Zebranie wyborcze w Sołectwie Szychowo

15 października 2019 |
Anna Wesołowska
Powiększ zdjęcie

W dniu 09 października 2019 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali Sołtysa, Radę Sołecką oraz Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję.

Zebraniu przewodniczyła p. Maria Nowatka. Mieszkańcy po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres minionej kadencji oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującej władzy.

Następnie przystąpiono do wyboru władz sołectwa na kadencję 2019-2024. Zgłoszono jedną kandydaturę i jednogłośnie nowo wybranym Sołtysem został Kazimierz Kropkowski.

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Jacek Żurawski pogratulował nowo wybranemu Sołtysowi oraz podziękował za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz sołectwa oraz życzył dalszej dobrej współpracy z mieszkańcami.

Do Rady Sołeckiej Sołectwa Szychowo zostali wybrani: Łasiński Kazimierz, Żukowski Leszek, Szablewski Waldemar, Jezior Ryszard

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF