Zebranie wyborcze w Sołectwie Wielka Łąka

27 września 2019 |
Justyna Putz
Powiększ zdjęcie

Dnia 21.09.2019 r. w sołectwie Wielka Łąka odbyły się wybory władz sołectwa oraz został podzielony budżet na 2020 r. Zebraniu przewodniczyła p. Danuta Drożdża, która zgodnie z porządkiem obrad sprawnie poprowadziła zebranie.

W zebraniu udział wzięło 79 osób, spośród 585 uprawnionych do głosowania co stanowiło13,5% wobec czego posiedzenie było władne do podejmowania uchwał.

Po zapoznaniu uczestników z porządkiem zebrania, sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za okres kadencji 2015-2019 przedstawił sołtys Tomasz Matusewicz.

Następnie Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski przedstawił bieżące informacje o najważniejszych wydarzeniach podejmowanych przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

Komisja skrutacyjna w składzie: Karolina Pacholec, Ryszard Owczarczak, Krzysztof Biziorek, kompetentnie przeprowadziła tajne głosowania, w których wybrano Sołtysa a następnie Radę Sołecką. Sołtysem sołectwa Wielka Łąka ponownie został p. Tomasz Matusewicz. Na członków Rady Sołeckiej wybrano: p. Grzegorza Regulskiego, p. Janusza Małek, p. Jadwigę Majewską, p. Paulinę Synarską, p. Patryka Klimkowskiego, p. Barbarę Żurawską.

W dalszej kolejności w głosowaniu jawnym dokonano wyboru 3-osobowej Komisji Rewizyjnej w składzie: Wioletta Zarembska, Krzysztof Preus i Łukasz Pacholec.

Budżet sołectwa Wielka Łąka w 2020 r. wynosić będzie 39 970,62 zł i został on rozdysponowany pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami: utrzymanie dróg w sołectwie, krzewienie kultury fizycznej, utrzymanie zieleni, krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej utrzymanie czystości na terenie sołectwa, szerzenie edukacji publicznej, utrzymanie wiat przystankowych, doposażenie jednostek oświatowych oraz doposażenie jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF