Obowiązek deratyzacji

12 marca 2019 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Przypominamy o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na obszarach nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej oraz na terenach przemysłowych zakładów pracy.

Obowiązek deratyzacji wynika z zapisów §15.1. Uchwały nr XV/119/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Deratyzację należy przeprowadzać minimum dwukrotnie w ciągu roku – wiosną i jesienią. W okresie wiosennym obowiązujący jest termin od 15 do 20 marca.

Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości w przypadku kontroli, winni udokumentować przeprowadzoną deratyzację poprzez okazanie rachunków za zakup środków lub wykonanie deratyzacji przez podmioty gospodarcze świadczące tego rodzaju usługi.

W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi obowiązek przeprowadzenia deratyzacji właściciele realizują w zależności od potrzeb.

Z uwagi na fakt pojawiania się coraz większej ilości gryzoni, prosimy wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości o podjęcie stosownych kroków zmierzających do ich likwidacji. Tylko zintegrowane działania mogą przynieść rezultaty i zmniejszenie populacji szczurów oraz myszy. Ważnym elementem w walce z gryzoniami jest także utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego w miejscach składowania odpadów oraz ich systematyczny wywóz. Ponadto, należy pamiętać, że szczury stanowią duże zagrożenie dla zdrowia człowieka ze względu na przenoszone pasożyty i zarazki.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF