ŚMIECI NA CMENTARZU

7 marca 2019 |
Wiesław Chmielewicz
Powiększ zdjęcie

Z uwagi na pojawiający się w ostatnim czasie problem podrzucania śmieci do kontenerów cmentarnych informujemy, że podrzucanie ich w nieprzeznaczonych do tego miejscach jest wykroczeniem. Gdy mamy podejrzenie, że ktoś nieuprawniony wyrzuca śmieci do niego, możemy to zgłosić na policję.

Śmietnik (kontener) przy cmentarzu służy wyłącznie do zbierania do niego śmieci pochodzących z danego cmentarza jak: wypalone znicze, uschnięte kwiaty czy wiązanki itp. Dowożenie i wrzucanie do kontenerów innych przedmiotów nie pochodzących z cmentarza świadczy o braku szacunku dla miejsca pamięci zmarłych.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie funkcjonuje PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00, do którego można bezpłatnie oddać m.in.:

  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony samochodów osobowych,
  • odpady zielone,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

W związku z powyższym zwracajmy uwagę na prawidłowy sposób segregacji.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF