"Chcę pomagać! - to brzmi dumnie"

10 kwietnia 2019 |
OSP Pluskowęsy
Powiększ zdjęcie

W dniu 6 kwietnia 2019 r. odbyło się zakończenie projektu stworzonego i realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pluskowęsach w ramach Inicjatyw społecznych PZU pt. Chcę pomagać! – to brzmi dumnie.

Przeprowadzenie w/w projektu możliwe było dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego utworzonego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) i Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) w ramach Akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach Pani Renata Kałuża, kadra pedagogiczna oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach.

Projekt zakładał zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci oraz młodzieży szkolnej na temat zabezpieczania miejsca wypadku i zmniejszania jego skutków, zadbania o własne bezpieczeństwo podczas zdarzenia oraz udzielenia pierwszej pomocy w wypadkach i nie tylko.

W ramach projektu obyło się pięć spotkać z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach. Szkolenia prowadzone były przez ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy z OSP Pluskowęsy. Na zajęciach teoretycznych dzieci zostały przeszkolone m. in. z zasad udzielania pierwszej pomocy, z tego jak zachować się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, jak prawidłowo wezwać pogotowie, straż pożarną bądź policję. Oprócz zajęć teoretycznych odbyły się także zajęcia praktyczne. Każdy uczeń oraz nauczyciel miał możliwość indywidualnej nauki m. in. sprawdzania przytomności u osoby poszkodowanej, ułożenia osoby w pozycji bocznej ustalonej, przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrywania ran. Podczas spotkań odbyły się także pokazy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków ratowników z OSP Pluskowęsy.

W celu realizacji projektu zostały zakupione: fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej na poziomie BLS w wersji ze wskaźnikami świetlnymi, kamizelka KED, mundury koszarowe dziecięce oraz materiały do szkoleń (bandaże, chusty, płyn do dezynfekcji, gazy itp.). Wymieniony sprzęt zostanie wykorzystany do późniejszych szkoleń, ale także do działań ratowniczych.

Każdy druh z OSP Pluskowęsy na pytanie co czuje słysząc dźwięk syreny odpowie, że nie jest w stanie opisać co się z  nim wówczas dzieje. Jedno jest pewne rzuca wszystko i biegnie ile sił w nogach do jednostki, a w myślach ma tylko słowo „pomóc”.

Bo właśnie tym jest Ochotnicza Straż Pożarna – to serce gotowe, by w każdym momencie bezinteresownie nieść pomoc. Dlatego tak ważna jest dla nas możliwość przeprowadzania szkoleń, spotkań, pogadanek o bezpieczeństwie z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Bowiem nie ma nic cenniejszego niż wiedza i nic piękniejszego niż możliwość dzielenia się wiedzą.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF