XII Sesja Rady Miejskiej – stawki podatków na 2020 rok uchwalone

5 grudnia 2019 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

XII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim odbyła się w dniu 28 listopada 2019 roku. W trakcie obrad zdecydowano m.in. o nowych stawkach podatkowych oraz określono zasady przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych.

Rada podjęła osiem uchwał:

 1. Uchwała Nr XII/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035.

 2. Uchwała Nr XII/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

 3. Uchwała Nr XII/98/19 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych.

 4. Uchwała Nr XII/99/19w sprawiezarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 5. Uchwała Nr XII/100/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

 6. Uchwała Nr XII/101/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.

 7. Uchwała Nr XII/102/19 w sprawiewysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

 8. Uchwała Nr XII/103/19 w sprawieszczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych.

z treścią wszystkich uchwał  można zapoznać się na stronie:  www.bip.kowalewopomorskie.pl/ w zakładkach: ->Rada Miejska->Uchwały

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/transmisje-i-nagrania-obrad/.
Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF