożena Rymanowska   
05.08.2014

W związku z prowadzoną polemiką na forum „Gazety Pomorskiej " pod hasłem „Mrówka w centrum miasta" pragniemy poniżej odnieść się do podnoszonych zarzutów.

Dla terenu, na którym położona jest działka nr geodez. 217/5 i 217/8 w 0004 obr. ew. miasta Kowalewa Pom. Gmina Kowalewo Pom. nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zobacz cały artykuł…
 
65 Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.08.2014
65_turniej_p_noznej_03_08_14_000.jpgW dniu 3 sierpnia br. po raz 65 rozegrano Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo Pomorskie. Organizatorami tej najstarszej w regionie i w Polsce imprezy są: Burmistrz Miasta oraz Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Promień".

W turnieju uczestniczyło 5 drużyn juniorskich, które zagrały w systemie każdy z każdym. Były to: PROMIEŃ Kowalewo I, PROMIEŃ Kowalewo II, DRWĘCA Golub Dobrzyń, Elana Toruń i Jedynka Aleksandrów Kujawski.

Zobacz cały artykuł…
 
Akcja poboru krwi w Kowalewie Pomorskim
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
04.08.2014

akcj_pob_krwi_000_04_08_14.jpgW dniu 31 lipca 2014 r. na placu przy remizie OSP odbyła się akcja poboru krwi, zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

W akcji wzięło udział 51 osób oddając łącznie 22,95 litrów krwi.

Zobacz cały artykuł…
 
Szanowni czytelnicy
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.08.2014

W załączeniu przekazuję artykuł pt. „Inwestycje pchnęły nasze dwa miasta" z 30.07.14. Zachęcam do lektury. Więcej informacji na temat rankingu gazety Rzeczpospolita zamieściliśmy już wcześniej:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5670&Itemid=16

Z poważaniem
Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta

Zobacz cały artykuł…
 
Manpower - OFERTA PRACY
Wpisał: Monika Piróg   
04.08.2014

Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów rocznie, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, a także największymi światowymi korporacjami. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne.

Zobacz cały artykuł…
 
Oświetlenie solarno-hybrydowe
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
01.08.2014

solar.jpgOd czasu wybudowania systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie coraz częściej dochodzi do aktów dewastacji i kradzieży poszczególnych elementów zamontowanych lamp.

Zobacz cały artykuł…
 
W zdrowym ciele- Sportowe życie w WTZ w Kowalewie Pomorskim
Wpisał: Ewa Żuławska   
01.08.2014

small.jpgAktywność ruchowa pomaga człowiekowi zachować zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe. Dlatego też uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim starają się utrzymać w jak najlepszej kondycji swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Warto zaznaczyć, że podstawa tych poczynań jest Terapia Rehabilitacyjna w WTZ w ramach której Uczestnicy pod okiem Pani Michaliny - naszej fizjoterapeutki, mają do dyspozycji: Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego (UGUL), bieżnie, rowery rehabilitacyjne, steppery, wioślarze, rotory, przybory gimnastyczne i przybory do ćwiczeń manualnych.

Zobacz cały artykuł…
 
Mamy trzeciego podopiecznego.
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.07.2014

biszkopt.jpgPracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim z radością przyjęli wiadomość, że ich kolejny podopieczny- bezdomny pies Miziak znalazł prawdziwą rodzinę. Był to drugi pupil samorządowców. Wcześniej przez 3 miesiące opiekowali się Urzędaskiem, a od lutego br. właśnie Urzędaskiem II, nazwanym przez gimnazjalistów Miziakiem (lubi się przytulać). Wiadomość o znalezieniu domu dla tego pupilka zaowocowała Urzędaskiem nr III o smacznej nazwie Biszkopt.

Zobacz cały artykuł…
 
Odkrywają krzyżackie tajemnice
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.07.2014

small.jpgStudenci Instytutu Archeologii UMK Toruń zakończyli prace na górze zamkowej w Kowalewie Pomorskim. Archeolodzy wraz z opiekunami z uniwersytetu: dr Marcinem Wiewiórem, Boguszem Wasik i Agatą Momot od dwóch lat rozkopują najwyższy punkt w mieście, chcąc ustalić co kryje teren. Gmina Kowalewo Pomorskie aktywnie wspiera młodych poszukiwaczy skarbów udostępniając nieodpłatnie obiekt Centrum, gdzie uczniowie śpią i gdzie składują znaleziska.

Zobacz cały artykuł…
 
Kondolencje
Wpisał: Halina Dąbrowska Dyrektor Zespołu Szkół   
30.07.2014
kondolencje_01_30_07_14.jpg
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 100 z 721
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!