Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego

17 czerwca 2019 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

W dniu 10 czerwca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury dokonano uroczystego rozstrzygnięcia czwartej edycji konkursu ekologicznego pn. "Ekowypady za elektroodpady".

W okresie od lutego do kwietnia br. uczniowie 4 szkół podstawowych zbierali zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i nakrętki od plastikowych butelek, za które przyznawane były punkty w oparciu o regulamin konkursu.

W trakcie trwania zmagań łącznie zgromadzono 4361 sztuk elektroodpadów, 1169 kg nakrętek oraz 601 kg baterii. Corocznie w akcję angażują się nie tylko uczniowie, ich rodzice, młodzież i grono pedagogiczne, ale także krewni i znajomi uczniów oraz lokalna społeczność.

Łączna pula nagród w tej edycji wyniosła 11000,00 zł. Ich fundatorami są: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zdobyte punkty przeliczone zostały na ogólną liczbę uczniów szkoły i na tej podstawie dokonano wyłonienia laureatów poszczególnych miejsc.

Wyniki konkursu:

 • I miejsce i nagrodę w wys. 3500,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące - z wynikiem 144,31 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły.
 • II miejsce i nagrodę w wys. 3000,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach – z wynikiem 106,16 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły.
 • III miejsce i nagrodę w wys. 2000,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim - z wynikiem 64,44 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły Dodatkowo komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu uczniom tej szkoły dodatkowej nagrody w wys. 1000,00 zł za zebranie największej ilości odpadów, z przeznaczeniem na wyjazd do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu.
 • Wyróżnienie i nagrodę w wys. 1500,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – z wynikiem 41 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły.

Za otrzymane środki zostaną zorganizowane wycieczki dla uczniów lub inne przedsięwzięcia o charakterze przyrodniczym i ekologicznym. Zakupione zostaną również nagrody rzeczowe.

Po ogłoszeniu wyników, gości zaproszono na słodki poczęstunek oraz konkursy z nagrodami. Dzieci wykazały się dużą wiedzą o środowisku oraz zdolnościami plastycznymi. Rodzicom oraz pedagogom dziękujemy za kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.

Uczniom już teraz życzymy radosnych chwil oraz niezapomnianych wrażeń podczas szkolnych wypadów.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF