"Rewitalizacja w centrum wsi Chełmoniec poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-świetlicowe"

2 maja 2019 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 254.945,17 zł, wartość projektu 451.569,48 zł.

Obecnie trwają prace w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja w centrum wsi Chełmoniec poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-świetlicowe" zgodnie z typami projektów przewidzianych do wsparcia w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja obiektu dotyczy kompleksowych działań mających na celu przywrócenie życia zdegradowanego gospodarczo obszaru i nadanie mu nowej funkcji aktywizacji społeczno – gospodarczej i rekreacyjno – szkoleniowej. Remont i adaptacja starego budynku remizo – świetlicy na potrzeby rekreacyjno – szkoleniowe opierać się będzie na termomodernizacji i remoncie budynku polegającego na dociepleniu ścian i dachu, wymianie konstrukcji i pokrycia dachowego, wykonaniu wentylacji w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych, remoncie wieży, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych, wzmocnieniu fundamentów obiektu, wymianie obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonaniu klimatyzacji sali i utwardzeniu części terenu oraz zagospodarowaniu terenu poprzez montaż urządzeń rekreacji oraz elementów małej architektury.

W wyremontowanym obiekcie remizo – świetlicy odbywać się będą różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i spotkania rekreacyjne, co przyczyni się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizacji.

Logo programu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF