Powierzenie funkcji sołtysa sołectwa Napole

11 października 2019 |
Anna Osmańska
Powiększ zdjęcie

W związku ze śmiercią sołtysa wsi Napole, zaszła konieczność powierzenia tej funkcji, do czasu kolejnych wyborów, innej osobie.

W dniu 7 października odbyło się spotkanie członków Rady Soleckiej Sołectwa Napole z Burmistrzem Jackiem Żurawskim.

Przy aprobacie Rady sołeckiej, Burmistrz zgodnie z Zarządzeniem Nr 131/2019 z dnia 7 października 2019 roku, powołał do pełnienia funkcji sołtysa Panią Teresę Łukiewską. Pani Łukiewska wyraziła chęć sprawowania powierzonej funkcji do czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów.

Mieszkańcy zostaną poinformowani o terminie wyborów sołtysa na początku roku 2020.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF