,,Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim”

2 maja 2019 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Trwają prace nad projektem pn. ,,Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie-Pomorskim".

 

Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 717.961,10 zł, całkowita wartość projektu 1.053.081,60 zł.

Głównym celem inwestycji w obrębie kultury jest poprawa spójności społecznej. Nastąpi rozwój oferty szkoleniowej, kulturalnej i rekreacyjnej w połączeniu z rozwojem odpowiedniej infrastruktury, która przyczyni się przede wszystkim do wzrostu aktywności społecznej, ożywienia społecznego, promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem oraz dyskryminacji. Dążenie do osiągnięcia wzrostu ożywienia społecznego i gospodarczego rewitalizowanego obszaru uwzględnia również dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach zadania zostanie dobudowany amfiteatr i zaaranżowany taras na kameralną sale plenerową, a także zagospodarowana Górka Zamkowa poprzez wykonanie chodników, ustawienie ławek wzdłuż ul. Strażackiej, a także montaż podświetlenia wieży ciśnień.

Logo programu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF