Zebranie wyborcze w sołectwie Mlewiec

15 kwietnia 2019 |
Magdalena Ziółkowska
Powiększ zdjęcie

Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim
uchwałą nr VI/46/19 z dnia 27 marca 2019 roku zwołuje
na dzień 24 kwietnia 2019 r. godz. 18.00
w remizo-świetlicy w Mlewcu

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zebraniu wiejskim w celu wyboru Sołtysa, członków Rady Sołeckiej i członków Komisji Rewizyjnej w sołectwie Mlewiec Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu sołectwa stanowiącego załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr XIII/109/16 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1798), zmienionej uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 3247) oraz uchwałą nr V/40/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 1450) podaję do publicznej wiadomości, iż: Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim uchwałą nr VI/46/19 z dnia 27 marca 2019 roku zwołuje na dzień 24 kwietnia 2019 r. godz. 18.00 w remizo-świetlicy w Mlewcu zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa, członków Rady Sołeckiej i członków Komisji Rewizyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF