VII GMINNY KONKURS „KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA ”

25 marca 2019 |
Anna Jarecka, Marzanna Siergiej, Grażyna Zacharek
Powiększ zdjęcie

W dniu 15 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim odbył się VII Gminny Konkurs „KOWALEWO POMORSKIE- MOJA MAŁA OJCZYZNA”. 

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie- Pan Jacek Żurawski. Tegoroczny konkurs rozpoczął przygotowania naszego miasta do obchodów 100. rocznicy przyłączenia Kowalewa Pomorskiego do Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Miasta - Pan Jacek Żurawski, Sekretarz Gminy- Pani Ewa Bąk, Przewodniczący Rady Miasta - Pan Jerzy Orłowski, rodzina Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego - Pan Tadeusz Dąbkowski, Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Pani Maria Nowatka, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim - Pani Joanna Piasecka, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Entliczek – Pentliczek” w Kowalewie Pomorskim - Pani Sylwia Sadowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące - Pani Danuta Drożdża, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach - Pani Renata Kałuża, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim - Pani Renata Faluta-Kaszubowska i Zastępca Dyrektora – Pani Małgorzata Pęcherska–Żary, przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim - Pani Donata Midura i Magdalena Budzińska, licznie przybyli rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Konkurs zorganizowany był w trzech kategoriach: plastyczny dla uczniów z klas 0–III, fotograficzny dla uczniów klas II – III, wiedzy o Mieście i Gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych Obywatelach dla uczniów klas III.

Celem konkursu było: 

 1. Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem.
 2. Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego Gminy Kowalewo Pomorskie.
 3. Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy i osób szczególnie zaangażowanych w rozwój naszego regionu.
 4. Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.
 5. Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.
 6. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wyrabianie poczucia estetyki wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zgodnie z regulaminem konkursu do dnia 08.03.2019 r. wpłynęły 53 prace plastyczne oraz 4 prace fotograficzne. Komisja konkursowa w składzie: Pani Ludwika Markiewicz, Pani Ewa Donata Midura i Pani Ewa Żuławska przyznała następujące nagrody:

W gminnym konkursie plastycznym dla klas  0–I:

I miejsce – Wiktoria Żurawska –Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące,

II miejsce – Paulina Nowińska – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące,

III miejsce – Julia Szczerba – Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie

Wyróżnienie – Aleksander Stasiński - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.,  Wyróżnienie- Magdalena Wiśniewska  - Szkoła Podstawowa w  Pluskowęsach.

W gminnym konkursie plastycznym dla klas II – III:

I miejsce Weronika Majewska  - kl. III – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące,

II miejsce – Marta Belzyt  - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące,

III miejsce – Natalia Chruściel – Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.,

Wyróżnienie – Antonina Kamińska – Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.,

Wyróżnienie – Zuzanna Sipak – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące.

W gminnym konkursie fotograficznym dla klas II - III:

I miejsce – Kacper Dunajski - SP w Kowalewie Pom., 

II miejsce  – Kacper Działdowski - SP w Pluskowęsach,

III miejsce –Zofia Wojciechowska - SP w Kowalewie Pom.,

Wyróżnienie – Julia Jastrzębska - SP w Kowalewie Pom.

Podsumowaniem VII Gminnego Konkursu „KOWALEWO POMORSKIE – MOJA MAŁA OJCZYZNA” było sprawdzenie wiedzy o naszym regionie. Drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z Pluskowęs, Wielkiej Łąki i Kowalewa Pomorskiego zdobywały punkty układając puzzle, odpowiadając na pytania, rozwiązując krzyżówkę i fotograficzne zagadki dotyczące znanych obiektów w Gminie Kowalewo Pomorskie.

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Pani Maria Nowatka, członkowie - Pani Donata Midura i Pani Magdalena Budzińska po zliczeniu wszystkich punktów ogłosiła następujące wyniki:

W gminnym konkursie wiedzy o Mieście i Gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych Obywatelach dla klas III nagrody otrzymali:

I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące w składzie: Lena Ambroż, Weronika Majewska, Zuzanna Sipak,

II miejsce - drużyna z klasy III a Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. w składzie: Bartosz Bąk, Zofia Zamorska, Błażej Żądlak,

III miejsce - drużyna z klasy III b Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. w składzie: Jan Jastrzębski, Anna Oleś, Jakub Osmański,

Wyróżnienie - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach w składzie: Kacper Ptaszyński i Robert Sekulski.

W błyskawicznym konkursie plastycznym na najładniejszy portret Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie nagrodę specjalną otrzymali: Bartosz Bąk, Anna Oleś i Jakub Osmański.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które zostały zakupione dzięki życzliwości sponsorów, którymi w tym roku byli:

 1. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie -  Pan Jacek Żurawski;
 2. Firma PLASTICA - Pan Roman Grzymowicz;
 3. Bank Spółdzielczy - Pan Zbigniew Krasicki;

4.        Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim;

5.        Rodzina Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego.

Konkurs uświetnił występ chóru szkolnego pod kierownictwem pani Arletty Żuławskiej-Jastrzębskiej i pana Mariusza Wardeńskiego oraz występ zespołu wokalnego pod opieką Pani Jolanty Cierniakowskiej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF