Przebudowa drogi gminnej w Bielsku zakończona

18 września 2019 |
Małgorzata Wegner
Powiększ zdjęcie

W dniu 8 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa z Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo, sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Rogowo 23, 87-162 Lubicz na wykonanie zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskieo długości 695 m.

Logo programu

Termin wykonania robót został ustalony do 31 sierpnia 2019 r. Zadanie realizowane było w ramach umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ogólny koszt zadania wynosi 604.910,00 zł, w tym koszt robót budowlanych stanowi kwotę599.010,00 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wynosi 244.182,00 zł, pozostałe środki zostaną sfinansowane z budżetu gminy.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem przewidzianym w umowie. W dniu 5 września 2019 r. dokonano odbioru wykonanych robót.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF