„EU-geniusz w świecie 3D”

16 kwietnia 2019 |
Monika Kozińska
Powiększ zdjęcie

W dniu 10 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10.

Logo programu

Innowacyjna edukacja, Działania 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne. Umowa o partnerstwie stanowi jeden z najważniejszych załączników do umowy o dofinansowanie projektu.

Projekt będzie realizowany przez Powiat Toruński w partnerstwie z gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Kowalewo Pomorskie i Miasto Chełmża.

Cel projektu to zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów ze szkół z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego.

Projekt będzie realizowany w terminie od 01.05.2019 r. do 30.06.2023 roku. Wartość całego projektu partnerskiego wynosi 4.180.595,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 3.553.505,75 zł (85% wartości projektu). Wartość projektu dla gminy Kowalewo Pomorskie to 250.631,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 213.036,35 zł (85% wartości projektu).

Z gminy Kowalewo Pomorskie ze wsparcia skorzystają 4 szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące.
Główne działania projektu:

  • zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zajęcia realizowane metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D,
  • szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod nauczania eksperymentalnego, obsługi i wykorzystania drukarek 3D oraz programowania,
  • zakup doposażenia dla szkół, niezbędnego do nauczania eksperymentalnego (drukarki 3D z wyposażeniem, komputery, roboty edukacyjne).

W 2019 roku zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do szkół, natomiast zajęcia, w ramach realizacji projektu „EU-geniusz w świecie 3D" będą prowadzone od 2021 roku.

Przypominamy, iż do 30.09.2020 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie, realizowany jest projekt „EU-geniusz w naukowym labiryncie". W ramach w/w projektu prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, uzupełnione lekcjami wyjazdowymi. Uczniowie z najsłabszymi wynikami w nauce uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają z usług doradców zawodowych oraz uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami rynku pracy. Nauczyciele zaś zdobyli nowe kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach. W ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie" doposażono również pracownie przedmiotowe w szkołach. Zakres i rodzaje wsparcia w poszczególnych szkołach zostały określone na podstawie diagnoz i zaplanowane tak, aby umożliwić rozwój ucznia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF