Przekaż 1% podatku

14 lutego 2019 |
Jolanta Jakubiak
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo,

4 października 2018 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nowym prawem nie trzeba będzie składać wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa - jak to jest obecnie, ani przesyłać wypełnionych osobiście deklaracji PIT przez internet albo składać w urzędzie.

Fiskus sam wypełni zeznania za wszystkich. Podatnik zachowa prawo do korekty, ale z własnej inicjatywy. Sporządzone przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe podatnik będzie mógł: zweryfikować i zaakceptować bez zmian, zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku należnego, dokonać odliczeń: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować. W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku osobistego, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku - będą mogli taki rachunek zaktualizować w zeznaniu podatkowym lub wskazać w nim numeru rachunku osobistego właściwy do jej zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili rachunku osobistego w urzędzie skarbowym. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nie robić nic – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia. W celu korekt zeznania podatkowe będą dostępne w portalu: www.podatki.gov.pl /pit/twoj-e-pit/ od 15 lutego 2019 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) do 30 kwietnia 2019 r. dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Po tym terminie będzie możliwa m.in. korekta KRS OPP, której podatnik będzie chciał przekazać 1 % podatku.

Przywilej otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie posiadają:

  1. Ludowy Klub Sportowy „Promień" w Kowalewie Pomorskim KRS: 0000049585
  2. Stowarzyszenie Miłośników Kultury w Kowalewie Pomorski (na rzecz Szkoły Muzycznej ) KRS: 0000543595

Każda nawet najmniejsza kwota jaką może przekazać każdy dokonujący rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym to duże wsparcie działań statutowych tych organizacji.

Podatnicy na tej stronie w usłudze Twój e-PIT w serwisie www.podatki.gov.pl /pit/twoj-e-pit/znajdą prostą instrukcję przekazania OPP 1 % oraz przydatne pytania i odpowiedzi w tym temacie.

Informacja dotycząca OPP będzie dostępna od razu na głównym ekranie po wejściu do usługi Twój e- PIT.

Podatnik przekazujący 1% dla OPP po raz pierwszy, może w prosty sposób wybrać z listy KRS organizacji, którą chce wspomóc.

Co warte podkreślenia, każda osoba, która w zeznaniu za 2017 r. zdecydowała się przekazać 1 % podatku konkretnej organizacji, ma tę organizację wpisaną automatycznie w zeznaniu za 2018 r.. Dlatego też,jeśli podatnik nie podejmuje żadnych działań, to 1 % jego podatku do końca lipca trafi do organizacji wybranej w zeszłym roku.

Oczywiście, każdy może bez problemu zmienić OPP oraz cel szczegółowy.

Krajowa Administracja Skarbowa zachęca podatników do składania deklaracji drogą elektroniczna, co gwarantuje szybszy termin zwrotu nadpłaty niż dla deklaracji papierowych.

(zamieszczono: 2019-01-31)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF