Sołectwo Bielsk podzieliło fundusz sołecki

1 października 2019 |
Małgorzata Dębińska - opiekun sołectwa
Powiększ zdjęcie

W sołectwie Bielsk w dniu 26 września odbyło się zebranie wiejskie podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego. Obecna na zebraniu Radna Rady Miejskiej Halina Dąbrowska poinformowała o inwestycjach drogowych planowanych na terenie gminy oraz o tematach strategicznych poruszanych podczas spotkań z Radnymi i Burmistrzem Miasta.

Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy sprawnie podzielili kwotę 24 tys. zł budżetu sołectwa zaplanowaną na rok 2020. Największą sumę zabezpieczono na utrzymanie dróg, świetlicy wiejskiej oraz spotkania integracyjne mieszkańców.

Sołtys Agnieszka Reiwer przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu w 2019 r. Poinformowała mieszkańców o nagrodach otrzymanych za udział w konkursach gminnych m.in. „Przywracamy urok naszej gminie", „Witacz dożynkowy", „Ozdoba dożynkowa". Dodała, że społeczeństwo ma szansę integrować się na wielu spotkaniach sołeckich organizowanych wspólnie z Radę Sołecką m.in. Mikołajki dla dzieci, Dzień Kobiet, dożynki, festyn rodzinny.

Na zakończenie zebrania Sołtys podziękowała mieszkańcom za wkład pracy przy organizacji wielu przedsięwzięć, za bezinteresowną pomoc oraz chęć współpracy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF