WYDŁUŻONY TERMIN ZWROTU AKCYZY

7 marca 2019 |
Natalia Kociemska
Powiększ zdjęcie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WYDŁUŻONY TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r., poz. 428), wnioski o zwrot podatku akcyzowego wyjątkowo w roku 2019 można składać w terminie do 31 marca 2019 roku.

Powyższa ustawa miała na celu odtworzenie prawidłowego katalogu olejów napędowych, przy zakupie których producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy, gdyż w poprzednim stanie prawnym nie uwzględniono oleju napędowego B7 klasyfikowanego jako CN 2710 20 11, przez co – od 1 stycznia 2019 roku – nabywcom tego oleju nie przysługiwałby zwrot podatku akcyzowego.

Ponadto informujemy, iż wypłata I transzy zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF