Komunikat w sprawie odpadów z działalności rolniczej

11 października 2019 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że w 2019 r. Gmina Kowalewo Pomorskie planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

W ramach programu Gmina może pozyskać środki finansowe na transport do instalacji, odzysk oraz unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Pragniemy dodać, że z uwagi na duże zainteresowanie rolników możliwością usunięcia opon od maszyn rolniczych, Gmina planuje również zorganizować ich zbiórkę i pokryć koszty związane z ich utylizacją z własnych środków.

Rolnicy, którzy są zainteresowani bezpłatnym oddaniem wyżej wymienionych odpadów powinni złożyć wniosek o udział w programie "Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" oraz / lub wniosek o utylizację opon wraz z załącznikami.

Wnioski należy składać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego, biuro nr 28, w terminie od 01.10.2019 – 18.10.2019 r.

Nadmieniamy, że w ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów do miejsca wskazanego przez Gminę. O terminie i miejscu dostarczenia odpadów rolnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

(zamieszczono: 2019-09-27)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF