XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

31 października 2019 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

W dniu 28 października bieżącego roku odbyła się XI sesja Rady Miejskiej. Wiodący temat obrad Rady Miejskiej skupiał się na omówieniu spraw bieżących. Po powitaniu gości i przyjęciu protokołu z X sesji RM wysłuchano informacji z prac Rady Powiatu oraz sprawozdań Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Po złożonym sprawozdaniu przez Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium i informacji z wykonania uchwał, Rada przystąpiła do części roboczej podczas której jednogłośnie podjęła pięć uchwał:

  1. Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035.

  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

  3. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

  4. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  5. Uchwała w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

z treścią wszystkich uchwał będzie można zapoznać się na stronie: http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/ w zakładkach: ->Rada Miejska->Uchwały

/wyniki głosowań TUTAJ/

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl . Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF