IV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

30 stycznia 2019 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

Podczas nadzwyczajnej Sesji w dniu 28 stycznia br., radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęli uchwały w sprawach:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski – przekazał informacje dotyczące:

 • planowanych rozmów z Kierownictwem SP ZOZ Eskulap w sprawie poprawy funkcjonowania i opieki medycznej dla mieszkańców w SP ZOZ w Wielkim Rychnowie,
 • przystąpienia do monitoringu na rynku w Kowalewie Pomorskim, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dla mieszkańców, zmonitorowania ruchu drogowego oraz wyeliminowania spożycia alkoholu w tym miejscu,
 • 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Polski dnia 19 stycznia 2020 roku i powołania Komitetu Obchodów.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Wyniki głosowań tutaj.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF