Wybrano władze w Sołectwie Sierakowo

2 lipca 2019 |
M. Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Wiejskim Domu Kultury   w   Sierakowie   odbyło   się   zebranie   wiejskie, podczas   którego   mieszkańcy   wybrali   Sołtysa,   Radę Sołecką   oraz   Komisję   Rewizyjną   na   kolejną   5   letnią kadencję.

W spotkaniu   udział   wzięli:   p.   Jacek   Żurawski Burmistrz Miasta, p. Marcin Dunajski – Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.  Zebraniu   przewodniczyła   p.   Danuta   Śmiglewska. Mieszkańcy po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres minionej kadencji oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującej władzy.  Następnie   przystąpiono   do   wyboru   władz   sołectwa   na   kadencję   2019-2024.   Zgłoszono   jedną kandydatkę i większością głosów nowo wybranym Sołtysem została Pani Marta Pawlik-Śliwa.  Do Rady Sołeckiej Sołectwa Sierakowo wybrano: p. Marcina Dunajskiego, p. Tomasza Osińskiego, p. Annę Marcinkowską oraz p. Annę Skorasińską.  Funkcje kontrole – zadania Komisji Rewizyjnej w Sołectwie wolą mieszkańców pełnić będą: p. Józef Ozimek, p. Zofia Klugowska oraz p. Agnieszka Kozłowska.  Gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej pracy na rzecz sołectwa.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF