Zebranie wyborcze w sołectwie Srebrniki

14 maja 2019 |
Karolina Izbrandt - opiekun sołectwa
Powiększ zdjęcie

Zebranie wiejskie mieszkańców
sołectwa SREBRNIKI
odbędzie się w dniu 17.05.2019 r. o godz. 17:00
w Świetlicy Wiejskiej w Srebrnikach

 INFORMACJA O ZEBRANIU WIEJSKIM  Na podstawie § 39 i 40 pkt 3 Statutu sołectwa SREBRNIKI, Gmina Kowalewo Pomorskie, stanowiącego załącznik nr 19 do uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1798 ze zm.). zawiadamia się, że:  Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa SREBRNIKI odbędzie się w dniu 17.05.2019 r. o godz. 1700 w Świetlicy Wiejskiej w Srebrnikach  Głównymi tematami zebrania wiejskiego będą:    1. Wybór Sołtysa, członków Rady Sołeckiej i członków Komisji Rewizyjnej w sołectwie.   2. Wyznaczenie i ustalenie kolejności dróg do utwardzenia w sołectwie.   3. Informacje, sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.   									   Sołtys Sołectwa Srebrniki 											    Danuta Wojciechowska

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 09.05.2019 r. o zebraniu wiejskim w celu wyboru Sołtysa, członków Rady Sołeckiej i członków Komisji Rewizyjnej w sołectwie Srebrniki  Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu sołectwa stanowiącego załącznik nr 19 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr XIII/109/16 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1798), zmienionej uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 3247) oraz uchwałą nr V/40/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 1450) podaję do publicznej wiadomości, iż:  Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim uchwałą nr VI/46/19 z dnia 27 marca 2019 roku zwołuje na dzień 17 maja 2019 r. w remizo-świetlicy w Srebrnikach o godz. 1700 zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa, członków Rady Sołeckiej i członków Komisji Rewizyjnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF