I FORUM OŚWIATOWE Gminy Kowalewo Pomorskie

26 września 2019 |
Natalia Maleszewska
Powiększ zdjęcie

23. września br. odbyło się I Forum Oświatowe Gminy Kowalewo Pomorskie z udziałem p. Iwony Michałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Inicjatorem spotkania był Burmistrza Miasta p. Jacek Żurawski.

Pomysł na spotkanie w gronie nauczycieli, przedstawicieli Gminy, radnych, rodziców zrodził się z potrzeby wspólnego szukania rozwiązań i rozmowy o problemach w szkolnictwie.

Debatę rozpoczęła Sekretarz Stanu p. Iwona Michałek omawiając aktualną sytuację oświaty w Polsce i założenia Ministerstwa Edukacji. Zapewniła, ze uczestniczy w wojewódzkich okrągłych stołach, aby mieć obraz rzeczywistej sytuacji polskiego szkolnictwa i poznać problemy dnia codziennego z jakimi zmagają się nauczyciele i uczniowie, po reformie edukacyjnej, która jest faktem, ale nadal jest możliwość rozmów i zmian na temat podstawy programowej. Szeroko objaśniana była kampania podnosząca rangę szkolnictwa branżowego, mająca uświadomić potrzebę kształcenia zawodowego oraz ukazać specjalistyczne profesje, jako zawody przyszłości z konkretną pulą miejsc na rynku pracy. Ważnym elementem wypowiedzi, były nowe standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, a także nauczyciela szkoły specjalnej i oddziału specjalnego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, które będą obowiązywać od października. Podkreślono istotne znaczenie kształcenia praktycznego, podczas którego nabywa się niezbędnych umiejętności do rzetelnego i efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela.

Następnym elementem była dyskusja. Padły ważne pytania, sugestie, prośby skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównymi tematami były awanse zawodowe, zbiurokratyzowanie zawodu nauczyciela, a nie można zapominać, że głównym zadaniem jest wykształcenie i wychowanie przyszłych pokoleń i na to przede wszystkim nauczyciel powinien przeznaczać swój czas i energię. Zbyt niska kwota subwencji, przy stale rosnących kosztach funkcjonowania oświaty, wynagrodzenie. Zwrócono uwagę na brak usystematyzowania w sprawie egzaminu ósmoklasisty, potrzebę zmiany przeładowanej podstawy programowej, która znacznie obciąża młode osoby, kosztem rozwijania indywidualnych pasji i zainteresowań. Poruszona została kwestia wzmocnienia autorytetu nauczyciela, który jest integralną częścią procesu podnoszenia efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej.

W kolejnej części Sekretarz Gminy p. Ewa Bąk przedstawiła Strategię Rozwoju Oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w latach 2019 – 2023. Omówione zostały założenia w zakresie edukacji na poziomie przedszkolnym oraz szkoły podstawowej, mające przyczynić się do wzrostu jakości organizacyjnych gminnych placówek oświatowych, jak również podnoszenia jakości kształcenia. Przedstawione zostały mocne oraz słabe strony szkolnictwa w Gminie Kowalewo Pomorskie. Do atutów zaliczono adekwatną do potrzeb społeczeństwa sieć szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dostosowanych do potrzeb najmłodszych mieszkańców Gminy, regularne podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną, możliwość korzystania z infrastruktury gminnej, która urozmaica ofertę edukacyjną, zauważalna jest dobra współpraca organu prowadzącego z dyrektorami szkół. Potrzeba zmian, dotyczy przede wszystkim unowocześnienia zaplecza teleinformatycznego, modernizacji baz sportowych na terenach wiejskich oraz niewystarczające środki finansowe na zaspokojenie potrzeb w zakresie pomocy specjalistycznej. Omówiono zapotrzebowanie placówek oświatowych w zakresie infrastruktury, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym, oraz w jaki sposób będą środki finansowe pozyskiwane z zewnątrz.

Na koniec spotkania Burmistrz Miasta p. Jacek Żurawski podziękował wszystkim za aktywny udział i cenne spostrzeżenia. Życząc wszystkim zainteresowanym losem i kształceniem przyszłych pokoleń, aby oświata zmieniała się tylko na lepsze.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF