Zebranie wyborcze w Sołectwie Mlewo

30 września 2019 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 17 września 2019 roku w Wiejskim Domu Kultury w Mlewie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali Sołtysa, Radę Sołecką i Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję, oraz oraz podzielili budżet na 2020 r.

W pierwszej części przedstawiono sprawozdanie z prowadzonej wraz z Radą Sołecką działalności za okres 2015 – 2019 r. Zebraniu przewodniczyła p. Natalia Kociemska. Mieszkańcy po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres minionej kadencji oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującej władzy. Następnie przystąpiono do wyboru władz sołectwa na kadencję 2019-2024. Zgłoszono jednego kandydata i większością głosów nowo wybranym Sołtysem został Ryszard Lipiński.

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Jacek Żurawski pogratulował wybranemu Sołtysowi, Radzie Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej oraz podziękował za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz sołectwa, życzył również dalszej dobrej współpracy z mieszkańcami. Burmistrz podziękował również wszystkim mieszkańcom za udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych oraz przedstawił bieżące informacje o najważniejszych wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez Gminę.

Do Rady Sołeckiej Sołectwa Mlewo zostali wybrani: p. Mirosława Kwiatkowska, p. Krzysztof Bazanowski, p. Kazimierz Chyliński, p. Marcin Lipiński. Nad prawidłowym wykorzystaniem funduszu sołeckiego czuwać będzie 3-osobowa Komisja Rewizyjna – p. Gabriela Rygielska – Przewodnicząca, p. Marzena Bazanowska, p. Ireneusz Bazanowski.

W 2020 r. budżet Sołectwa wynosić będzie 23 794,08 zł. Mieszkańcy zadecydowali, że połowa środków zostanie przeznaczona na utrzymanie dróg. Zabezpieczono również fundusze na utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury, doposażenie jednostek OSP, organizację spotkań integracyjnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF