UTYLIZACJA AZBESTU !!!

3 grudnia 2019 |
Natalia Maleszewska
Powiększ zdjęcie

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje o możliwości składania wniosków na udział w programie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie" w roku 2020.

Szczegółowe zasady:

 • Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
 • Dofinansowanie pokrywa pełne koszty kwalifikowane lecz nie więcej jak 1000 zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
 • Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
  • demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
  • transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.
 • Właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie.

Druk wniosku można pobrać poniżej lub otrzymać:

 • w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej pokój nr 21,
 • u sołtysa.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF