Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Festyn dla dzieci z okazji powitania WAKACJI w Bielsku

19 czerwca 2019 |
Małgorzata Dębińska - opiekun sołectwa

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Bielsk serdecznie zapraszają na festyn dla dzieci z okazji powitania WAKACJI, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2019 r. (sobota) od godz. 15.00 przy w świetlicy wiejskiej w Bielsku

Powiększ zdjęcie

Zabranie wyborcze w sołectwie Kiełpiny

18 czerwca 2019 |
Anna Panak

Zebranie wiejskie mieszkańców
sołectwa Kiełpiny
odbędzie się w dniu 29.06.2019 r. o godz. 14:00
w remizo-świetlicy w Kiełpinach

Powiększ zdjęcie

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego

17 czerwca 2019 |
Anna Dalke

W dniu 10 czerwca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury dokonano uroczystego rozstrzygnięcia czwartej edycji konkursu ekologicznego pn. "Ekowypady za elektroodpady".

Powiększ zdjęcie

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

17 czerwca 2019 |
Donata Pilarska-Mądry

Do 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu. Wyboru ławników na kolejną kadencję 2020 - 2023 dokona Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim najpóźniej w październiku 2019 r.

Powiększ zdjęcie

Debata nad Raportem o stanie Gminy Kowalewo Pomorskie za 2018 rok

14 czerwca 2019 |
Donata Pilarska-Mądry

Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

Powiększ zdjęcie

Badania mammograficzne

14 czerwca 2019 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 11 czerwca 2019 r. przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim firma Geneva Trust Polska Sp. z o.o. z Gdańska przeprowadziła badania mammograficzne.

Powiększ zdjęcie

Zapraszamy do akcji oddania krwi

14 czerwca 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do ambulansu poboru krwi w dniu 4 lipca 2019 r. w godzinach 10:00 – 16:00 plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim (ul. Strażacka 2).

Zachęcamy mieszkańców do udziału w akcji oddania krwi.

Powiększ zdjęcie

Wybrano władze w sołectwie Kowalewo Pomorskie

14 czerwca 2019 |
Jolanta Jakubiak

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Domu weselnym „IRENA" w Kowalewie Pomorskim odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali Sołtysa, Radę Solecka oraz Komisję Rewizyjną na kolejną 5 letnią kadencję.

Powiększ zdjęcie

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego

14 czerwca 2019 |
Monika Kozińska

W dniu 10 czerwca br. Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski uczestniczył w Gdyni w spotkaniu, podczas którego Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

Powiększ zdjęcie

Medale „Za zasługi dla obronności kraju”

14 czerwca 2019 |
Agnieszka Kozłowska

W dniu 11 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju" rodzicom, których dzieci pełnili nienagannie czynną służbę wojskową.

Powiększ zdjęcie

Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej

14 czerwca 2019 |
Agnieszka Lis

Dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, składają serdeczne podziękowania tym wszystkich, którzy wsparli przygotowaną przez wychowanków akcję charytatywną na rzecz Małgosi Dulka.

Powiększ zdjęcie

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

14 czerwca 2019 |
Monika Piróg

W dniu 9 czerwca br. wspólnota parafialna Orzechowa oraz Srebrnik przeżywała szczególną uroczystość, jubileusz 25-lecia święceń kapłański księdza proboszcza Wojciecha Roberta Radzikowskiego.

Powiększ zdjęcie

Planowane wyłączenia prądu

14 czerwca 2019 |
Agnieszka Szczepanowska

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

  • dnia 17.06.2019 od godz. 7:00-10:30 Stacja Kowalewo Pomorskie
    ul. Dworcowa, ul. 1 Stycznia, ul. Młyńska;
  • dnia 19.06.2019 od godz. 7:00-12:00 Stacja Nowy Dwór 7;
  • dnia 21.06.2019 od godz. 8:30-13:30 Stacja Sierakowo 3
Powiększ zdjęcie

Apel o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

13 czerwca 2019 |
Agnieszka Szewczyk

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracam się do Państwa z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.

Powiększ zdjęcie

Lato w Dolinie Drwęcy

12 czerwca 2019 |
Sadowska Katarzyna LGD „Dolina Drwęcy”

Zachęcamy do rezerwowania sobie czasu 22.06.2019r. aby wspólnie z nami spędzić sobotnie popołudnie!!! Zapraszamy na naszą kolejną imprezę promocyjną - Lato w Dolinie Drwęcy, tym razem w Gminie Zbójno

Powiększ zdjęcie

Niskie ciśnienie wody

12 czerwca 2019 |
Małgorzata Wegner

Kiedy na dworze jest piękna pogoda, w godzinach wieczornych obserwujemy spadek ciśnienia wody. Jest on skutkiem zwiększonego poboru wody przede wszystkim do podlewania ogródków przydomowych. Wysoka temperatura na dworze na pewno sprzyja zwiększonemu zapotrzebowaniu na wodę.

Powiększ zdjęcie

Rodzina 500plus

12 czerwca 2019 |
Kamila Gajewska

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa  do   świadczenia   wychowawczego   realizowanego   w  ramach  rządowego  programu  „Rodzina 500plus”  na okres od 01.07.2019 r.  do 31.05.2021 r.

Powiększ zdjęcie

Rządowy program „Dobry start”

12 czerwca 2019 |
Kamila Gajewska

W 2019 roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 roku życia (w przypadku dzieci  z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia) będą mogli składać wnioski   o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

Powiększ zdjęcie

Poświęcenie nowego samochodu strażackiego

11 czerwca 2019 |
Agnieszka Szewczyk

W sobotę 9 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu ratowniczo – gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie. W uroczystości udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu bryg. mgr Paweł Warlikowski, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie pan Jacek  Żurawski,

Powiększ zdjęcie

Zakończenie roku akademickiego 2018/2019

11 czerwca 2019 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 06.06.2019 r. odbyło się zakończenie roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Filia w Kowalewie Pomorskim. Spotkanie rozpoczęło się wykładem mgr Joanny Kogut pn. „Piękna cera w każdym wieku".