Kulturalne obrady

7 lutego 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Społeczna Rada Programowa ds. Kultury działa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim od wielu lat. Jej priorytetową rolą jest poznanie potrzeb kulturalnych wszystkich grup społecznych oraz dotarcie do nich z ofertą.

Na swoim posiedzeniu w dniu 6 lutego br. członkowie zapoznali się z zakresem funkcjonowania Domu Kultury w roku ubiegłym i planami na rok 2018. Sprawozdanie złożone przez dyrektor Barbarę Niewidział zostało przyjęte bez uwag. Chwilą ciszy uczczono osoby, które miały wpływ na rozwój kultury, a odeszły w minionym roku: śp. Teresę Grzelak (członka Rady Kultury), śp. Włodzimierza Hassa (artystę rzeźbiarza prowadzącego koło rzeźbiarskie) i śp. Jarosława Lewandowskiego (radnego i sponsora).

Dom Kultury oraz Biblioteki wychodzą do społeczeństwa z bardzo bogatą ofertą. W minionym roku zorganizowano ponad 50 przeglądów, festiwali, turniejów, wieczorków i imprez. Placówkę odwiedziło ponad 19tys. osób. Przy placówce działa Chór 730-lecia, Koło Kobiet Kreatywnych, Koło Gospodyń Wiejskich, Grupa Wsparcia Czas i Stowarzyszenie ARS. Prowadzone są zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, rzeźbiarskie i szachowe. Gminne Centrum Informacji poprzez udostępnianie sprzętu komputerowego pomaga znaleźć pracę, zaś Punkt Informacji Turystycznej promuje nasze walory przyrodnicze. Dużym zainteresowaniem cieszą się Wieczory Melomana (koncerty, przedstawienia teatralne). Placówka dzięki swojej operatywności pozyskuje środki nie tylko z konkursów, ale i z wynajmu pomieszczeń.

Organizacja Wieczoru Melomana to jedna z lepszych propozycji kulturalnych jaką stworzyła placówka. Mieszkańcy, nawet spoza gminy chętnie kupują bilety, aby na miejscu obejrzeć artystów sceny teatru, operetki i opery. Mamy pewność, że nasza oferta jest trafiona. Jednocześnie w kalendarzu imprez w roku jest zawsze kilka bezpłatnych i otwartych występów. Zachęcam szczególnie do udziału i podziwiania artystów w konkursach i przeglądach artystycznych. Zbyt często się zdarzało, że nie tylko na scenie, ale i na widowni zabrakło Kowalewiaków- podkreślał zaproszony na posiedzenie Rady Burmistrz Miasta Andrzej GrabowskiAnalizując ostatnią dekadę widać, że sama kultura bardzo mocno ewoluowała. Nikt już nie powie, że z bogatej oferty korzystają tylko „mieszczuchy". Bardzo wiele imprez odbywa się na terenach wiejskich. Placówka realizuje projekt „Z wizytą u was" i wspiera Mikołajki czy dożynki wiejskie w poszczególnych sołectwach. W 2017 mieliśmy kilka wyjątkowych uroczystości. Dużym zainteresowaniem cieszyło się Święto Ziemniaka. Nową formułę zyskały Dożynki Gminne, które zorganizowaliśmy na terenie wiejskim. Ta forma będzie kontynuowana. Na ukończeniu jest już opracowywanie kalendarza imprez sportowo- kulturalny. Samorząd planuje rozbudowę Domu Kultury. Powstanie amfiteatr i sala kameralna. Powróci tu  Biblioteka Gminna.  

Radę Programową tworzą: Maria Nowatka (PZERiI), Joachim Kupski (ToMiKo), Joanna Piasecka (Przedszkole Publiczne), Wiesław Kraśniewski (sołtys, radny), Ewa Żuławska (przedstawiciel WTZ), Katarzyna Jaguś (sołtys, prezes Stowarzyszenia), Jerzy Koralewski (Przewod. Komisji Oświaty), Zbigniew Kowalski (przedstawiciel wsi Wielkie Rychnowo), Teresa Orłowska (przedstawiciel wsi Pruska Łąka), Magdalena Gadomska (prezes LGDDD, przedstawiciel wsi Chełmoniec), oraz nowi członkowie: Angelika Jagielska (przedstawiciel koła plastycznego), Daria Piątkowska (nauczyciel), Jolanta Zarembska (nauczyciel) i Sylwia Kin (przedstawiciel koła rzeźbiarskiego).

Najważniejszym zadaniem jakie Rada stawia przed sobą to dotarcie do środowisk wiejskich i rozeznanie ich potrzeb oraz zaangażowanie młodzieży (16-18 lat) w życie kulturalne gminy. Przecież stworzenie kół zainteresowań czy organizacja „Wieczoru Melomana" musi mieć odbiorców.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF