Podsumowanie "Długofalowego Programu rozwoju oświaty..." za rok szkolny 2018/2019

17 października 2019 |
Natalia Maleszewska
Powiększ zdjęcie

Dnia 14 października przypada dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich pracowników niepedagogicznych, pracujących w instytucjach związanych z oświatą. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.

W gminie Kowalewo Pomorskie uroczyste apele połączone ze spotkaniem podsumowującym „Długofalowy program rozwoju oświaty" odbyły się 11.10 br. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, w której nagrody i dyplomy wręczał Burmistrz Miasta p. Jacek Żurawski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej p. Jerzym Orłowskim. Tego samego dnia uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące, gdzie nauczyciele i uczniowie wyróżnienia otrzymali z rąk Zastępcy Burmistrza p. Ilony Rybickiej. W Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach odświętny apel odbył się 14.10 br. oraz 15.10 br. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, w obudwu szkołach nagrody i dyplomy wręczał Burmistrz Miasta p. Jacek Żurawski.

Obecnie możliwość otrzymania jednorazowych stypendiów dla uczniów reguluje uchwała nr XXI/182/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie", natomiast kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za wysokie osiągnięcia uczniów określa Uchwała Nr XXI/205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli z późn. zm. O stypendium wnioskuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza dany uczeń. Uczniowie mogą otrzymać stypendium za:

 • czołowe miejsca w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty,
 • osiągnięcie medalowego miejsca w mistrzostwach województwa i zawodach objętych kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego,
 • zajęcie I, II lub III miejsca w wojewódzkim konkursie „Liga zadaniowa",
 • zajęcie I miejsca w gminnym konkursie „Matematyk na medal" lub „Król ortografii".

Nauczyciele – opiekunowie poszczególnych uczniów, na wniosek dyrektora zostają wyróżnieni nagrodami finansowymi. Od kilku lat praktykowane jest honorowanie dyplomami również nauczycieli i uczniów, na wniosek dyrektora szkoły, którzy nie kwalifikują się do założeń „Długofalowego programu....", a ich osiągnięcia zasługują na wyróżnienie.

Gmina Kowalewo Pomorskie jest nielicznym samorządem, który angażuje dodatkowe środki z budżetu na promowanie najzdolniejszych uczniów i ich nauczycieli prowadzących. W „Długofalowym programie......." w ciągu 23 lat uhonorowano finansowo i dyplomami 297 nauczycieli i 561 uczniów na łączną kwotę ponad 250 tys. zł. Stypendia i nagrody mają charakter motywacyjny do dalszej pracy, samodoskonalenia oraz dowodem uznania za osiągnięte sukcesy.

Wyróżnionymi w roku szkolnym 2018/2019 zostało 16 nauczycieli i 37 uczniów, którzy otrzymali jednorazowe stypendia, nagrody bądź dyplomy.

Stypendia finansowe zgodnie z regulaminem programu otrzymali:

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach
  -Kacper Ptaszyński

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  -Małgorzata Szymczak, Paulina Derewecka, Dominika Klugier

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące
  -Mikołaj Siwiec

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
  -Wojciech Walenda,
  -Szymon Górny,
  -Michał Gruszecki,
  -Zuzanna Barańska,
  -Samanta Ciołek,
  -Anna Filar,
  -Olga Górna,
  -Zuzanna Jagielska,
  -Marcelina Skorasińska,
  -Julia Sobczak,
  -Agata Makowska,
  -Martyna Kwiatkowska,
  -Bartosz Bąk,
  -Wiktor Boniecki,
  -Maja Matczak.

Nagrody finansowe zgodnie z regulaminem programu otrzymali następujący nauczyciele:

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach:
  -Dorota Buchholz

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:
  -Elżbieta Zabłońska,
  -Arleta Walenda,
  -Grażyna Majewska,
  -Paulina Szymańska,
  -Katarzyna Łobodzińska,
  -Dorota Michałek,
  -Robert Bejgier,
  -Dorota Piątkowska.

Na wniosek dyrektorów szkół następujący uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe:

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące
  -Sandra Detmer,
  -Anna Cyrwus,
  -Natalia Barczykowska,
  -Laura Wessel,
  -Mikołaj Siwiec,
  -Alicja Regulska,
  -Kacper Kuźniar.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
  -Wiktoria Wieczyńska

Na wniosek dyrektorów szkół następujący nauczyciele zostali wyróżnieni dyplomami:

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące :
  -Danuta Płuciennik – Dębińska,
  -Izabella Masłowska.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:
- Marzena Okrucińska,
- Ewa Nowak,
- Mariola Orzechowska.

Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie Nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnieni zostali:

1. Renata Faluta Kaszubowska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim oraz nauczyciele:
  • Małgorzata Pęcherska-Żary,
  • Małgorzata Kłos,
  • Marzanna Siergiej.

2. Julia Szczepańska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie oraz
  • Dariusz Osmański.

3. Joanna Piasecka Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz:
  • Katarzyna Klugier,
  • Aneta Bejgier.

4. Renata Kałuża Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach.

5. Danuta Drożdża Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące.

Wszystkim stypendystom i wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, pedagogom dziękujemy za zaangażowanie, wysiłek włożony w proces edukacyjny oraz poczucia odpowiedzialności za wychowanie kolejnego pokolenia mieszkańców naszej gminy.

W tak szczególnym dniu jakim jest Dzień Edukacji Narodowej, wszystkim pracownikom oświaty życzymy zadowolenia z pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF