Zwiększanie gotowości bojowej jednostek z terenu gminy

23 grudnia 2019 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

W miesiącu listopadzie jednostki OSP z terenu gminy wzbogaciły się o nowe samochody oraz sprzęt i ubrania specjalne.

W dniu 21  listopada 2019 r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie wspólnie z przedstawicielami jednostek OSP Kowalewo Pomorskie oraz  OSP Lipienica  uczestniczył w uroczystym przekazaniu ubrań specjalnych.

Ubrania   zakupione zostały w ramach  projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020,  Priorytet IV, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie zagrożeniom”.

Liderem projektu był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. kujawsko – pomorskiego, a partnerem Gmina Kowalewo Pomorskie.

W dniu 25 listopada 2019 r. z Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu  został przekazany dla Jednostki OSP Lipienica lekki samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO SLRt ze zbiornikiem wodnym o pojemności 1000l.

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbryg. Janusza Halaka przekazania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie Jackowi Żurawskiemu oraz przedstawicielom Jednostki OSP Lipienica.

Pojazd ten druhowie będą wykorzystywali do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie swojej miejscowości, gminy i powiatu.

Ponadto wszystkie jednostki z terenu gminy otrzymały dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadanie publiczne: „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku „ (Program 5000+ dla OSP).  Jednostki zakupiły niezbędny sprzęt, a także druhowie uczestniczyli  w kursie udzielania pierwszej pomocy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF