„Sprzątanie Świata 2019” Apel do społeczeństwa

11 września 2019 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Informuję, że w dniach 20-21 września br. miasto i gmina Kowalewo Pomorskie po  raz kolejny przystąpi do akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Bieżąca kampania prowadzona jest pod hasłem"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

Celem tegorocznej akcji jest podjęcie działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. W ten sposób zostanie zastosowana w praktyce filozofia Zero Waste (dosł. tłumacz. "zero odpadów", "zero marnowania").

Każdego roku to ważne przedsięwzięcie angażuje i integruje społeczności lokalne. Również w tym roku celem akcji jest zachęcenie do współodpowiedzialności za miejsce, w którym razem żyjemy i zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania lokalnego środowiska, zwłaszcza poprzez nie śmiecenie i racjonalną gospodarkę odpadami. W związku z powyższym, jak co roku akcja ukierunkowana będzie na sprzątanie okolicznych lasów, parków oraz terenów położonych przy zbiornikach wodnych. Ponadto będziemy porządkować rowy i pobocza dróg, przystanki autobusowe i dworce kolejowe oraz tereny rzadko uczęszczane.

Dlatego też, tak jak co roku, pragnę zachęcić wszystkich mieszkańców do udziału w porządkowaniu naszego miasta i gminy. Liczę na zaangażowanie nie tylkouczniów placówek oświatowych, ale także ich rodziców i opiekunów. To przecież od nas dorosłych, młode pokolenie uczy się pozytywnych zachowań, które później powielane są w dorosłym życiu.

Na terenie miasta akcją kierował będzie Sztab Koordynacyjny, mający swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konopnickiej 13, pokój nr 29, tel. (56) 684-10-24 wew. 529 lub (56) 475-65-29. Na terenach wiejskich koordynatorami będą Rady Sołeckie.

Dla uczestników zabezpieczone zostaną rękawice ochronne i worki foliowe na odpady. Transport nieczystości na składowisko zapewni miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do Sztabu Koordynacyjnego w terminie do dnia 16 września br. (od poniedziałku do piątku w godz. 700- 1400).

Plakat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF