Dzienny dom pobytu - raport z dn. 09.04.2019r.

10 kwietnia 2019 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

,,Rewitalizacja obiektu na terenie Miasta Kowalewo-Pomorskie
– na dzienny dom pobytu"

Trwają prace w ramach projektu pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu".

Projekt zgodny jest z Osią Priorytetową 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 1.692342,78 zł.

Projekt przyczyni się do niwelacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych.

Realizacja projektu ma na celu:

  • zaspokojenie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i rekreacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych,
  • rozwijanie i utrzymanie ich zainteresowań,
  • aktywizację społeczną i integrację poprzez kulturę.

Na terenie inwestycji realizowana jest przebudowa obiektu dawnej stajni i wozowni przy ulicy Plac Wolności 1 w Kowalewie Pomorskim, na cele dziennego domu pobytu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Trwają prace rozbiórkowe istniejących garaży oraz budynków gospodarczych. Zdemontowano strop drewniany, stawiane są ściany wewnętrzne w budynku. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 sierpnia 2019 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF