IX PRZEDSZKOLNY EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY „Leśni ulubieńcy – zwierzęta chronione w Polsce”

30 kwietnia 2019 |
Dorota Jurkiewicz
Powiększ zdjęcie

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi — ekologiczne święto przypominające wszystkim o ochronie środowiska naturalnego. Tegoroczne obchody były okazją do zorganizowania w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim  „IX Przedszkolnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego.

Leśni ulubieńcy - zwierzęta  chronione w Polsce”. Wzięły w nim udział dzieci: z oddziałów zerowych ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Wielkiej Łące, Pluskowęsach, Mlewie,  z Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim oraz z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Celem konkursu było kształtowanie u dzieci postaw ekologicznych, a w szczególności przybliżenie i zainteresowanie dzieci gatunkami chronionych zwierząt w Polsce oraz dbałość o piękno przyrody ojczystej. Wykonanie pracy poprzedzały zajęcia,  które miały uświadomić potrzebę szacunku do ginących gatunków zwierząt w Polsce.

Prace oceniało jury w składzie: Joanna Piasecka – Dyrektor Przedszkola Publicznego  w Kowalewie Pomorskim, Barbara Niewidział – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim oraz Iwona Zegarska – Zastępca Dyrektora Przedszkola Publicznego  w Kowalewie Pomorskim.

Wszystkie prace konkursowe były starannie wykonane i prezentowały wysoką wartość artystyczną. Komisja po długich rozważaniach wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce: Maciej Poliński  ze Szkoły Publicznej w Mlewie  II miejsce: Natalia Dąbrowska z Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim  III miejsce: Kinga Lewandowska ze Szkoły Publicznej w Pluskowęsach  

Wyróżnienia otrzymali:

 • Hubert Kowalski  z Przedszkola Niepublicznego Entliczek Pentliczek
 • Mikołaj Matczak ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim
 • Aleksandra Goj ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące
 • Antonina Moszkowicz ze Szkoły Podstawowej w Mlewie
 • Brajan Śliwka ze Szkoły Podstawowej w Mlewie  
 • Agata Mrozek z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskiego
 • Magdalena Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2019 r. podczas „XV Przedszkolnego Konkursu Wiersza Ekologicznego”. Laureaci, osoby wyróżnione oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali z rąk zaproszonych gości okolicznościowe dyplomy oraz nagrody. Wystawę prac można było obejrzeć w tym dniu w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Składamy gorące podziękowanie sponsorowi nagród dla wszystkich uczestników konkursu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF