Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

1 marca 2019 |
Agnieszka Szewczyk
Powiększ zdjęcie

W dniu 20.02.2019 roku w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim. GSW Kowalewo Pomorskie w swoich szeregach zrzesza mieszkańców z 21 sołectw z terenu gminy. Interesy mieszkańców poszczególnych sołectw są reprezentowane przez delegatów, których w sumie jest 45.

W spotkaniu uczestniczyli również: pan Jacek Żurawki  - Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, pani Ewa Cybulska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu, członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, pan Tadeusz Krakówka – Przewodniczący Związku Spółek Wodnych w Toruniu, pan Dariusz Chruściński – Nadzór Wodny w Golubiu – Dobrzyniu, pan Zdzisław Oskroba – Spółka Wodna Bielsk.

Podczas spotkania delegaci jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi, w sprawie ustalenia  planu finansowego i rzeczowego na rok 2019. Po długiej dyskusji ustalono również składkę w wysokości 31 zł za hektar zmeliorowanego gruntu.

Po przegłosowaniu absolutorium gratulacje i podziękowania za trudną pracę złożono dotychczasowemu przewodniczącemu Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim – Panu Piotrowi Strzeleckiemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze względu na uzyskanie mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nie mógł on nadal pełnić tej funkcji. Zarząd GSW postanowił powierzyć tę funkcję panu Ryszardowi Świętalskiemu.

GSW w Kowalewie Pomorskim w roku 2018 wykonała konserwację rowów melioracyjnych na odcinku 34 925 m. W poprzednim roku kalendarzowym na zadania pozyskano dotacje w wysokości: 20 000,00 zł – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, 14 000,00 zł – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz 64 900,00 zł – Wojewoda Kujawsko – Pomorski. Ponadto GSW pozyskała dofinansowanie w wysokości 230 400,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki” w ramach projektu „Inwestycje zapobiegające niszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisko klimatycznych i katastrof” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF