Gminne uroczystości Św. Floriana

15 maja 2019 |
Agnieszka Szewczyk
Powiększ zdjęcie

W dniu 11 maja 2019 roku w Wielkim Rychnowie odbyły się Gminne uroczystości Św. Floriana.

W uroczystości udział wzięły delegacje ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie, Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski, Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kowalewie Pomorskim na czele z Prezesem Andrzejem Grabowskim, Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim oraz zaproszeni goście.

Uroczystą Mszę Św. w intencji strażaków i ich rodzin odprawili ks. kanonik Benedykt Drewek Proboszcz Parafii w Wielkiej Łące oraz ks. Michał Wyrębski Wikariusz Parafii w Kowalewie Pomorskim.

Po Mszy Św. orszak strażacki przy akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerował na plac przed remizą OSP Wielkie Rychnowo, gdzie odbył się uroczysty apel.

Po powitaniu zaproszonych gości nastąpiło symboliczne odsłonięcie figury św. Floriana. Poświecono również trzy pojazdy przekazane na potrzeby jednostki OSP Wielkie Rychnowo.

Nie zabrakło również indywidualnych odznaczeń dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie. Wręczono medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Wysługę Lat.

Podziękowano druhom, którzy ze względu na wybór na radnych Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim zrezygnowali z pełnienia funkcji w zarządach OSP: Piotrowi Strzeleckiemu, Piotrowi Sękowi oraz Przemysławowi Lewandowskiemu.

Po ceremonii odznaczeń odczytano skierowany do druhów list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu, który w swoim przemówieniu podkreślił jak wielką rolę w życiu społeczności lokalnej odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne. Podziękował w imieniu wszystkich mieszkańców gminy za ich aktywną działalność w walce z pożarami i usuwaniu skutków innych zagrożeń. Życzył także tego co najważniejsze, czyli tylu powrotów co wyjazdów do akcji. Życzenia złożyli także: Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP w Kowalewie Pomorskim, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

Uroczystości Obchodów Święta Floriana przypomniały, że druhowie są kontynuatorami pięknych tradycji pozwalających pomyślnie realizować wspólne pomysły, korzystając z umiejętności i mądrości strażackiej rodziny.

Obecność druhów ochotników we wszystkich dziedzinach życia społecznego jest pięknym przykładem wierności Rycerzy Floriana zawołaniu „ Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF