Wizytacja placówek oświatowych

2 maja 2019 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 29 kwietnia br., Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wraz z Burmistrzem Miasta Jackiem Żurawskim, Sekretarz Gminy Ewą Bąk, pracownikami UM i przy udziale Radnych Rady Miejskiej i Sołtysów z obwodu danej szkoły oraz Prezydium Rady Rodziców odwiedziła placówki oświatowe.

Dyrektorzy mówili o sukcesach szkolnych, osiągnięciach uczniów, bezpieczeństwie w placówkach, pozyskiwanych środkach finansowych z zewnątrz, planach na przyszłość. Rozmawiano również o planach inwestycyjnych i potrzebach remontowych.

Komisja pozytywnie odebrała zaangażowanie Dyrektorów wszystkich placówek w zapewnienie jak najlepszych warunków oraz troskę o wysoki poziom nauczania naszych dzieci. Podczas toczących się rozmów w każdej placówce poruszano tematy dotyczące zadań z zakresu szerokiego spektrum działania szkół.

Podsumowując przebieg wizyty – Burmistrz Miasta Jacek Żurawski – poddał pod rozwagę propozycję corocznego objazdu placówek oświatowych. Burmistrz dodał, że w szkołach w których jest dużo oczekiwań nie zawsze można od razu wszystko zrealizować. W pierwszej kolejności jest potrzeba logistycznego zaplanowania i rozłożenia każdego etapu potrzeb, a następnie ich realizacja. Doposażenie i wyposażenie wszystkich placówek szkolnych ma na celu wyrównanie szans młodzieży. Dodał, że zdaje sobie z tego sprawę, że nacisk i większe nakłady na edukacje zaowocują mądrym wyedukowanym społeczeństwem. Burmistrz mówił również o sytuacji jaka ostatnio miała miejsce w oświacie - strajku nauczycieli. Dodał, że w najbliższym czasie planowane jest spotkanie w szerokim gronie dotyczące tematu edukacji. Należy się zastanowić jak przywrócić zaufanie i szacunek dla nauczycieli by pomóc wyjść nauczycielom z sytuacji w jakiej się znaleźli. Dodał, że nauczyciele próbowali zwrócić uwagę na stan polskiej edukacji.

Sekretarz Gminy Ewa Bąk – poinformowała, że rozpoczęto prace nad przygotowaniem STRATEGII ROZWOJU OŚWIATY NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE NA LATA 2019 – 2023. Jest już przygotowana diagnoza stanu na dzień dzisiejszy /liczebność szkół, baza szkół, zatrudnienie/ dojdą prace remontowe, które w etapach w najbliższym czasie będą wykonywane. Planowane jest zorganizowanie debaty podczas której zostanie przedstawione to co już posiadamy – wypracowane zostaną szanse, zagrożenia – słabe i mocne strony - powstanie analiza SWOT oświaty. Po części z udziałem Rad Rodziców debata już miała miejsce, ale będzie również zorganizowana otwarta debata w której każdy będzie mógł wziąć udział i ustosunkować się do tego co zostało wypracowane. Kolejnym etapem będzie przyjęcie strategii, która będzie punktem wyjścia do przygotowania kolejnych dokumentów dotyczących i związanych z oświatą: stypendiów, nagród, stypendiów za wysokie wyniki w nauce.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF