Debata nad Strategią rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019 – 2023

2 lipca 2019 |
M. Kozińska
Powiększ zdjęcie

 W dniu 28 czerwca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim, podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, odbyła się debata dotycząca Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na najbliższe lata.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta, Sekretarz Gminy, radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu gminy, nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Jest to dokument stanowiący wytyczne do podejmowania przez gminę oraz wszystkie osoby związane ściśle z oświatą: zarządzających oświatą, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów, skoordynowanych działań w zakresie edukacji na poziomie przedszkolnym oraz szkoły podstawowej, mających przyczynić się do wzrostu jakości organizacyjnych gminnych placówek oświatowych, jak również do uzyskania przez nie wysokich wyników nauczania.

Podczas spotkania przedstawiciele organu prowadzącego przedstawili diagnozę funkcjonującego systemu oświaty w gminie Kowalewo Pomorskie. Dokonano analizy porównawczej organizacji jednostek oświatowych, analizy polityki kadrowej oraz analizy bazy lokalowej szkół i placówek oświatowych w oparciu o dane dotyczące roku szkolnego 2018/2019, a także okresu ostatnich dwóch lat szkolnych, tj. 2016/2017 i 2017/2018. Następnie, w wyniku dyskusji, określono mocne i słabe strony systemu oświaty w gminie Kowalewo Pomorskie; opracowano cele do realizacji na kolejne lata, a także wypracowano metody ewaluacji Strategii.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF