Powołanie na Przewodniczącego Samorządu Osiedlowego Osiedle Jana Kochanowskiego

10 października 2019 |
Patrycja Baran
Powiększ zdjęcie

W dniu 8 października Burmistrz Miasta Jacek Żurawski powołał Pana Stanisława Kaznowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Osiedlowego Osiedle Jana Kochanowskiego.

Będzie on pełnił funkcję Przewodniczącego do czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów. Zgodnie z § 31 ust. 1 Statutu samorządu osiedlowego, stanowiącego załącznik nr 25 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr XIII/109/16 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych, w przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego lub w przypadku braku quorum na drugim zebraniu wyborczym, zwołanym w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta, obowiązki Przewodniczącego do czasu kolejnych wyborów będzie sprawował Przewodniczący dotychczasowy lub inna osoba wskazana przez Burmistrza Miasta. Na zebraniu mieszkańców w dniu 25 kwietnia 2019 r. oraz 24 września 2019 roku przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego, członków Zarządu Osiedla oraz członków Komisji Rewizyjnej było niemożliwe z powodu braku quorum. § 20 statutu stanowi, iż dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego, Zarządu Osiedla oraz Komisji Rewizyjnej na zebraniu mieszkańców wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców samorządu osiedlowego. Frekwencja na zwoływanych zabraniach nie przekroczyła 5%.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF