Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

22 lipca 2019 |
Agnieszka Szewczyk
Powiększ zdjęcie

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

1. Dofinansowanie w postaci dotacji udzielane będzie na zakup:

a)  wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122).

b)  środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

2. O dotację mogą wnioskować posiadacze użytków rolnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, o pH poniżej lub również 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

3. Poziom dofinansowania:

a) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;

b) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającego 50 ha użytków rolnych;

c) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającego 75 ha użytków rolnych.

4. Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

5. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019r. do 31.12.2019r. Termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2020r.

Wypełniony i podpisany formularz wniosku, wraz ze wskazanymi w nim załącznikami należy złożyć w terminie od 15.07.2019 do 31.12.2019r. do


Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-900 Bydgoszcz,
 I piętro, pokój 53B.

Godziny przyjmowania wniosków 7:00-14:00.

 

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF