70 lat minęło … a wszystko zaczęło się tak:

12 września 2019 |
Anna Panak
Powiększ zdjęcie

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełpinach powstało w 1949 roku. Po ukończeniu kursu dla pracujących Kół Gospodyń Wiejskich i Prezesów Samopomocy Chłopskiej w Wąbrzeźnie jego pierwszą przewodniczącą została p.Sabina Szczekocka.

Wówczas koło liczyło 14 członkiń. W roku 1952 kolejną przewodniczącą Koła została p.Helena Kałon, która stanowisko to sprawowała do 1961 roku. W grudniu tego roku nową przewodniczącą została p.Feliksa Dec. Jej kadencja trwała tylko 5 miesięcy. Od maja 1963 roku nową szefową KGW została p.Stefania Wójcik. W tym czasie w kole działały już 22 osoby.

Działalność przebiegała w trudnych warunkach. Brakowało wszelkich środków nawet mydła. Aby  mieć własne fundusze na potrzeby Koła, kobiety zaczęły urządzać  zabawy taneczne. Potem zaczęto organizować  kursy garmażeryjne, kurs kroju i szycia, szkolenia z lekarzem,  prowadzona była sprzedaż warzyw inspektowych dla potrzeb członkiń. Panie zajmowały się także rozprowadzaniem piskląt.

Po rezygnacji z funkcji przez p.Stefanię Wójcik, w  1972 roku stanowisko przewodniczącej Koła przypadło p. Franciszce  Szczekockiej,  która szefowała aż do 2005 roku. Następczynią w/w została p.Elżbieta Bejger,  a w 2016 roku  funkcję przewodniczącej przejęła p.Magdalena Bartoszyńska- obecna przewodnicząca.

Początkowo panie nie miały swojego lokum. W 1982 otrzymały lokal  po byłej szkole, który  został wyremontowany przy udziale mieszkańców, wyposażony w niezbędne urządzenia, naczynia, krzesła i stoliki.  Po oddaniu nowej świetlicy w 2003 roku wyposażenie zostało przeniesione do nowego budynku, który obecnie stał się miejscem cyklicznych spotkań.

Od wielu lat koło organizuje różnorodne uroczystości i spotkania, wyjazdy, które integrują nie tylko członkinie, ale całe społeczeństwo sołectwa Kiełpiny.

W grudniu 2018 roku KGW Kiełpiny zostało zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oddziale w Golubiu-Dobrzyniu, co pozwoliło na pozyskanie dotacjji w łącznej wysokości 8 tys.złotych. To tyle historii.

W 2019 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełpinach obchodzi 70 rocznicę swojej działalności. Już wiosną tego roku Panie rozpoczęły intensywne przygotowania do uroczystego uczczenia tego wydarzenia.

Kulminacyjny dzień nastąpił 31 sierpnia bieżącego roku, gdzie w obecności zaproszonych gości w osobach:

 • p. Jacka Żurawskiego – Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
 • p. Ewy Bąk – Sekretarza Gminy Kowalewo Pom.
 • p. Jerzego Orłowskiego- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 • p. Hanny Kalinowskiej – Radnej Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
 • p. Katarzyny Jaguś-Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach
 • przedstawicieli druhów strażaków z OSP Kiełpiny
 • oraz Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi, świętowano to szczególne wydarzenie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świetą sprawowaną przez ks. Andrzeja Jakielskiego- Proboszcza Parafii w Lipnicy, który w swoim kazaniu podziękował za za piękną "misję" gospodyni. Podkreślił ważną rolę jaką pełni każda z nich w życiu rodziny. Ksiądz Andrzej mówił także o mocy jednoczenia pokoleń przy wspólnym stole, gdzie można pobyć ze sobą mogąc jednocześnie korzystać z daru talentów kulinarnych jakie posiadają gospodynie.

W dalszej części uroczystości p. Magdalena Bartoszyńska - przewodnicząca KGW Kielpiny podziękowała symbolicznymi upominkami najstarszym członkiniom Koła, które działają w tej organizacji już ponad trzydzieści lat. Wśród wyróżnionych znalazły się: p. Szczekocka Franciszka, p. Bejger Lucyna, p.Bejger Mieczysława, p. Bejger Elżbieta, p. Bartoszyńska Maria, p.Czarnik Barbara, p.Górska Krystyna, p. Parda Maria, p. Szczekocka Ewa, p. Walczak Bożena, p.Wójcik Alicja, p. Wojtunik Zofia, p.Wadych Danuta, p. Zdziarska Janina.

Tego dnia nie zabrakło oczywiście mocy życzeń kolejnych lat wytrwania w propagowania polskiej tradycji i sił w kontynuowaniu podjętego dzieła.

Było także coś dla ducha i ciała. W części arystycznej uczestnicy uroczystości mogli podziwiać aktorski talent zespółu "Kowalewiacy" zaś w części kulinarnej skosztować gościńca, który zadowolił najbardziej wymagających degustatorów.

Zarząd KGW Kiełpiny bardzo dziekuję sponsorowi, którym był Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pom. za wsparcie finansowe, które pozwoliło na współorganizowanie jubileuszowej imprezy.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF