Zebranie wiejskie w sołectwie Wielkie Rychnowo

27 września 2019 |
Wiesław Chmielewicz
Powiększ zdjęcie

W dniu 5 września 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wielkie Rychnowo, podczas którego mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej oraz podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Przewodniczącym zebrania był p. Zygmunt Szczepański. W pierwszej części zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z mijającej kadencji oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  Mieszkańcy udzielili absolutorium ustępującej władzy.

Na Sołtysa sołectwa Wielkie Rychnowo został wybrany ponownie p. Zdzisław Czarnomski. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Beata Maciołek, Wojciech Murawski, Marcin Midura, Elżbieta Nowakowska, Zbigniew Dembiński. Komisja Rewizyjna w składzie: Elżbieta Czajkowska, Piotr Sęk, Waldemar Kołaczyński.

W dalszej części zebrania mieszkańcy dokonali podziału budżetu, (40.355,78 zł.) którym sołectwo będzie dysponowało w 2020 roku. Podzielono go na następujące przedsięwzięcia:

  • utrzymanie dróg w sołectwie,
  • krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej,
  • krzewienie kultury fizycznej,
  • doposażenie jednostki OSP w Wielkim Rychnowie.
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF