Część rolników musi wpisać się do rejestru o odpadach BDO. Kogo dotyczy obowiązek?

16 grudnia 2019 |
Karolina Żydziak Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
Powiększ zdjęcie

Część rolników czeka kolejny biurokratyczny obowiązek. Tym razem dotyczy on konieczności uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach). Gospodarz będzie musiał także prowadzić ewidencję odpadów.

Jednak nie każdy rolnik będzie miał takie obowiązki.

13 sierpnia 2019 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o odpadach, która dotyczy m.in. funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach. Nieco wcześniej Ministerstwo Środowiska odpowiedziało na pytanie Krajowej Rady Izby Rolniczej dotyczące tego czy rolnicy również powinni zarejestrować się w BDO. KRIR w swoim pytaniu podkreśla, że ustawa mówi o obowiązku rejestracji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i wskazuje, że chodzi tu wyłącznie o przedsiębiorców, a nie rolników.
Ministerstwo Środowiska: rolnicy tak jak przedsiębiorcy powinni uzyskać wpis do rejestru BDO
Jednak interpretacja resortu środowiska nie jest tak optymistyczna. Ministerstwo Środowiska zaznacza, że zgodnie z  art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, każdy wytwórca odpadów obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów i podlega pod obowiązek uzyskania na wniosek wpisu do rejestru BDO. 
„Należy stwierdzić, że w wyniku prowadzenia działalności rolniczej mogą powstawać odpady, niebędące odpadami komunalnymi, które powinny być przedmiotem ewidencji odpadów.” – można przeczytać w odpowiedzi resortu środowiska.

Gdzie należy złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?
Taki wniosek o wpis do rejestru BDO ten należy złożyć do urzędu marszałkowskiego do konca 2019 roku w wersji papierowej. Co istotne, za brak wniosku o wpis do rejestru czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny. Szczegółowe informacje na stronie:
https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami/Strona otwiera się w nowym oknie

Ministerstwo przy tym podaje, że przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek rejestracyjny jak najszybciej.
Po zmianie prawa obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy największych gospodarstw
Jednak po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 13 sierpnia 2019 r. doprecyzowano, że wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha jest zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie. 

Gospodarstwa powyżej 75 ha muszą uzyskać wpis do rejestru BDO oraz prowadzić ewidencję odpadów, w tym folii rolniczych.
Jakie odpady z gospodarstw rolnych powinny być ewidencjonowane?
Rolnicy wytwarzający odpady inne niż komunalne, w tym opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jak folie do sianokiszonek, siatki i sznurki do balotów czy worki typu big bag, już teraz mają dość duży problem z przekazywaniem ich do odpowiednich punktów. Niestety coraz częściej firmy zajmujące się utylizacją tworzyw sztucznych wytwarzanych przy okazji prac w rolnictwie pobierają opłaty za odbiór takich odpadów.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF