Konkurs - Ochrona i rozwój zasobów kultury

22 marca 2019 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Informacja na temat ogłoszonego konkursu w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-269/19]

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-269/19).

Terminy:

Termin, od którego można składać wnioski – 01.04.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski –12.04.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 r.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • kościół,
 • związek wyznaniowy,
 • osobę prawną kościoła,
 • osobę prawną związku wyznaniowego,
 • partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną,
 • państwową jednostkę organizacyjną,
 • organ władzy, administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.
 2. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury wskazanych w punkcie 1.

Ogłoszenie o konkursie, regulamin oraz link do generatora wniosków o dofinansowanie dostępne na stronie internetowej http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=320 lub http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia

W załączeniu link do informacji o spotkaniu:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-partnerow-w-ramach-dzialania-4-4-ochrona-i-rozwoj-zasobow-kultury-schemat-imprezy-kultu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF