Rodzina 500plus

21 czerwca 2019 |
Kamila Gajewska
Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa  do   świadczenia   wychowawczego   realizowanego   w  ramach  rządowego  programu  „Rodzina 500plus”  na okres od 01.07.2019 r.  do 31.05.2021 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim przypomina, że od 01 lipca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę  na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, opiekun faktyczny dziecka,  albo opiekun prawny dziecka,  musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r.     do 30 września 2019 r.. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego w Gminie Kowalewo Pomorskie będzie można składać:

  •  od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz  spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.
  •  od 1 sierpnia w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim,   Plac Wolności 3, biuro Nr 10 – biuro Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Druki będzie można pobierać od 22 lipca 2019 r.

 Wzór wniosku dostępny jest TUTAJ.

W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 01 lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie. 

(zamieszcozno:2019-06-12)

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF