Rewitalizacja w centrum wsi Chełmoniec poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-świetlicowe

23 września 2019 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe". W miesiącu październiku zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach zadania został przeprowadzony remont i adaptacja starego budynku remizo – świetlicy na potrzeby rekreacyjno – szkoleniowe, m.in. wykonano termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu ścian i dachu, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachowego, wykonano wentylację w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych, rozebrano wieżę do suszenia węży, wykonano izolację przeciwwilgociową pionowych ścian fundamentowych, wzmocniono fundamenty obiektu, wymieniono obróbki blacharskie, rur spustowych i rynien, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano klimatyzację sali i utwardzono część terenu oraz zagospodarowano teren poprzez montaż urządzeń rekreacji oraz elementów małej architektury.

Całkowita wartość projektu wynosi 497.491,30 zł kwota dofinansowanie projektu 254.945,17 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF