Spotkanie z sołtysami i Przewodniczącymi samorządów osiedlowych

13 grudnia 2019 |
Patrycja Baran
Powiększ zdjęcie

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyło się pierwsze, po zakończonych wyborach sołeckich spotkanie Burmistrza Miasta Pana Jacka Żurawskiego z Sołtysami i Przewodniczącymi samorządów osiedlowych z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

W spotkaniu udział wzięli również goście zaproszeni: Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu - Pani Dorota Weber, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu – Pan Filip Szreter, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Zyta Szymańska, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Pani Barbara Niewidział, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Pani Barbara Stosio, Wiceprezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Pani Lidia Jankowska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim – Pani Joanna Piasecka, Pani Katarzyna Jaguś, Pan Piotr Bender, Pan Waldemar Błach oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta oraz pracownicy Urzędu zapoznali Sołtysów  i Przewodniczących samorządów osiedlowych z informacjami dotyczącymi: budżetu gminy, możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę pieców, zgłaszania osób do odznaczeń, zasad odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich, zbiórki odpadów z produkcji rolniczej, zmian w konkursach oraz budowy nowych budynków mieszkalnych w strefie wiatrakowej. Uczestnicy otrzymali również informacje na temat nowych wzorów formularzy, utylizacji azbestu oraz nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie. Ponadto, Burmistrz Miasta poinformował o wyznaczonej dacie Dożynek Gminnych w 2020 roku oraz uroczystościach związanych z 100 rocznicą powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej.

W kolejnej części spotkania Burmistrz Miasta Jacek Żurawski wraz z Sekretarzem Gminy Ewą Bąk oraz opiekunami sołectw podziękowali sołtysom, którzy zakończyli sprawowanie swej funkcji w 2019 r. Do sołtysów minionej kadencji popłynęły gorące podziękowania za sumienne wykonywanie obowiązków i troskę w dbałości o skuteczne podejmowanie i inicjowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców podkreślając jednocześnie jak niezwykle odpowiedzialną i ważną jest praca sołtysów. W dowód uznania za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności, otrzymali listy z podziękowaniem, kwiaty oraz drobne upominki.

Podziękowania za wieloletnie pełnienie funkcji otrzymali:

 • Pani Katarzyna Jaguś - sołtys sołectwa Pluskowesy w latach 2011- 2019
 • Pan Waldemar Błach - sołtys sołectwa Lipienica w latach 2003 – 2019
 • Pan Piotr Bender - sołtys Sołectwa Chełmonie w latach 2003 – 2019

Z uwagi na nieobecność Pana Romana Zielińskiego – sołtysa sołectwa Frydrychowo w latach 2004 – 2019, podziękowania oraz drobny upominek zostanie przekazany w późniejszym terminie.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszyscy obecni na spotkaniu, dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia oraz wspólnie zasiedli do Wigilijnego stołu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF