Zebranie wiejskie w sołectwie Borówno

27 września 2019 |
Paulina Wiśniewska
Powiększ zdjęcie

W dniu 18 września 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Borówno, podczas którego mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej oraz podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok. Mieszkańcy bardzo licznie przybyli na zebranie wyborcze.

Przewodniczącą zebrania była p. Justyna Wontorowska. W pierwszej części zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z mijającej kadencji oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Mieszkańcy udzielili absolutorium ustępującej władzy.

W spotkaniu uczestniczył p. Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie i p. Piotr Strzelecki – Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Burmistrz podziękował mieszkańcom za współorganizację tegorocznych Dożynek, które odbyły się w Wielkim Rychnowie, poinformował także o planowanym zagospodarowaniu budynków po dawnym Urzędzie i zbliżającej się 100. rocznicy powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej oraz zaprosił na I forum oświatowe Gminy Kowalewo Pomorskiez udziałem wiceminister Iwony Michałek.

Następnie przystąpiono do wyboru władz sołectwa na kadencję 2019-2024. Na Sołtysa sołectwa Borówno został wybrany ponownie p. Adam Styczeń. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Paweł Nowak, Wojciech Błaszkiewicz, Karolina Rossek, Tomasz Zalewski i Piotr Ziębiński. Ponadto do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Piotr Strzelecki, Andrzej Sypek i Justyna Wontorowska.

W dalszej części zebrania mieszkańcy dokonali podziału budżetu, którym sołectwo będzie dysponowało w 2020 roku. Przyznana kwota wynosi 26.447,37 zł. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych, w tym zakup kamienia wapiennego, wynajem równiarki, wykaszanie poboczy dróg i odśnieżanie. Pozostała część funduszu została przeznaczona między innymi na doposażenie OSP Wielkie Rychnowo, rozwój sportu, utrzymanie gabloty sołeckiej oraz spotkania integracyjne mieszkańców. W związku z tym, że w 2019 r. na działce gminnej planowane jest ustawienie wiaty sportowo-rekreacyjnej, w 2020 r. Sołtys wraz z Radą Sołecką chcieliby zorganizować dwa festyny rodzinne – z okazji Dnia Dziecka i na zakończenie wakacji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF