Nowe wymogi w zakresie palenia w piecu oraz możliwości wymiany źródeł ciepła

18 września 2019 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym pojawia się problem zanieczyszczenia powietrza  w wyniku  niskiej emisji tj. emisji szkodliwych substancji i pyłów z lokalnych kotłowni oraz  domowych pieców grzewczych.

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje, że  została przyjęta  przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego   Uchwała nr VIII/136/19 z dnia  24 czerwca 2019 r.  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw ( tzw. uchwała antysmogowa ).

  Główne założenia uchwały to przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji i wymiana pieców dzięki czemu w ciągu kilku lat znacząco powinien poprawić się stan powietrza, którym oddychamy.

Przyjęta uchwała antysmogowa   zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie jest zakazane oraz określa standardy emisyjne  w zakresie efektywności energetycznej, którym wkrótce będą musiały podlegać wszystkie piece centralnego ogrzewania, inne piece, a nawet domowe kominki. Określa też stosunkowo długie okresy przejściowe dla części nowych regulacji – tak, by ich wprowadzenie było jak najmniej uciążliwe i wpisywało się w naturalny rytm wymiany wyeksploatowanych urządzeń.

 

 Najważniejsze zapisy uchwały oraz terminy ich wdrażania:

- zakaz palenia węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla;  mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym najgorszej jakości i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019 r.

- obowiązek posiadania świadectwa jakości używanego paliwa stałego – od 1 września 2019 r.

- zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.

- zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominków) niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.

- zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028 r.

 

 

Możliwości sfinansowania wymiany pieców.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Toruniu prowadzi  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.

Realizacja programu trwa  do roku 2029.

 

Mieszkańcy   mogą skorzystać z dotacji celowej z  budżetu gminy Kowalewo Pomorskie na wymianę źródeł ciepła  zasilanych paliwami stałymi w lokalach mieszkalnych wykorzystywanych w całości na cele mieszkaniowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących lokal mieszkalny lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wykorzystywanych w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

 

Kwota dotacji jaką może otrzymać Beneficjent w ramach dofinansowania wymiany źródła zasilanego paliwem stałym wynosi 2.000,00zł.

 

Nabór wniosków w ramach ww. dofinansowania rozpoczął się od 1 lipca 2019 r.  i będzie trwał  do 15 października 2019 r., bądź do wykorzystania ustalonego w regulaminie dotacji limitu (15 dofinansowań).

W chwili obecnej istnieje jeszcze możliwość dofinansowania do wymiany 9 pieców. 

 

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z dostępnych form dofinansowania i wymiany źródeł ciepła, co wpłynie korzystnie na stan powietrza.

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF