OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALEWIE POMORSKIM PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13

20 sierpnia 2019 |
Magdalena Radko
Powiększ zdjęcie

19 sierpnia br. o godz. 10.00 w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola Publicznego.

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim do chwili obecnej funkcjonował w trzech budynkach tj. przy ul. Plac Wolności 1, Plac Wolności 3 oraz Św. Mikołaja 5. Przedszkole Publiczne mieściło się w budynku przy ul. Szkolnej 11 oraz przy ul. Klonowej 1.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Iwona Michałek Sekretarz Stanu MEN, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, księża, przedstawiciele policji i straży pożarnej, włodarze gmin ościennych, kierownicy jednostek powiatowych, Starosta Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego, radni Rady Powiatu, radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, sołtysi, członkowie Komitetu 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do RP, członkowie Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim, pracownicy urzędu i przedszkola, mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru Gminy Kowalewo Pomorskie oraz odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie zgromadzonym przedstawiony został krótki rys historyczny adaptacji budynku (zamieszczony poniżej). Po tym ksiądz kanonik Piotr Igielski Dziekan Dekanatu Kowalewskiego Proboszcz Parafii Kowalewo Pomorskie wraz z księdzem kanonikiem Romanem Piaskiem Proboszczem Parafii Pluskowęsy poświęcił budynek. Po poświęceniu budynku odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi do budynku Urzędu i Przedszkola. Wstęgę przecinał Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim Joanna Piasecka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Iwona Michałek Sekretarz Stanu MEN, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski, ksiądz kanonik Piotr Igielski Proboszcz Parafii Kowalewo Pomorskie, Jerzy Orłowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim oraz Prokurent Firmy WIKSBUD Zbigniew Sieradzki.  Każdy z przecinających wziął dla siebie na pamiątkę część wstęgi. Po przecięciu wstęgi przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Jacek Żurawski oraz Dyrektor  Przedszkola Publicznego Joanna Piasecka. Następnie po gospodarzach budynku przemówienia wygłosili goście oraz dawny gospodarz budynku Benedykt Mroziński. Po wygłoszonych przemówieniach zgromadzeni zostali zaproszeni na krótką część artystyczną z udziałem  nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim pod kierownictwem p. Arlety Żuławskiej- Jastrzębskiej i p. Mariusza Wardeńskiego,  uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim oraz absolwentów Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim pod opieką p. Moniki Wolskiej, dzieci z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim, sióstr Chwiećko oraz p. Agaty Maciołek przedstawiciela Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim, którym serdecznie dziękujemy za uświetnienie swoimi występami tej ważnej uroczystości.

Po głównych uroczystościach wszystkim gościom zaprezentowany został budynek Przedszkola i Urzędu od wewnątrz. Zwiedzający nie kryli zachwytu przede wszystkim przy zwiedzaniu Przedszkola, które swoimi kolorami zachęca do przebywania w nim, no ale przecież Przedszkole musi takie być! W Przedszkolu chce się przebywać. Z niecierpliwością czekamy na reakcje dzieci, które przyjdą do niego już we wrześniu. Po zobaczeniu Przedszkola goście odwiedzili wnętrze Urzędu. Każdy z gości chwalił połączenie trzech budynków urzędu w jeden, co będzie dużo wygodniejsze zarówno dla mieszkańców, petentów  jak i pracowników. Każdy zwiedzający po obejściu budynku zmierzał do Sali sesyjnej, gdzie czekał słodki poczęstunek.

 Goście mieli możliwość dokonania wpisu w księdze pamiątkowej przygotowanej specjalnie na tą uroczystość. Na ręce Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie wpłynęło wiele gratulacji, życzeń i prezentów, za które serdecznie dziękujemy.

 Krótki rys adaptacji budynku:  Uchwałą Nr XVI/145/16 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2016r wyraziła wolę adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 (Szkoła Podstawowa) na potrzeby urzędu i przedszkola, w związku z planowaną reformą oświaty. Na podstawie umowy zawartej w dniu 22 czerwca 2017 roku z Biurem Projektowym i Nadzory Budowlane, reprezentowanym przez Pana Marcina Bartoś, opracowany został projekt budowlany. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 98 400 zł brutto. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych przeprowadzony został w 2018 roku. Umowa z wybranym wykonawcą tj. WIKSBUD Sp. z o.o w Lipnie, reprezentowaną przez Prokurenta Pana Zbigniewa Sieradzkiego, podpisana została w dniu 22 maja 2018 roku,  z terminem wykonania do dnia 22 maja 2019 r. Wartość robót budowlano -montażowych wraz z wyposażeniem wyniósł 17 882 590,55 zł brutto. Głównym Podwykonawcą na przedmiotowym zadaniu była HOSTA GROUP Sp. z o.o z Grębocina reprezentowana przez Prezesa Andrzeja Kisickiego. Nadzór inwestorski prowadzony był przez Inwest-Bud Sp. z o.o w Toruniu, reprezentowany przez Prezesa Stanisława Jaszczaka. Wartość usługi nadzoru wyniósł 122 877 zł brutto.

Budynek w 53,45% (2 002,24 m²) wykorzystywany będzie dla potrzeb przedszkola publicznego: kondygnacja piwniczna: kuchnia, stołówka, szatnie, pomieszczenia socjalne i techniczne; parter: osiem sal przedszkolnych z toaletami dla dzieci, pomieszczenia biurowe, socjalne i techniczne oraz w 46,55% (1744,04 m²) dla potrzeb urzędu: kondygnacja piwniczna:  archiwum, pomieszczenia techniczne; parter - sala o funkcji mieszanej tj. sala ślubów i sesyjna, pomieszczenia techniczne i socjalne; piętro – pomieszczenia biurowe, dwie sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne i techniczne. Obiekt został wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, odgromową i uziemiającą, system monitoringu, instalacja systemu audio - wideo, system sygnalizacji włamania i napadu, instalacja okablowani strukturalnego, system oddymiania klatek schodowych, instalacja sygnalizacji pożarowej, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, platformę dla osób niepełnosprawnych. Na terenie działki wykonany został plac zabaw dla potrzeb Przedszkola oraz parking z 69 miejscami parkingowymi, drogi p.poż., dojścia i chodniki.

Fot. UM Kowalewo Pom i p. Monika Lüdtke

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF