Pierwszy dzwonek wybrzmiał – witaj szkoło :)

5 września 2019 |
Małgorzata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

Czas wakacji dobiegł końca i uczniowie dnia 2 września br. powrócili w szkolne mury żeby uroczyście rozpocząć rok szkolny 2019/2020. Wszystkich pełnych energii po dwumiesięcznym odpoczynku czekają nowe wyzwania, obowiązki i cele do zrealizowania.

W uroczystościach inaugurujących nowy rok szkolny, oprócz dyrekcji szkół, kadry pedagogicznej, uczniów i ich rodziców nie mogło zabraknąć przedstawicieli gminy, jako organu prowadzącego w osobach p. Jacka Żurawskiego- Burmistrza Miasta, p. Ilony Rybickiej – Zastępcy Burmistrza i p. Ewy Bąk- Sekretarza Gminy. Ponadto w uroczystościach wzięli udział: p. Jerzy Orłowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, radni Rady Miejskiej - p. Grzegorz Regulski, p. Przemysław Lewandowski i p. Jerzy Koralewski oraz ks. kanonik Piotr Igielski – Proboszcz Parafii Kowalewo Pomorskie, ks. kanonik Benedykt Drewek – Proboszcz Parafii Wielka Łąka i ks. kanonik Roman Piask – Proboszcz Parafii w Pluskowęsach.

Jednym z punktów programu uroczystego powitania roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie było wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali wysokie wyniki w nauce.

Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się:

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim:

 • Michał Gruszecki,
 • rodzeństwo Olga i Szymon Górni,
 • Milena Boniecka,
 • Michał Zacharek,
 • Nikodem Jarmuszewski,
 • Monika Rączka,
 • rodzeństwo Wojciech i Tomasz Walenda,
 • Wiktoria Krzywdzińska,
 • Bartosz Sankiewicz,
 • Maja Świerad,
 • Michał Wesołowski,
 • Oliwia Czuba,
 • Aleksandra Dulka,
 • Mateusz Witkowski,
 • Magdalena Oleś,
 • Dominik Hinz,
 • Amelia Skorska,
 • Piotr Orzechowski,
 • Miłosz Szczerbiak.

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie:

 • Paulina Derewecka,
 • Kamil Stachowski,
 • Kinga Marzec,
 • Laura Ruszkowska,
 • Wojciech Kowalski,
 • rodzeństwo Agata i Łukasz Kwaśniewscy,
 • Weronika Stopyra,
 • Hubert Zieliński,
 • Dominika Klugier,
 • Olga Kowalik,
 • rodzeństwo Paweł i Piotr Kończalscy,
 • Małgorzata Szymczak,
 • Konrad Ostrowski,
 • Julia Iwanowska,
 • Natalia Chłopecka,

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach:

 • Marcel Albeer,
 • Natalia Kozera,
 • Oliwia Wiśniewska,
 • Patrycja Wiśniewska,
 • Kinga Krzyżanowska,
 • Adrian Łęgowski,
 • Dagmara Świerad,

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące:

 • Błażej Frankowicz,
 • Alicja Huttner,
 • Alicja Regulska,
 • Mikołaj Siwiec,

Pozostałe wyróżnione osoby zostaną nagrodzone, ze względów organizacyjnych, w późniejszym terminie. W ich gronie znaleźli się

- 3 absolwentów Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim:

 • Martyna Boniecka,
 • Julia Reda,
 • Jakub Witkowski,

- 1 absolwent Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie:

 • Kacper Stachowski,

-1 studentka UMK w Toruniu:

 • Dominika Zielińska,

- 6 uczniów kształcących się w szkołach ponadpodstawowych:

 • Jakub Osiński,
 • Szymon Chrościelewski,
 • Martyna Zegarska,
 • Wiktoria Kozłowska,
 • Weronika Szczepańska,
 • Klaudia Chłopecka

- 1 uczgimnazjum w Toruniu:

 • Stanisław Grzegórski

- 1 uczeń Chrześcijańskiej Szkoły Montessorii:

 • Maciej Waśko,

- 5 absolwentów oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim:

 • Martyna Mochalska,
 • Julia Borkowska,
 • Wiktoria Tylmanowska,
 • Kacper Lewandowski,
 • Zuzanna Kordowska

Zgodnie z § 1 załącznika Nr 1do uchwały nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie o stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) pobierają naukę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych, wyższych,

2) zamieszkują na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,

3) zakończyli rok szkolny/akademicki oraz szczególnie wyróżnili się w nauce, uzyskując w ostatnio zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen:

 • 5,4 uczeń szkoły podstawowej,
 • 5,3 uczeń szkoły ponadpodstawowej,
 • 4,8 student szkoły wyższej.

4) nie otrzymują stypendiów z innego źródła z wyłączeniem stypendiów o jakich mowa w uchwale Nr XXI/206/2000 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Za uzyskane w roku szkolnym 2018/2019 wysokie wyniki w nauce nagrodzonych zostało łącznie 67 uczniów i studentów. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF